Skip to main content

Beleidskader vrijheid: herdenken en vieren

By 28-01-2021Nieuws

CDA vindt het belangrijk dat we dit beleidskader vaststellen. Omdat het markeert hoe we de komende jaren om zullen gaan met vrijheid en onze rol daarin als provincie willen invullen.

In het beleidskader Vrijheid staan de dingen die we willen gaan doen niet los van de Tweede Wereldoorlog. Dat verhaal is groot en ingewikkeld. Het gaat over systemen, verwerpelijke denkbeelden, en de uitwerking daarvan op mensen. Het is en blijft van belang dat het verhaal over wat er toen is gebeurd, ook als de generatie die de oorlog zelf heeft meegemaakt uit de tijd raakt, verteld zal blijven worden. Laten we ons hier rekenschap van geven en de lessen van toen voor nu niet vergeten.

In het vervolgvoorstel worden herdenken en vieren nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Herdenken en vieren zijn twee kanten van één medaille. De vrijheid die we na de Tweede wereldoorlog hebben gekregen vraagt van ons dat we rekenschap geven van onze vrijheid. Vrijheid is een kernwaarde van onze rechtstaat die steeds vraagt om actie, alertheid en maatschappelijk debat.

Democratie, rechtstaat en vrijheid zijn drie met elkaar verbonden begrippen die een belangrijke basis vormen om in vrijheid te kunnen leven, nu maar ook in de toekomst.

Wanneer we stil staan bij wat er nu rond de avondklok gebeurt is er reden tot alertheid. Demonstreren, uiting geven aan je mening mag. Maar rotzooi schoppen, de boel vernielen, dat heeft volgens het CDA niets te maken met demonstreren.

Daar nemen wij als CDA fractie dan ook afstand van. En het sterkt ons des te meer in onze overtuiging dat we moeten blijven herdenken en vieren opdat dat we de slachtoffers en de lessen van toen niet vergeten.

 

Nieuws