Skip to main content

CDA: bereikbaarheid buitengebied moet beter

By 08-07-2020Nieuws

De situatie in het buitengebied vraagt om een andere aanpak dan die in stedelijk gebied en verdient daarom meer aandacht in de nieuwe Visie voor een bereikbaar Gelderland.

In de bereikbaarheidsvisie staat letterlijk dat de focus vooral komt te liggen op stedelijke netwerken. Statenlid Hans van Ark: “Juist buiten die stedelijke netwerken, in dorpen, in buitengebieden moet je niet kijken naar kwantiteit maar naar kwaliteit. Iemand die mantelzorg wil verlenen of een oudere die één keer per week één kilometer verderop moet worden gebracht voor een bezoekje. Iedereen verdient een goede o.v.-verbinding.”

Een eigenstandige benadering van het buitengebied is voor het CDA vooral van belang om de leefbaarheid daar op niveau te houden. “We moeten echt voorkomen dat dorpen leeglopen bijvoorbeeld omdat ze niet goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer.” CDA denkt dan ook aan maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van elektrische auto’s die op afroep beschikbaar zijn voor kleine afstanden. Het CDA diende hiertoe dan ook een motie in die werd aangenomen.

Nieuws