Skip to main content

ALV CDA Gelderland neemt resolutie aan over stikstof

By 27-06-2022Nieuws

Gelderland als stikstof voorbeeld voor Nederland

 

Het CDA Gelderland heeft in de ledenvergadering van 25 juni met grote meerderheid een resolutie aangenomen om zo het Landelijk CDA te helpen richting een oplossing. De leden uit Gelderland hebben dit juist gedaan omdat zij zich zorgen maken om de boeren. Veel van de indieners zijn zelf boer en actief voor het CDA. Zij willen na de demonstratie in Stroe een helder signaal afgeven binnen CDA dat de regels en de verplichtingen nu niet goed zijn. Er is verandering nodig.

Zorgen
De kern van hun zorgen gaan over het toekomstperspectief van de Gelderse samenleving en de onrust in de samenleving over de landelijke stikstofaanpak, maar ook het gevoel van onrechtvaardigheid en een onevenredige impact op de agrarische sector. Gelukkig zien zij met de inbreng van Derk Boswijk dat er ook echt wel geluisterd wordt vanuit Den Haag, maar de leden uit Gelderland willen het concreter maken en nu eens oplossingen zien.

Oproep
Daarom hebben ze de resolutie gemaakt om tot een gezamenlijke integrale stikstofaanpak over alle sectoren te komen en steun te geven aan het “Versnellingspakket” vanuit de boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties. “Laat Gelderland en de Gelderse aanpak een voorbeeld zijn voor een landelijke aanpak want dan stuur je op de instandhoudingsdoelen voor natuur en staar je je niet blind op de kritische depositiewaarden”.

Geld
De CDA-ers zien in Gelderland goede kleine voorbeelden die juist met de miljarden uit Den Haag heel concreet en groot uitgerold kan worden. Het geld uit de Rijksfondsen kan vrij gemaakt worden voor de provinciale aanpak (zoals legalisering Pas-melders, vrijwillige opkoopregelingen en de transitie van de landbouw, woningbouw en de industrie).
Want alleen maar regels, verplichte opkoopregelingen en juridische verplichtingen richting de boeren sturen is ongepast. Juist vanuit het “Zij aan Zij staan” is goede uitleg, vrijwillige samenwerking, goede informatie en maatwerk essentieel. Want de boeren verdienen dat respect!

De tekst van de resolutie vindt u hier: resolutie stikstof – ALV CDA Gelderland

Nieuws