Bestuurdersvereniging

De afdeling Gelderland van de Bestuurdersvereniging richt zich in eerste instantie op de leden van de Bestuurdersvereniging van het CDA: burgemeesters, wethouders, raadsleden, statenleden, waterschapsbestuurders en overige leden van de BSV.

Naast de bestuursvergaderingen (ongeveer 5 maal per jaar) komt de afdeling gemiddeld drie keer jaar bij elkaar voor algemene ledenvergaderingen en een specifieke themabijeenkomst, bijvoorbeeld over de economische ontwikkelingen in Gelderland.

Op de bijeenkomsten worden meestal sprekers uitgenodigd, hetgeen beantwoordt aan de belangrijkste doelstellingen van de BSV, en dus ook van de Gelderse afdelingen:

 • de leden bij elkaar brengen om te kunnen netwerken;
 • een bijdrage te leveren aan de deskundigheid van de aangesloten leden;
 • te komen tot opinievorming over thema’s die lokaal en provinciaal van belang zijn;
 • het vertalen van het CDA – gedachtegoed naar de praktische politiek in de regio.
  Op de meeste vergaderingen zijn ook landelijke politici aanwezig, in ieder geval worden de Gelderse vertegenwoordigers in Den Haag altijd uitgenodigd.

In het bestuur van de afdeling zijn de volgende geledingen binnen het Gelderse CDA vertegenwoordigd:

 • de regio’s van de Provincie Gelderland;
 • de Statenfractie;
 • de buitengewone leden, verder zijn voorzitter en penningmeester vrij gekozen leden.
  Van de ledenvergaderingen worden verslagen gemaakt, er komt jaarlijks een jaarverslag uit en twee maal per jaar wordt een nieuwsbrief uitgebracht. Deze stukken worden door het bureau in Den Haag onder de leden digitaal verspreid en dat betreft ook de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen.

Voor meer informatie:
Bert Komdeur, bert.komdeur@psgelderland.nl
Secretaris afdeling Gelderland
CDA Bestuurdersvereniging