Skip to main content

Burgerberaad energietransitie van start

By 06-07-2022Nieuws

Een mooi resultaat van onze Bertine Van Hooff-Nusselder: 30.000 Gelderlanders praten straks mee over de energietransitie. Waar hechten zij waarde aan, wat geven zij prioriteit? Dit op initiatief van Bertine, die in 2021 een motie hiertoe indiende.

Bertine van Hooff: En dat is voor het CDA van groot belang, want ons adagium bij de energietransitie was en is: haalbaar, betaalbaar en met draagvlak.

Het Gelders Burgerberaad bestaat uit twee onderdelen: een online raadpleging én het burgerforum. De online-raadpleging wordt gehouden onder 30.000 willekeurig geselecteerde huishoudens. Daarnaast kunnen Gelderlanders op eigen initiatief ook via de provinciale website meedoen. Bij de verwerking van de resultaten wordt een weging toegepast zodat er zoveel mogelijk een goede afspiegeling ontstaat van de Gelderse samenleving.

Aan het einde van de online-raadpleging krijgt de deelnemer de vraag of hij/zij mee wil doen aan het burgerforum. 150 Gelderlanders kunnen hieraan meedoen. . Uit alle aanmeldingen worden 150 Gelderlanders geselecteerd om hieraan mee te doen. Samen vormen zij een afspiegeling van de Gelderse samenleving.

Uiteindelijk komt er van het Burgerberaad een advies over de klimaatmaatregelen. Dan is duidelijk waaraan de Gelderlanders veel waarde hechten en waar zij prioriteit aan geven. Het advies wordt door het bestuur van provincie Gelderland zeer serieus genomen en verwerkt in de vernieuwing van het Gelders Klimaatplan 2023-2030.

Nieuws