Skip to main content

Blog: Wonen in Gelderland

By 12-09-2019Nieuws

Het regent krantenartikelen over wonen in Nederland. Steeds maar weer lees je in alle kranten over de problemen op de woningmarkt. En terecht, wonen is voor iedereen belangrijk, maar er zijn grote zorgen over wonen.

Ik noem er een paar:

 • De prijzen zijn enorm gestegen de afgelopen jaren en daarmee wordt de bereikbaarheid van huizen voor mensen met een lager en een midden inkomen ernstig beperkt. Jongeren hebben een groot probleem. Vanwege hun (eventuele) studieschuld en starterssalarissen zijn de huizen voor hen bijna niet te betalen. Ook voor alleenstaanden is het kopen van een huis bijna onmogelijk geworden.
 • De bouw stagneert, door allerlei redenen (beschikbaar personeel, langdurige procedures, gebrek aan bouwlocaties, duurzaamheidseisen enz).

Het CDA gaat voor goed en veilig wonen in Gelderland. In het coalitieakkoord Samen voor Gelderland staat:

‘Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat erom dat het prettig wonen is, waar je fijn thuis kunt komen. In Gelderland zijn veel woningen nodig, in alle segmenten, dure koop, middeldure huur, goedkope koop en betaalbare en sociale woningbouw. En daarbij moeten alle woningen uiteindelijk klimaat- en energieneutraal zijn. Er is een voorkeur voor binnenstedelijk realiseren van woningen’.

Er is altijd kritiek geweest op de provincie over haar woningaantallenbeleid (de zogenaamde ‘contingenten’). Daarom is dat beleid losgelaten.

De provincie handelt als volgt:

 • De vraag van inwoners voor passende woonruimte staat centraal.
 • Gemeenten krijgen de ruimte om aan de kwalitatieve vraag naar woningen te voldoen.
 • De provincie wil samen met de regio’s zorgen dat er voor alle groepen genoeg gebouwd wordt.
 • De provincie heeft een ondersteunende rol bij de aanpak van knelpunten.
 • Er wordt gewerkt met regionale woonagenda’s, waarbij het soort woningen en de kwaliteit centraal staat.
 • Innovatie wordt gestimuleerd (flexibel wonen, tiny houses, zelfvoorzienend wonen enz)
 • De provincie streeft naar energieneutraal wonen en doet dat via 3 sporen
  -Verduurzamen van coöperatie bezit
  -Wijken van de toekomst
  -Particuliere opgave
 • Steengoed benutten wordt doorontwikkeld naar ‘nieuw naoberschap’.

Op 11 september heeft het CDA mondelinge vragen gesteld aan het college over de woningbouw in Gelderland. Daarbij heeft gedeputeerde Peter Kerris aangegeven in oktober met een actie plan woningbouw te komen. Vanuit de fractie zullen we dat moment aangrijpen om de belangen van onze CDA achterban naar voren te brengen. Eventuele input is altijd welkom!

Bea Schouten
Statenlid

Nieuws