Skip to main content

Themabijeenkomst ‘Opwekken en besparen’ met Henri Bontebal

23 juni 2023 | 19:30 21:30
Dubbelbeek 24, Apeldoorn, Apeldoorn

Op vrijdag 23 juni om 19:30 uur is er een themabijeenkomst “Opwekken & Besparen” in Apeldoorn. Deze bijzonder actuele bijeenkomst gaat in op de keuzes die moeten worden gemaakt in de energietransitie. Hoe komen we tot de gestelde doelen, hoe gebruiken we de schaarse ruimte? Wat is beter, opwekken of besparen? De avond wordt ingeleid door twee gastsprekers. CDA tweede kamerlid Henri Bontenbal en Lianders relatiemanager René Lemein. Zij zullen ingaan op de mogelijkheden in de energietransitie, netcongestie en oplossingen. Maar ook kijken naar ruimtegebruik.
Na de pauze zullen we samen met de lokale politici van de CDA Apeldoorn fractie verder praten over de visie voor de komende jaren en de soms moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt in dilemma’s die voorliggen. We stellen het op prijs als je erbij kunt zijn. Natuurlijk kunt u ook zelf in gesprek met Henri Bontenbal of René Lemein. De toegang is natuurlijk gratis en de koffie staat vanaf 19:00 uur klaar.

Locatie: het Denksportcentrum aan de Dubbelbeek 24 in Apeldoorn

Agenda