Skip to main content

Aardgasloze wijken in Gelderland

By 16-02-2022Nieuws

Vandaag spraken de Staten over nieuwe voorstellen Gelderse proeftuin aardgasloze wijken. CDA is positief. De gasloze wijken in Didam, Arnhem en Ermelo zijn goede voorbeelden wat het CDA betreft. We kunnen veel deze projecten en gemeenten leren. Laten we die kennis ook delen binnen Gelderland zo betoogde onze woordvoerder energie Bertine van Hooff.

Bertine stelde daarnaast nog een tweetal vragen:

1) Hoe staat het met de aanvraag Montferland 2022 met betrekking tot de vragen over de businesscase voor de particulieren en over het participatieplan. In de bijlage staat dat met ondersteuning van het expertteam warmte van de provincie deze onderwerpen nu verder zijn uitgewerkt. Hoe is dit nu dan verder uitgewerkt? En waar kunnen we dit vinden?

2) Weet de gedeputeerde al meer over de derde ronde aardgasvrije wijken? Een aantal Gelderse gemeenten heeft zich hier voor aangemeld, o.a. Apeldoorn, Arnhem, Ede, Veenendaal, Berg en Dal etc. Ook al gaat het Rijk erover, hoe ziet GS deze kansen?

Het CDA heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de 3 besluiten. Wel wachten we de statenbrief nog af waarin nader zal worden ingegaan op zaken, zoals een update over de huidige 11 projecten, over het specifieke project in Ermelo, een nadere duiding van subsidies/kosten qua beeld maar ook een reactie op de motie die in de staten is aangenomen.

Volgende week gaat dit onderwerp als een bespreekstuk naar de staten.

Nieuws