Skip to main content

10 maart: Politiek café in Berkelland met Peter Drenth

By 01-03-2023Nieuws

Over twee weken mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de Waterschappen. Maar wat doet de provincie eigenlijk en waar gaat het waterschap over? Wat verstaan we onder een vitaal platteland? En hoe zorgen we voor perspectief voor de agrarische sector en voor het buitengebied in het algemeen? Dit soort vragen staan centraal.

CDA Gelderland organiseert samen met de afdelingen van CDA Oost Gelre, Bronckhorst en Berkelland op vrijdag 10 maart een bijeenkomst met hooggeplaatste kandidaten waaronder lijsttrekker Peter Drenth. Hij is de laatste vier jaar gedeputeerde in de provincie Gelderland en heeft onder meer natuur en landbouw in zijn portefeuille. Drenth is zeer goed ingevoerd in de materie en gaat daarom graag het gesprek aan over deze en andere thema’s.

Peter Drenth: “Wij werken aan een leefbaar Gelderland. Een buitengebied waar ruimte is voor boeren om ons voedsel te produceren en natuur die we koesteren en van genieten.”

Drenth werd tijdens zijn gedeputeerdeschap ook geconfronteerd met het omvangrijke stikstofdossier: “De oplossing voor het stikstofvraagstuk zien wij in een balans tussen economie en natuur. We moeten allemaal minder stikstof uitstoten. Allemaal dragen we ons steentje bij, samen lossen we dit op. Zodat we een gezonde natuur hebben én een leefbaar buitengebied.”

Theo Donderwinkel zit sinds 2019 in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en staat ook nu op plek 2 van de kandidatenlijst. Hij zal ingaan op de uitdagingen van het waterschap als droogte, energietransitie, het opvangen van stortbuien en het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.

Er is volop ruimte voor discussie en vragen, niet alleen tijdens het formele deel maar vooral ook tijdens de nazit. CDA fractievoorzitter van Berkelland Theo Helmers fungeert als avondvoorzitter.

Locatie: De Melktap, Nettelhorsterweg 21, Geesteren

Programma:

19.30 uur: inloop
20.00 uur: opening door Willy Erinkveld (eigenaar boerderij)
20.20 uur: Peter Drenth of leefbaarheid, stikstof en een vitaal platteland
20.45 uur: Theo Donderwinkel over de uitdagingen van het waterschap
21.00 uur: Borrel en nazit

Nieuws