Skip to main content

Beste boeren,

By 14-10-2019Nieuws

Jullie zijn vandaag met vele naar Arnhem gekomen om van je te laten horen. 

We zien dat er de laatste dagen veel gezegd en geroepen wordt. Niet gehinderd door feiten zijn er veel verwijten richting boeren uitgesproken. Die verwijten doen geen recht aan de bijdrage die al is geleverd door de boeren als het gaat om vermindering van stikstofuitstoot. 

Wij doen als CDA Gelderland niet aan het maken van verwijten. Het stikstofprobleem is een probleem van ons allemaal. Er moet dan ook een acceptabele oplossing komen voor iedereen: boeren, burgers, bouwers, etc. 

De uitdaging is groot en vraagt juist om weloverwogen beslissingen op basis van feiten. Wij vinden het belangrijk dat de provincie met de boeren om tafel gaat zitten en gaat luisteren. Vervolgens moeten we samen kijken hoe we dit een goede oplossing gaan komen.

Dus nu geen overhaaste beslissingen nemen en snel de regels aanpassen maar een weloverwogen keuze waarbij alle partijen worden gehoord.

Nieuws