Skip to main content

Actieplan wonen raakt op stoom

By 20-01-2022Nieuws

De provincie zet volop in op versnellen van de woningbouw, meer betaalbare en meer flexibele woningen. Vandaag is een tussenrapportage van het actieplan wonen besproken en het CDA is tevreden met de aanpak, die heel praktisch is en tot mooie resultaten leidt:

  • Betrokken bij 27.000 woningen.
  • 5000 woningen zijn daadwerkelijk versneld door een of meerdere knelpunten weg te nemen
  • Veel voortgang op het onderdeel betaalbaar
  • Aangehaakt bij 15 lokale flexwonen initiatieven met ca 1500 eenheden

Maar op een paar punten moet er meer gebeuren. Daarom heb ik aandacht gevraagd voor:

  • Woningen voor ouderen, mantelzorg woningen en woningsplitsing. Daar zit een grote nood, van de week is het onderzoek van ABN Amro gepresenteerd waarin een pleidooi wordt gedaan voor een half miljoen woningen voor ouderen te bouwen. Daarmee komen evenzoveel woningen vrij voor gezinnen en starters en hoeft er in de breedte minder gebouwd te worden. Het CDA wil dat mantelzorg woningen, woningsplitsing en bouwen voor ouderen een extra thema wordt bij de gesprekken in de regio’s over de woningagenda’s.
  • Er is 4 miljoen voor startersleningen gereserveerd en daarmee kunnen naar verwachting 250 starters een lening krijgen. Het gemiddelde leenbedrag is €30.000. Een hele mooie mogelijkheid voor startende woningkopers om in de huidige moeilijke markt, toch een huis te kunnen betalen. De provincie biedt deze mogelijkheid aanvullend op gemeenten, op dit moment bieden 36 gemeenten startersleningen aan. Er blijkt veel behoefte aan, het geld is al bijna op. Daarom heb ik gevraagd om naar manieren te zoeken om het bedrag aan te vullen.
  • Stikstof is op dit moment bij bestaande plannen door bijschaven, en aanpassen op te lossen waardoor veel plannen door kunnen gaan. Voor de nieuwe plannen wordt het erg lastig en moet het rijk met oplossingen komen. Een grote uitdaging voor minister van der Wal.

Al met al is er goede voortgang en doet Gelderland alles wat zij kan om meer woningen, duurzaam en voor alle doelgroepen voor elkaar te krijgen.

Nieuws