Skip to main content
Category

Nieuws

Kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vastgesteld!

Op een zeer goed bezochte ledenvergadering zijn door de leden van het CDA Gelderland de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 bekend gemaakt.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Rijn en IJssel.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Rivierenland.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, onder leiding van lijsttrekker Gerhard Bos.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe, onder leiding van lijsttrekker Roel Kremers.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Rijn en IJssel, onder leiding van lijsttrekker Frank Wissink.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Rivierenland, onder leiding van lijsttrekker Henk Driessen.

Nieuws

CDA: Betrek het MBO bij het CITC

Het CDA is enthousiast over het voorstel voor het Chips Integration Technology Centre (CITC). Het is een prachtig initiatief vanuit de sector zelf. Passend bij de bedrijven, overheden en kennis die er in en om Nijmegen aanwezig is. Statenlid Daisy Vliegenthart maakte wel een punt van de rol van het MBO. Zij worden in het projectplan amper genoemd en dat vindt het CDA niet goed. Daisy Vliegenthart: ‘Het MBO is een belangrijke kennispartner voor Gelderland. Die moeten we als provincie serieus nemen. Vandaar dan we een motie hebben ingediend om het MBO vanaf nu aan te merken als kennisinstelling en volwaardige samenwerkingspartner.’
De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Bron: Daisy Vliegenthart

Nieuws