Skip to main content

CDA: blijf realistisch begroten

By 28-09-2022Nieuws

Bert Komdeur voerde het woord over de Najaarsnota: het enige bijstellingsmoment van de begroting. Hij sprak van roerige tijden, gekenmerkt door enorme schaarste en inflatie. De huidige begroting wordt er nog niet direct door geraakt, maar voor de komende begroting zal de provincie echt rekening moet houden met fors toenemende kosten.

Bert Komdeur: Onze inwoners, bedrijven en organisaties hebben het moeilijk. CDA is dan ook blij dat de provincie op korte termijn op zoek gaat naar gerichte maatregelen om iets extra’s voor hen te kunnen doen.

Vanuit Den Haag komen nu eerste bedragen los voor landbouw en natuurherstel: 257,5 miljoen voor Gelderland en voor legalisering PAS-melders. Komdeur vindt het goed dat we met de vaststelling van deze Najaarsnota de basis leggen om eventueel nog dit jaar gebruik te kunnen maken van deze gelden.

CDA is minder blij met een terugkerend patroon. We ramen onze uitgaven met 73 miljoen naar beneden bij, veel schuiven we door naar volgend jaar. Ook ramen we de verwachten inkomsten weer naar boven bij, met 20 miljoen.
Steeds weer nemen we zaken mee naar komende jaren en dat leidt tot een opgelopen stuwmeer aan verplichtingen. Zaken ramen en vervolgens niet doen legt een te groot onbenut beslag op begroting. Realistisch begroten blijft een aandachtspunt. Dat kan en moet scherper.

Nieuws