Skip to main content

Biodiversiteitsdoelen: betrek burgers en Provinciale Staten

By 10-02-2021Nieuws

Arjan Tolkamp had namens het CDA twee vragen bij de behandeling van het beleids- en uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Het programma beschrijft aan de hand van concrete acties wat de provincie de komende jaren doet om 75% van de vogel- en habitatrichtlijnen te halen in 2030 en in 2050 gaat het goed met biodiversiteit.

4 ambities staan centraal in het beleidsprogramma:
1) sterkere natuurgebieden en vitaler bos
2) een grotere biodiversiteit en meer bomen en bos op het platteland
3) een grotere biodiversiteit en meer bomen in stad en dorp
4) een grotere betrokkenheid van inwoners bij natuur en groen.

Arjan stelde daarbij nog twee vragen:
1.We gaan het Gelders Natuur Netwerk (GNN) uitbreiden: is dat bedoeld voor realisatie van de huidige doelen of voor de ecologische verbindingszone?
2. Wij vinden monitoring zeer belangrijk en daarom is het goed dat Gelderland burgers meer wil betrekken bij de biodiversiteitsdoelen. Kan de provincie er daarnaast voor zorgen dat ook PS jaarlijks meegenomen worden in die doelen en hoe we ze gaan halen. Arjan kreeg de toezegging dat er een jaarlijkse terugkoppeling komt over de stand van zaken in het behalen van de doelen. Dit zal zijn buiten het geijkte moment van de begroting om.

Nieuws