Skip to main content

Bert Komdeur geinstalleerd als Statenlid

By 12-06-2019Nieuws

Bert Komdeur werd op 5 juni geïnstalleerd als Statenlid namens het CDA. Hij is blij terug te zijn en wij natuurlijk ook. Lees hieronder het bericht van Bert over zijn installatie.

Beste mensen,

Vanmiddag mocht ik weer de eed afleggen en ben ik geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Gelderland namens het CDA Gelderland. Een plechtig moment.
Daarmee is een einde gekomen aan een ietwat onwennig periode van twee maanden in de ‘wachtkamer’. Nu mag ik weer met veel enthousiasme beginnen aan een tweede periode als Statenlid!

Mijn woordvoering is ongewijzigd gebleven:
– Algemeen Bestuur (Sterk bestuur)
– Financiën
– Interbestuurlijk toezicht
– Toezicht gemeentefinanciën en verbonden partijen.
– Veiligheid en bestrijding ondermijning

Het is mijn ambitie om de ingeslagen weg voort te zetten en onverminderd te blijven letten op het versneld investeren van het Gelderse Geld in Provincie Gelderland. Het coalitieakkoord is wat dat betreft ambitieus met een investeringsimpuls van 650 miljoen.

Daarnaast moeten we vanuit de provincie verdere stappen maken met bestuurlijke vernieuwing. Dat betekent dat we nog meer inzetten op het samen maken van plannen voor Gelderland.

Last but not least zal het thema Veiligheid hoog op de agenda staan. We willen gemeenten en partners faciliteren in het neerzetten van een weerbare samenleving en het aanpakken van ondermijning.

Dank aan een ieder voor hun steun vóór, tijdens en na de campagne!!

Nieuws