Skip to main content

2 november – Zoombijeenkomst stikstof met Peter Drenth en Daisy Vliegenthart

By 29-09-2021Nieuws

****   Uitnodiging ****

In Gelderland lopen we voorop in de aanpak van stikstof. De plannen worden steeds concreter en de discussies ook steeds intensiever. Binnenkort wordt de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof in Provinciale Staten besproken en ook worden voorbereidingen getroffen om het extern salderen open te zetten.

Wilt u meer weten over deze plannen en de standpunten van het CDA hierin?

Op dinsdag 2 november van 19.30 tot 21.00 uur praten gedeputeerde Peter Drenth en Statenlid Daisy Vliegenthart u graag bij. We zullen kort vertellen wat de stand van zaken is en vervolgens is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden: maaike@cdagelderland.nl

**** Oproep! ****

Daarnaast is Daisy Vliegenthart op zoek naar mensen die de komende tijd bereid zijn mee te denken over het provinciale stikstofbeleid. Doel is om een kleine, actieve klankbordgroep te vormen van mensen die met kennis van zaken gevraagd en ongevraagd advies geven. We zijn daarbij op zoek naar mensen met kennis van zaken, uit de verschillende sectoren die een rol spelen. Naast de landbouw zijn dat ook de mobiliteit, industrie en natuur.

Interesse of wilt u meer weten? Stuur een mail naar daisy.vliegenthart@gmail.com of bel 06121 73508

Nieuws