Skip to main content

Balans tussen risicobeheersing en geld investeren

By 29-09-2021Nieuws

De kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen. Oftewel: wat is de balans tussen het afdekken van risico’s en het investeren van geld in onze provincie? Bert Komdeur legde het zo uit aan Provinciale Staten, en aan zijn dochter. 

Meneer de voorzitter,

Ik was mij aan het voorbereiden op deze Statendag, komt mijn dochter naar me toe;

Hey Pa, ga je morgen voor CDA in PS nog iets concreets doen voor de inwoners van Gelderland?

Zeker, antwoordde ik. We gaan de Kadernota risicobeheersing en weerstandsvermogen vaststellen.  U snapt dat ik met dit antwoord niet weg kwam.  En ontspon zich een gesprek. Ik vertelde;

  • dat het tot voor kort bij de provincie een automatisme was dat als je bijvoorbeeld 200 miljoen euro uitleent  aan de BNG je tegelijkertijd nog eens een extra 200 miljoen euro apart moet houden en waar je dan tot in lengte van jaren niet aan mag komen.  Om maar geen enkel risico te lopen.
  • En dat we ons op die manier dus driedubbel verzekeren voor risico’s die waarschijnlijk nooit echt op zullen dagen
  • Dat we met het voorstel wat we vandaag bespreken ervoor zorgen dat we per geval gaan kijken hoe groot het risico nu echt is en daarna pas lezen hoeveel geld we achter de hand moeten houden.

Mijn dochter onderbrak mij abrupt en zei; veel te technisch pa. Wat vindt het CDA en wat doet het voor de inwoners??

Ik herpakte me weer:

  • Door als een goed rentmeester te zorgen voor een zorgvuldig beheer van onze Gelderse miljoenen en er voor zorgen dat wij eventuele financiële tegenvallers  altijd op kunnen vangen. Dat is voor het CDA een basisprincipe.

We kijken dan per geval wat er echt nodig is, maatwerk dus. Dat betekent dat we moeten stoppen met onnodig veel geld apart te zetten voor risico’s die zeer waarschijnlijk nooit op komen dagen.

Want daarmee doen ween daar komen ze –  onze Gelderse inwoners tekort, omdat wij  onnodig veel geld in een afgesloten kluis zetten.  Geld dat bijvoorbeeld nodig is om de woningbouw in Gelderland aan te jagen, zodat er wellicht voor jou ook een passende woning beschikbaar kan komen.

Mijn dochter gaf zich nu iets gewonnen: “ik zie nu wel meer wat het voorstel betekent voor de Gelderse inwoners, maar het blijft knap ingewikkeld”.

Meneer de voorzitter,

Dit is hoe het CDA aankijkt tegen de kadernota risicobeheersing en weerstandvermogen. Wij steunen de maatwerkaanpak. Daarmee zorgen we voor een goede balans tussen enerzijds het afdekken van risico’s en anderzijds het inzetten van geld voor onze Gelderlanders.

Dank u wel.

Nieuws