Skip to main content

Ambities energietransitie in gevaar

By 08-10-2019Nieuws

De CDA fractie maakt zich zorgen over nieuwe berichten in de media over overbelasting van het energienetwerk in delen van Gelderland. Voor het CDA geen welkome ontwikkeling in de grote stappen die er gezet moet worden in de transitie naar duurzame energie.

Statenlid Bertine van Hooff: “Gelderland heeft grote ambities wat betreft de energietransitie. Als boeren en bedrijven die willen overstappen naar vormen van duurzame energie lang moeten wachten op een aansluiting werkt dat demotiverend. Ik wil daarom graag weten hoe de provincie hierover communiceert.” Ook wil het CDA weten of het energienetwerk wel op tijd klaar is voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Van Hooff stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten om te weten te komen welke delen van Gelderland overbelast zijn. Het CDA zou graag zien dat de provincie in overleg treedt met Alliander en wat de uitkomsten van dat overleg zijn.

Nieuws