Skip to main content

Actieplan wonen: huizen voor starters en ouderen

By 27-05-2020Nieuws

45.000 woningen worden de komende vijf jaren versneld gebouwd. CDA is blij met het actieplan wonen dat woensdag 27 mei wordt besproken in Provinciale Staten. Een mooi en concreet plan waarmee echt versnelling tot stand komt.

 Acties speciaal voor jongeren:
• Meer betaalbare nieuwe woningen voor starters bouwen
Flexibele of tijdelijke woningen voor starters beschikbaar maken
• De oprichting van een koopgarantfonds verkennen, zodat betaalbare koopwoningen beter behouden blijven voor starters
• Bijdragen aan gemeentelijke startersleningen om de positie van starters op de markt te verbeteren.

Acties speciaal voor ouderen:
• Meer betaalbare nieuwe woningen (vooral appartementen in de sociale huur) voor ouderen bouwen.
Flexibele of tijdelijke woningen beschikbaar maken voor ouderen
Doorstroommakelaars aanstellen om ouderen die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen meer op elkaar af te stemmen
• De SCB CPO regeling uitbreiden, zodat het ook voor groepen ouderen interessant is om samen (huur)woningen te bouwen.

Statenlid en woordvoerder wonen Bea Schouten vroeg daarnaast nog naar de termijn voor onherroepelijke vergunningen. Gemeenten mogen elke drie jaar een besluit nemen over onherroepelijke vergunningen. CDA stelt voor deze termijn terug te brengen naar twee jaar om zo ruimte te creëren om de markt vrij te maken en te komen tot versnelling. Daarnaast vroeg het CDA aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarbij hoort ook ruimte voor uitbreiden en meer groen in de stedelijke delen.

Nieuws