Skip to main content

Blog Bert Komdeur. Subsidieverstrekking: het kan en moet anders.

By 27-11-2019Nieuws

Wist u dat in 2018 ca 35% van de Gelderse uitgaven werd gedaan in de vorm van het verstrekken van subsidies richting de samenleving? Daarbij ging het om 237 miljoen, een enorm bedrag. Vandaag, woensdag 27 november, praten wij er als Gelderse Statenleden over met de onderzoekers van de Rekenkamer Oost-Nederland. Zij hebben onderzoek gedaan naar de inzet van subsidies en of deze ook op de juiste plaats zijn terecht gekomen met het beoogde resultaat. Er is nog veel te verbeteren als het gaat om geven van inzicht in de subsidieverstrekking en het registreren. Maar ook ten aanzien van het leren van subsidietrajecten. Met name de evaluatie verdient veel meer aandacht, aldus de onderzoekers.

Dit sluit aan bij de inzet van het CDA. Wij willen dat inwoners, instellingen, gemeenten en andere partners “simpel, slagvaardig en snel” een subsidie kunnen aanvragen. Evaluatie van de huidige subsidiepraktijk is daarvoor een eerste vereiste om tot verbeteringen te komen. Samen met het College van Gedeputeerde Staten gaan we komende tijd nu snel stappen zetten. Het rapport van de Rekenkamer helpt ons om ook de juiste stappen te zetten.

Nu dus eerst een nadere toelichting op het rapport. In december zullen we het rapport in Provinciale Staten bespreken. Bij woorden kan het echter niet bij blijven. Het CDA bewaakt dit onderwerp nauwgezet en zal aandringen op snelle verbeteracties. Het kan en moet anders. U hoort van mij

Bert Komdeur
CDA-Statenlid Gelderland

Nieuws