Arjan Tolkamp

4. Arjan Tolkamp, Aalten

Wie is Arjan?

Arjan Tolkamp is 45 jaar en woonachtig in Aalten met zijn vrouw en twee kinderen.  In het dagelijks leven is hij agrariër en heeft een bedrijf in het opfokken van jongvee en vleesvee. Daarnaast is hij als adviseur werkzaam op het gebied van de mineraal wetgeving. Arjan is jarenlang actief geweest in diverse besturen, waaronder het CDA van Aalten.

Sinds 2019 is Arjan Statenlid namens het CDA en woordvoerder op de volgende terreinen: vitaal platteland, natuur, landbouw en leefbaarheid.

Contactgegevens

E-mailadres: arjan.tolkamp@psgelderland.nl

Twitter: tolkamparjan

Instagram: arjantolkamp