Skip to main content

28 september – Samen aan de slag voor een beter Gelderland

By 09-09-2019Nieuws

Wij willen u van harte uitnodigen voor een bijeenkomst van fractie en gedeputeerde van CDA Gelderland met raadsleden, wethouders en leden algemeen en dagelijks bestuur waterschappen en Gelderse parlementariërs.

Datum : 28 september 2019
Tijd : Aanvang 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30. Einde 13.00 uur
Locatie : Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem
Aanmelden: bij fractiemedewerker Maaike van Deelen: maaike@cdagelderland.nl of 06 52 80 23 36

De komende jaren gaan we in Gelderland met ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord aan de slag.

Het CDA wil samen met u zoeken naar een oplossing voor de uitdagingen waar we voor staat. Samen kijken naar de zaken we elkaar kunnen helpen, maakt de slagkracht van het CDA in Gelderland nog groter. Samen met u willen daarom op 28 september aanstaande spreken over de uitdagingen waar we voor staan in Gelderland en hetgeen waarmee we u bij uw werkzaamheden kunnen helpen.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u klaar!

Programma:
1. Welkom door Gerhard Bos, Fractievoorzitter CDA Gelderland
2. Hoe werkt de CDA-fractie: (Daisy Vliegenthart)
a. Woordvoerderschappen
b. Regio-contacten
3. Pitches Gelderse parlementariërs. (Jaco Geurts, Evert Jan Slootweg, Hugo Doornhof) en Gedeputeerde Peter Drenth
4. Deelsessies

Centrale vragen tijdens deelsessies:
• Wat ziet u als grootste opgaven voor de komende 4 jaren?
• Waar kunnen we als Statenfractie u mee helpen?

1e ronde deelsessies:
a. Werkwijze Gelders bestuur, financiën sport, erfgoed en cultuur (Bert en Gerhard)
b. Duurzaamheid en economie (Bertine en Daisy)
c. Vitaal platteland en leefbaarheid (Arjen, Engelina en Peter)
d. Wonen en mobiliteit (Bea en Hans)

2e ronde deelsessies:
e. Werkwijze Gelders bestuur, financiën, sport, erfgoed en cultuur (Bert en Gerhard)
f. Duurzaamheid en economie (Bertine en Daisy)
g. Vitaal platteland en leefbaarheid (Arjen, Engelina en Peter)
h. Wonen en mobiliteit (Bea en Hans)

5. Sluiting : 12.45 uur

Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten om 28 september!

Nieuws