Skip to main content

CDA: actievere grondpolitiek provincie goede zaak

By 29-09-2022Nieuws

De Nota grondbeleid 2022. CDA is blij met de grotere bereidheid ten opzichte van 2018 om te komen tot een actieve grondpolitiek en actievere grondverwerving.

Bert Komdeur benadrukte  daarbij het doel: een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van diverse opgaven waar we voor staan zoals de transitie van de landbouwsector, het landelijk gebied, natuur en natuurlijk de enorme verstedelijkingsopgave waar we samen met onze partners voor staan.

Eerder dit jaar heeft Provinciale Staten besloten tot oprichting van een Gelderse Grondbank. Deze gaat nauw samenwerken met de Nationale grondbank. Op die manier kunnen we ons kapitaal aanwenden om onze provinciale doelen dichterbij te brengen en daar hoort wat het CDA betreft het versnellen van de woningbouw of het bieden van perspectief aan het landelijk gebied en de natuur heel duidelijk bij

Nieuws