Peter Drenth

Peter Drenth

Peter Drenth is sinds 2018 gedeputeerde namens het CDA bij de provincie Gelderland. Hij is verantwoordelijk voor:

 • landbouw
 • natuur en landschap
 • biodiversiteit
 • cultuur
 • erfgoed
 • vergunningverlening en handhaving
 • aanpak vrijkomende agrarische bebouwing
 • gebiedsagenda Foodvalley
 • programma Gelderland Herdenkt
 • programma Agrifood 2030
 • project World Food Centre

Contactgegevens

Peter Drenth

p.drenth@gelderland.nl

Facebook: peter.drenth.39
Twitter: @peterdrenth68