Skip to main content

CDA benadrukt brede belang corso’s en schutterijen

By 27-01-2021Nieuws

Vandaag spraken Provinciale Staten over het vervolgvoorstel uitgangspuntennotitie aanpak cultuur en erfgoed. Gerhard Bos, fractievoorzitter en woordvoerder cultuur en erfgoed, voerde het woord over dit voorstel.

Corso’s en schutterijen: verbinders pur sang
CDA vindt het mooi om te zien dat ook immaterieel erfgoed als corso’s en schutterijen zijn opgenomen in dit voorstel. Het CDA hecht zeer aan deze groepen.

Gerhard Bos: “De corso’s en schutterijen hebben een buitengewoon belangrijke rol in gemeenschappen, vooral ook vanwege het verbindend karakter.”

Zowel bij de corso’s als de schutterijen wordt er naar elkaar omgezien, wat ook van belang is voor de leefbaarheid. De waarde van immaterieel erfgoed vinden we dan ook van groot belang. Hierover willen we als CDA graag nader in gesprek met PS.

Bis en andere instellingen die uit landelijke fondsen subsidie krijgen
GS kiezen voor stimuleren van het middensegment. Maar we hebben juist ingestoken op goede infrastructuur voor het brede publiek, voor een brede benadering. Er komt nog een brief over hoe de subsidies gaan uitpakken en die wachten wij graag af. Vooral om te zien of er voldoende maatwerk tot stand komt. Hier benadrukt het CDA het belang om per instelling goed te kijken wat nodig is.

Gerhard refereerde daarnaast aan drie toezeggingen uit de oordeelsvormende vergadering.

Beeldhouwkunst
Gedeputeerde Staten gaan met stichting “De Wilhelminaring” in gesprek om tot afspraken te komen voor een financiële bijdrage van 20.000 per jaar. En om de koppeling met jong talent tot stand te brengen.

Molens
GS gaan een pilot doen voor 3 jaar met molenorganisatie in oprichting met een bijdrage 60.000 per jaar en gebruik netwerk (bv erfgoedalliantie).

Gelderse Bloem
Dit is een mooi initiatief vanuit Radboud en Erfgoed Gelderland om betekenis te geven aan geschiedenis naar de huidige tijd. De gedeputeerde heeft toegezegd om in overleg te gaan met de stichting en te komen tot afspraken.

Erfgoed
Erfgoed is iets van voortdurende aandacht. Voor het CDA gaat het dan niet alleen om restauraties uitvoeren. Monumenten moeten een functie hebben. We zien dan ook uit naar uitwerking van de kerkenvisie.

Plannen Stadstheater
Het gaat hier om grote plannen waar CDA wel onderscheid ziet tussen zaken waar wij als provincie wel over gaan en waar we niet over gaan.  Ja als het gaat om restauratie. Maar als het gaat om grotere plannen: dat kunnen wij als provincie niet allemaal gaan doen. Hier past een winstwaarschuwing.

Kasteelconcerten
Cultuur is een thema dat volop leeft en energie geeft en maatschappelijk een verbindende rol kan spelen. Dan heb je mooie initiatieven als kasteelconcerten: in verbinding brengen van muziek en erfgoed. CDA vraagt de gedeputeerde naar een mogelijkheid te zoeken zodat deze kasteelconcerten ook in de toekomst plaats kunnen vinden.

Nieuws