Skip to main content

Blog: De mooiste rivier van Nederland

By 05-08-2019Nieuws

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Hans van Ark over (het gebrek aan) regie over een rivier.

De mooiste rivier van Nederland
Toegegeven, een beetje chauvinistisch is het wel, maar ik vind de IJssel echt de mooiste rivier van Nederland. De kronkelige loop, de uiterwaarden waar veel kunstschilders zich al op uitgeleefd hebben, het gevarieerde landschap met het Veluwemassief als continue achtergrond, en de dijk, waar je door alle bochten bijna van afrolt….

Bol van activiteiten
De IJsselvallei staat bol van vrijwilligers-activiteiten. Niet alleen rondom de natuur, maar er zijn ook héél véél culturele activiteiten. Er is cultuurhistorie te vinden en prachtig historisch erfgoed, zowel aan de Overijsselse als aan de Gelderse kant. Denk bijvoorbeeld aan de IJsselbiënnale met een kunstroute aan weerszijden van de rivier of de herontdekking van de Moderne Devotie met meerdere kloosters aan beide zijden.

De kneep
Maar daar zit ‘m nou ook net de kneep. Er zijn allerlei overleggroepjes waaraan gemeenten, andere overheidsinstanties en al die vrijwilligersgroepen dan weer eens wel en dan weer eens niet deelnemen. Maar het ontbreekt echt aan centrale regie, ook tussen de beide provincies.

Een zomers gesprek
Een klein groepje vrijwilligers nodigde CDA statenlid Karin van de Toorn (Overijssel) en mij uit voor een gesprek. Midden in de zomer kwamen we bij elkaar in de molen van Veessen. Na anderhalf uur praten duizelde het me van wat er in dit gebied allemaal ondernomen wordt. Maar elke keer kwam diezelfde opmerking terug: er is meer regie nodig. We worden voortdurend van het Overijsselse kastje naar het Gelderse muurtje gestuurd en vice versa. De beide provincies moeten hun beleid op elkaar afstemmen. Kan er een gebiedsregisseur komen? Misschien kunnen we de hele IJsselvallei wel tot nieuw nationaal park verklaren onder goed bestuurlijk toezicht.

Aan de slag
Daarover gaan Karin en ik na de zomer met de verantwoordelijke gedeputeerden aan de slag. Want één ding is voor mij zeker: de IJssel moet ook de mooiste rivier van Nederland blijven!

Hans van Ark, Statenlid

Nieuws