Skip to main content

Bertine van Hooff bij Gelders burgerberaad klimaat

By 20-10-2022Nieuws

Onze Bertine van Hooff opende afgelopen vrijdag in Ede de tweede dag van het Gelders burgerberaad! Eerder ontvingen 30.000 Gelderlanders een brief met oproep mee te doen aan een online raadpleging. En ook op eigen initiatief kon je meedoen. Deelnemers werd ook gevraagd of ze mee wilden doen aan burgerforum, waaruit uiteindelijk ook een advies over klimaatmaatregelen komt. Dit alles mede dankzij de motie van Bertine. 

Bertine van Hooff, Burgerberaad klimaat.
De Reehorst Ede

Hieronder een weergave van het vraaggesprek van de dagvoorzitter met Bertine bij de opening van dag 2.

Wat was voor u de aanleiding om de motie in te dienen dat inwoners van Gelderland beter betrokken moesten worden bij het nieuwe klimaatplan?

Het belang van participatie wordt breed onderkend maar komt tegelijkertijd nog onvoldoende van de grond. En dan gaat zowel om financiële participatie als om procesparticipatie. In ons coalitieakkoord staat ook dat we voorstander zijn van burgerparticipatie in wind- en zonneprojecten. Een burgerforum en burgerpanel zijn hier mooie voorbeelden van.

In heel Gelderland was er nog niet gewerkt met een Burgerpanel. Overal om je heen hoor je en zie je dat wij als burgers, inwoners etc. beter betrokken willen worden bij beslissingen, dat er een kloof is tussen burger en overheid, dat er zeker nu in de huidige tijd een verdergaande polarisatie gaande is…

De overheid zou bang kunnen zijn voor verstoring van beleidsprocessen, maar volgens mij zou het juist een verrijking kunnen zijn. Het kan juist ook een vernieuwing zijn van democratie en een aanvulling van inhoudelijke inzichten. Heel veel redenen dus om dit burgerberaad te organiseren!

Er luisteren straks tijdens een aantal gesprekken ook Statenleden online mee, waarom wilden zij dat graag?

De motie is namens het CDA en divers andere partijen ingediend. De woordvoerders van de verschillende partijen die de energietransitie en klimaatadapatie e.d. in hun portefeuille hebben zitten, vinden het natuurlijk prettig om te zien wat hier gebeurt. Het is niet de bedoeling dat er enige politieke beïnvloeding is maar het is puur uit interesse en belangstelling. Wat gebeurt er met onze motie?

Wat gaat u straks doen met het advies?

Het wordt een zwaarwegend advies waar zeker serieus naar zal worden gekeken. Het is geen dwingend advies. Ik denk dat we daar wel eerlijk over moeten zijn.

Indien er adviezen in staan die buiten de kaders vallen van de opdracht in Gelderland, dan kunnen we daar helaas niet in meegaan. Als het goed is zijn deze kaders goed aan u meegegeven, dat wil zeggen: het budget (vooralsnog) per jaar (30 miljoen per jaar tot 2030) en de inhoud van het beleidsprogramma Klimaat die de Staten hebben vastgesteld.

 

 

Nieuws