cda senioren

Senioren

Samen maken wij het CDA sterker!!
Het CDA Senioren (55+) Gelderland zet zich actief in voor de Gelderse Gemeenten en de lokale CDA politiek. Het senioren Netwerk wil de verbinding zijn tussen het landelijk politiek CDA gebeuren en de lokale gemeentelijke CDA vertegenwoordigers.

Onze missies en doelstellingen zijn:

  • Realiseren van een regionaal Geldersnetwerk van Senioren
  • Senioren actief betrekken bij de lokale CDA politiek
  • In kaart brengen van belangrijke landelijke CDA thema’s met name voor de gemeenten
  • Het organiseren van regionale bijeenkomsten met eerste en tweede Kamerleden en lokale bestuurders (provinciaal zowel als gemeentelijke) zodat ook senioren zich blijvend herkennen in het lokaal en landelijk gevoerd CDA beleid
  • Vertalen van geformuleerde CDA principes naar praktische uitvoeringstips op gemeentelijk niveau
  • Bevorderen van de solidariteit tussen de verschillende doelgroepen binnen het CDA

Per jaar organiseert het CDA S Gelderland een viertal informatieve bijeenkomsten over actuele onderwerpen uit de politieke CDA agenda.
Ria Aartsen is voorzitter van het CDA S Gelderland en Maria van Schaijik is secretaris.

Bekijk ook:
Twitter
Facebook
Landelijke pagina