cdav

CDAV

Het CDAV staat voor emancipatie en gelijke rechten voor iedereen in de Nederlandse samenleving en voor de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Het CDAV Gelderland of het CDA Vrouwenberaad van Gelderland zet zich actief in voor de Gelderse samenleving en politiek.

Onze drie doelstellingen zijn nog even actueel als altijd:

  • vrouwen bij de politiek te betrekken
  • de integratie van vrouwen in onze partij bevorderen
  • een inbreng leveren in het beleid.

Met passie is voor Gelderland een vierde doelstelling aan de landelijke CDAV doelstellingen toegevoegd: delen in de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Zodat de politiek en het openbaar bestuur een ware afspiegeling van onze Gelderse samenleving zijn.

Mocht u meer willen weten: u kunt contact opnemen met de voorzitter van het CDAV in Gelderland, Ilse Bruls.

Per jaar organiseert het CDAV een aantal gezellige en informatieve bijeenkomsten over een actueel onderwerp. Tevens is er eens per jaar een algemene ledenvergadering.