Skip to main content

Begroting 2024 – oordeelsvorming

By 25-10-2023Nieuws

Woensdag 25 oktober stond de begroting voor volgend jaar op de agenda. In oordeelsvormende vergaderingen werden diverse vragen gesteld aan de betreffende gedeputeerde(n).

Helderheid in participatie
In het cluster Algemeen Bestuur en Financiën hebben we aangedrongen op helderheid in participatie. De gedeputeerde gaf aan dat de participatieverordening er binnenkort aan komt.

Gelderland gastvrij
Het CDA vindt het daarnaast van belang dat inwoners makkelijk de provincie weten te vinden en dan ook goed geholpen worden. We hebben daarom ook voor de manier waarop we met onze inwoners omgaan. In november zal er een gastvrouw komen op het Huis der Provincie die mensen die binnen komen welkom heet en hen de juiste weg kan wijzen.

Regiogelden
Gelderland bestaat uit diverse regio’s die elk ook een bedrag krijgen voor regiospecifieke thema’s. Op dit moment lijkt het principe te zijn dat iedere regio een gelijk bedrag krijg. Wij willen dat er meer van onderaf gekeken wordt: welke regio heeft echt wat nodig, en om hoeveel geld gaat het dan?

Lobby voor Gelderland
Ook hebben we het belang van lobby benadrukt, in bijna alle dossiers is het van nodig om belangenbehartigers op de juiste plek te hebben zodat Gelderland goed op de kaart blijft. Hoe werken we samen met partners en zorgen we dat wel zoveel mogelijk middelen binnen halen?

Man en paard noemen
Ook uitten we een frustratie: wees concreter in het noemen van data. Als iets geregeld wordt, zeg dan dat dat in januari is of in juni, maar niet de eerste helft van 2024. Zo kunnen we ook scherper controleren of beloftes ook op tijd worden uitgevoerd.

Dorpendeals
We hebben ook extra aandacht hebben gevraagd voor een voortvarende aanpak met de dorpendeals. De gedeputeerde heeft toegezegd om zich nog meer in te zetten voor de bekendheid van deze deals en het vergemakkelijken van een aanvraag voor deze regeling.

Aanpak netcongestie
Als CDA hebben we de oproep gedaan om voortvarend aan de slag te blijven gaan met de uitvoering van de RES-sen. Dit ondanks de uitdagingen die zich nu voordoen op onder andere het gebied van netcongestie. CDA vroeg GS om flink door te pakken in het kader van netcongestie en daarbij te kijken naar de oplossingen die ook door het bedrijfsleven zijn gegeven,

Daarnaast vragen gesteld over de afhandeling van ontheffingsaanvragen soortbescherming. De gedeputeerde heeft hierop geantwoord dat er nieuwe medewerkers zijn aangenomen en hoopt begin volgend jaar de reguliere termijn weer te kunnen hanteren.

Mobiliteit
Vorige week waren Nick Bakker en Diede Balduk in Babberich om daar een verkeerssituatie ter plaatse te bekijken. Gedeputeerde Ruitenberg heeft aangegeven dat hij met nog eens goed gaat kijken naar de situatie in Babberich en de oplossing die voor ligt. Het CDA wacht dit graag af.

Ook komt hij begin volgend jaar met de selectie van 20 gevaarlijke verkeersplekken.

Geen drugs in het verkeer
Het CDA heeft daarnaast een mogelijke motie aangekondigd voor een anti-drugscampagne. Deze zou gericht moeten zijn op het vergrote van het bewustzijn bij bestuurders over de grote effecten van het rijden onder invloed.

Nieuws