Skip to main content

CDA: Afschaffing 50 meter spuitvrije zone zorgt voor meer woningen

By 27-01-2023Nieuws

In een zone van 50 meter naast laanbomen of fruitbomen mag geen gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt en mogen geen woningen worden gebouwd. De zone is volgens het CDA belemmerend op veel gebieden en zou daarom aangepast moeten worden.

De basis voor de spuitvrije zone ligt in een provinciaal plan uit 1996. Het Streekplan Gelderland adviseerde toen aan gemeenten zo’n spuitvrije zone aan te houden. Om op die manier afstand te houden tussen nieuwe woningbouw en agrarische gronden waarop gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Deze norm is daarna voor ‘vast’ aanngenomen, ook door de Raad van State.

Statenlid Engelina van Steenbrugge: “de wereld van nu is echter wel een andere dan die van bijna 30 jaar terug. Zo zijn veel spuitmiddelen verboden en hebben veel bomen door innovatie geen gewasbeschermingsmiddelen meer nodig.”

Komende jaren moeten er enorm veel woningen bij worden gebouwd, in alle Gelderse gemeenten. De 50 meter zones bemoeilijken dit. Met de aanpassing of verwijdering van de 50 meter zone kunnen we echt gaan versnellen in de woningbouw vindt het CDA.

Ook vindt het CDA het feit dat de 50 meter zone voor laanbomen is veranderd naar teeltvrije zones niet wenselijk. Van Steenbrugge: “Laanbomen worden veelal in potten geteeld, dus die vrije zone is dan onnodig. Laten we die ruimte op een nuttige manier gaan gebruiken.” CDA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten en vraagt hierin om een heldere en eenduidige landelijk richtlijn.

Nieuws