Skip to main content

Actieplan wonen: de inzet van het CDA

By 29-11-2019Nieuws

Eindelijk spreken we écht over wonen in Gelderland. Woensdag 27 november is het procesvoorstel om te komen tot het Actieplan Wonen in de carrousel besproken. Het doel van het Actieplan is: ‘Op korte termijn nieuwe, betaalbare woningen toevoegen, waaronder voldoende flexibele woonvormen’. Mooi, maar ook nog vaag. Twee dingen heb ik namens het CDA naar voren gebracht:

Aandacht voor ouderen
Als eerste heb ik aandacht voor ouderen gevraagd. Juist voor ouderen zijn andere woonvormen nodig, vormen waar ouderen en zorg dicht bij elkaar komen zoals de ‘Knarrenhof’: een woonvorm voor jonge ouderen en oudere-jongeren die graag elkaar helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Dit concept is tijdens de CDA Senioren bijeenkomst in Doetinchem besproken en er is veel belangstelling voor. De gedeputeerde heeft toegezegd aandacht aan dit soort woonvormen te geven.

Inbreiden waar het kan, ruimte voor uitbreiding
Als tweede het dilemma van inbreiden versus uitbreiden. Daar heb ik gepleit voor het centraal stellen van de kwaliteit, voor behoud van een goede en groene leefomgeving in de steden en voor het minder vasthouden aan altijd inbreiden. Sinds minstens 17 jaar, toen ik startte in de politiek in 2002, speelde het al: inbreiden als het adagium. Op een gegeven moment is het op met de binnenstedelijke ruimte. Gelukkig gaf de gedeputeerde aan dat inbreiden niet altijd meer kan en dat er ruimte voor uitbreiden is.

Er volgt nu de komende maanden een discussie met de partners en daarna zal het Actieplan Wonen in maart / april in de Staten besproken worden. Wij houden vinger aan de pols!

Bea Schouten
Statenlid

Nieuws