Skip to main content

25 juni ALV voordracht lijsttrekkers

25 juni 2022 | 10:00 12:30
Ede

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022.

In deze vergadering kiezen de leden de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Daarnaast gaan we in gesprek over ideeën voor het verkiezingsprogramma. U kunt zich aanmelden via myrthe@cdagelderland.nl.

Locatie: Ede (adres volgt)

Het programma van de ALV is als volgt:

Inloop vanaf 9:15 uur

De ALV begint om 10:00 uur

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag ALV 22 april 2022
  4. Rondvraag
  5. Verkiezing lijsttrekker Provinciale Staten. (Het bestuur draag Peter Drenth voor als kandidaat-lijsttrekker).**
  6. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel. (Het bestuur draag Hans Martijn Ostendorp voor als kandidaat-lijsttrekker).**
  7. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rivierenland. (Het bestuur draag Esther Groenenberg voor als kandidaat-lijsttrekker).**
  8. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Vallei en Veluwe. (Het bestuur draag Marja van der Tas voor als kandidaat-lijsttrekker).**
  9. Gesprekstafels verkiezingsprogramma 2023
  10. Sluiting

** Een voordracht van één of meer tegenkandidaten moet uiterlijk tien dagen voor de vergadering waarin de lijsttrekker wordt gekozen schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur. U kunt deze voordracht richten aan Liza Kozlowska secretaris CDA Gelderland, via liza@cdagelderland.nl met een cc naar de bestuurssecretaris myrthe@cdagelderland.nl. Een voorstel van gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende afdeling te zijn ondertekend. Een voorstel van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend.

Graag begroeten wij u op 25 juni aanstaande!

Agenda