Skip to main content

Beleidsprogramma Biodiversiteit

By 03-03-2021Nieuws

Het CDA Gelderland heeft vandaag ingestemd met het beleidsprogramma biodiversiteit. In december 2018 heeft Provinciale Staten de doelen vastgesteld: 75% van de vogel en habitatrichtlijnen gehaald in 2030 en in 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland. Het behalen van deze doelen naast de Europese richtlijn vindt het CDA erg belangrijk. Niet alleen omdat biodiversiteit en gezonde ecosystemen van cruciaal belang zijn voor de mens, maar ook omdat dit noodzakelijk is om andere doelen omtrent woningbouw en landbouw te realiseren. Dus focus op habitattypen en habitatsoorten is van belang.

Wij zijn blij met de toezegging die door de gedeputeerde is gedaan in de oordeelsvorming over een nul-meting biodiversiteit en de wijze waarop kan worden gemonitord. Dan nog een opmerking naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma biodiversiteit. De aandacht voor de karakteristieke landschapselementen van ons Gelders landschap zoals houtwallen spreken ons erg aan.

Nieuws