Skip to main content

Begroting 2021: de eerste ronde

By 28-10-2020Nieuws

Vandaag spraken we in de oordeelsvorming over de begroting 2021. Hieronder een opsomming van de toezeggingen die we kregen van GS. Over twee weken het vervolg van de begroting bij de besluitvorming.

Onderzoek bevorderen verkeersveiligheid
Er komt een onderzoek per regio naar hoe de verkeersveiligheid verder kan worden bevorderd. Hierbij is geen enkele optie uitgezonderd, ook niet de mogelijkheid dat op sommige plekken op N-wegen de snelheid verlaagd wordt.

Aanpak onveilige oversteekpunten N-wegen
Er komt extra aandacht voor de veiligheid van de oversteekpunten tussen wandelpaden en de provinciale wegen (N-wegen). We willen als provincie dat we meer gaan wandelen. Looppaden kruisen ook vaak N-wegen en die zijn vaak gevaarlijk. De gedeputeerde heeft nu toegezegd extra aandacht aan dit soort gevaarlijke oversteekpunten te gaan besteden.

Betere dienstverlening
Er komt extra aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening van de provincie. Hoe willen wij de inwoners digitaal tegemoet treden, hoe bereikbaar is de provincie enz. Bert Komdeur vroeg om over dit onderwerp in een aparte sessie nader door te praten en kreeg die toezegging van de gedeputeerde.

Begroting: helderder en transparanter
De begrotingsdocumenten worden versneld verbeterd. Deze moet helderder en transparanter worden waarbij per ambitie duidelijk opgave, prestatie, doelen, activiteiten tijd en geld.

Nieuws