Skip to main content

24 juni – Bijeenkomst intergemeentelijke samenwerking met Rien Fraanje (ROB)

24 juni 2022 | 14:30 16:30
Huis der Provincie, Arnhem

CDA fractie Gelderland organiseert i.s.m. de CDA Bestuurdersvereniging en CDA in Rivierenland een bijeenkomst voor raadsleden, Statenleden, wethouders, burgemeesters over intergemeentelijke samenwerking. Secretaris-directeur van de Raad voor Openbaar Bestuur Rien Fraanje zal zijn visie op dit thema geven. En er is uiteraard veel gelegenheid voor vragen en discussie. Let op: aanmelden is verplicht!

Intergemeentelijke samenwerking
Veel gemeenten zijn te klein om alles zelfstandig aan te pakken. En werken dus samen via allerlei gemeenschappelijke regelingen. Zo regelt in Rivierengebied de AVRI het ophalen van het huisvuil in diverse gemeenten. Voorafgaand aan vaststelling van dit soort regelingen wordt aan de gemeenteraden van de gemeentes gevraagd hun visie op een beleidsplan kenbaar te
maken, daarmee een gezamenlijk uitgangspunt en helderheid verschaffend voor aankomende begrotingen. Waardoor je als gemeente je niet overvallen hoeft te voelen door plotselinge tekorten of overschrijdingen. Helaas is de werkelijkheid vaak anders… En worden gemeenten dus opeens geconfronteerd met grote tekorten.

Ook rijzen er steeds meer vragen over de democratische legitimatie van Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Raadsleden zouden te weinig beïnvloedingsmogelijkheden hebben. Door deze regelingen kan de raad niet goed grip houden op de kosten en uitgaven.

Belangrijke en interessante vraagstukken die steeds vaker zullen gaan spelen. Doe daarom mee en meld je aan!

Parkeren: Als je naar het Huis der Provincie rijdt kun je je melden bij de slagboom. Druk op de intercom om door de slagboom te komen. Direct links en rechts na de slagboom zijn parkeerplaatsen buiten. Als die vol zijn rijd dan door naar de volgende paal en kies P2. Dat is de parkeergarage aan je rechterhand (de ’toren’). Daarin kun je parkeren. Vanaf daar loop je in 1 minuut naar de hoofdingang.

Agenda