Skip to main content

CDA content met aanbevelingen rond aanpak leegstand

By 06-04-2022Nieuws

Woensdag spraken de Staten over het Rekenkamerrapport Meer vitaliteit, minder leegstand. Bea Schouten voerde het woord.

Zij benadrukte dat het goed is dat er beleid bestaat in Gelderland tegen leegstand. Ook is het goed dat de Rekenkamer er kritisch naar gekeken heeft. Zeker met het oog op het huidige gebrek aan woningen.

Het CDA constateert dat het thema heel actueel blijft: er blijkt ook veel verborgen leegstand te bestaan. Het gaat dan om gebouwen die deels wel in gebruik zijn en deels niet. CDA is dat ook blij dat net een onderzoek gestart is om daar meer beeld van te krijgen. Ik kijk uit naar de resultaten daarvan.

Het CDA is akkoord met de aanbevelingen van de Rekenkamer, de leegstand aanpakken en wat ons betreft overal waar mogelijk die leegstand gebruiken  voor woningen, waar zoveel behoefte aan is.

Met andere partijen diende het CDA een amendement in.

Nieuws