Skip to main content

Gelderse Kijk op Sturing

By 26-05-2021Nieuws

In de oordeelsvormende bijeenkomst werd vandaag gesproken over de Gelderse kijk op sturing. Doel van de Statenbrief: doelen scherper in beeld brengen. Het CDA stelt bij de Kijk op Sturing de inwoners en partners van Gelderland centraal.

Voor het CDA gaat het hier om iets fundamenteels: hoe willen wij als Gelderland samenwerken aan Gelderlander? Hoe richten wij onze democratische rechtsstaat in? Dat doen we door duidelijke doelen te stellen. Woordvoerder Bert Komdeur verwees daar bij ook naar een interview met de president van de Algemene Rekenkamer. De strekking: duidelijke doelen leveren duidelijke resultaten op en meer vertrouwen bij onze inwoners. Daarvoor is ook duidelijke informatie nodig. Dat is ook onderkend. Er zit een gat tussen visie en uitvoering, daar moeten beleidsprogramma’s tussen.

De Statenbrief gaat over eigenaarschap van GS en PS. En eigenaarschap van onze inwoners. Wanneer zet je die koffer met instrumenten voor participatie in? Hoe kun je onze inwoners, en dan niet alleen de ‘usual suspects’, meer betrekken bij visievorming en uitvoering? Voor een goed functioneren is een bloedsomloop nodig. Daar leven wij van als PS: van goede informatie. Daar is ook een discussie over te voeren: wat is openbaar en wat niet, hoe gaan we met elkaar om, macht en tegenmacht. Wie is waarvan? Bert Komdeur deed de suggestie om voor wat betreft de visies, beleidsprogramma’s en uitvoeringsprogramma’s een duidelijke link naar een nieuwe indeling van de begroting te maken. Zo kan PS steeds beter sturen en controleren.

Voor het CDA is ook de participatie van inwoners en de informatievoorziening van de provincie naar inwoners een aandachtspunt. Hoe komen we tot duidelijke taal? Dat kan nog beter, zoals je bijvoorbeeld kan zien in het voorbeeld van een column uit De Gelderlander deze week. De columnist wijst ons daar op een voorbeeld van hoe wij onze besluiten soms kenbaar maken. De teksten en koppen die we gebruiken is voor onze inwoners vaak niet te begrijpen. Dat kan en moet beter. Laten we daarom naast duidelijke doelen ook tot duidelijke taal komen.

Nieuws