Skip to main content
Category

Nieuws

Bert Komdeur geinstalleerd als Statenlid

Bert Komdeur werd op 5 juni geïnstalleerd als Statenlid namens het CDA. Hij is blij terug te zijn en wij natuurlijk ook. Lees hieronder het bericht van Bert over zijn installatie.

Beste mensen,

Vanmiddag mocht ik weer de eed afleggen en ben ik geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Gelderland namens het CDA Gelderland. Een plechtig moment.
Daarmee is een einde gekomen aan een ietwat onwennig periode van twee maanden in de ‘wachtkamer’. Nu mag ik weer met veel enthousiasme beginnen aan een tweede periode als Statenlid!

Mijn woordvoering is ongewijzigd gebleven:
– Algemeen Bestuur (Sterk bestuur)
– Financiën
– Interbestuurlijk toezicht
– Toezicht gemeentefinanciën en verbonden partijen.
– Veiligheid en bestrijding ondermijning

Het is mijn ambitie om de ingeslagen weg voort te zetten en onverminderd te blijven letten op het versneld investeren van het Gelderse Geld in Provincie Gelderland. Het coalitieakkoord is wat dat betreft ambitieus met een investeringsimpuls van 650 miljoen.

Daarnaast moeten we vanuit de provincie verdere stappen maken met bestuurlijke vernieuwing. Dat betekent dat we nog meer inzetten op het samen maken van plannen voor Gelderland.

Last but not least zal het thema Veiligheid hoog op de agenda staan. We willen gemeenten en partners faciliteren in het neerzetten van een weerbare samenleving en het aanpakken van ondermijning.

Dank aan een ieder voor hun steun vóór, tijdens en na de campagne!!

Nieuws

Gerhard Bos over coalitieakkoord Samen voor Gelderland

Spreektekst fractievoorzitter Gerhard Bos bij behandeling coalitieakkoord in Provinciale Staten d.d. 5 juni 2019

Samen voor Gelderland

Voorzitter,

De titel van het coalitieakkoord en de samenwerkingsovereenkomst geeft in de kern aan wat en hoe we aan de slag willen om Gelderland vooruit te helpen.

We willen samen werken aan een Gelderland waarin wensen prettig wonen, werken en leven. In het akkoord zijn doelen geformuleerd, de richting is aan geven. De invulling, de uitwerking is iets dat we samen met inwoners, organisaties, bedrijven willen vormgeven.

Van belang is dat we naast mensen, organisaties gaan staan, het verschil maken, stimuleren, ….vragen wat is er nodig, wat zou u willen dat de provincie doet? Vooraf heldere randvoorwaarden formuleren; anders gezegd het speelveld markeren. Maar ook keuzes maken, lef tonen. Lef tonen is niet bravoure tonen maar een bewuste afweging op basis van de informatie die beschikbaar is. Niet alles moet 7 decimalen achter de komma hard te zijn.

We willen als CDA dat mensen tot hun recht kunnen komen, we willen mensen kansen bieden….en waar nodig de helpende hand bieden. We willen dat mensen mee kunnen doen in heel Gelderland.

De komende tijd wordt op tal van manieren, plekken gedacht, herdacht aan de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog.

Morgen, 75 jaar na D-day, denken velen aan de jongens die op jonge leeftijd voor onze vrijheid opstonden. Velen hebben de hoogste prijs betaald.

De generatie die het verhaal van de oorlog hier in Gelderland nog uit eigen ervaring kan vertellen, raakt langzamerhand uit de tijd. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog moet worden verteld, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Leven in Vrijheid is iets om te koesteren maar ook iets om zorgvuldig mee om te gaan. Vrijheid is een kernwaarde van onze rechtsstaat. We mogen denkbaar zijn dat we ons land in vrijheid keuzes kunnen maken. Vrijheid vraagt onderhoud, is niet vanzelfsprekend. We zijn schatplichtig.

Voorzitter….In de aanloop naar de statenverkiezingen die op 20 maart werden gehouden heeft het CDA drie thema’s belicht: veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

We hebben tijdens de campagne onder andere gepleit voor:

 • Ruimte om de woningen te kunnen bouwen waaraan behoefte is.
 • Verbetering van de verkeersveiligheid.
 • Vergoeding kosten opruimen drugsafvaldumpingen.
 • Anders omgaan met aanvragen van subsidies en de achterliggende regelingen. Binnen 3 weken antwoord op aanvraag. Moet kunnen. We moeten en willen snel, soepel en slagvaardig handelen.

Voorzitter, de verkiezingsuitslag van 20 maart legde een aantal puzzelstukjes op tafel waarmee de formatiepuzzel moest worden gelegd. We hebben als CDA gezegd dat het van belang is dat er een brede en stabiele coalitie tot stand komt. Op basis van het advies van de informateur zijn de formatiegesprekken van start gegaan. (VVD, CDA ,Gl, PvdA, Christen Unie en SGP)

De inspiratiebijeenkomst heeft meer dan 300 ideeën opgeleverd. Mooi om zoveel betrokkenheid en creativiteit te zien. Het vraagt om een vervolg: niet alleen welke en hoe ideeën kunnen worden omgezet naar zichtbare resultaten maar ook de inspiratiebijeenkomst zelf.

We zijn blij met het onderhandelingsresultaat

Er is een dijk van een akkoord tot stand gekomen:

 • Met opgaven rond bijvoorbeeld wonen, klimaat, energie, biodiversiteit, erfgoed, verkeersveiligheid, subsidieperikelen gaan we aan de slag.
 • Het akkoord geeft vooral de beoogde richting aan. Uitwerking ervan is zaak van inwoners, organisaties, gemeenten, GS en PS.

We willen komende 4 jaren, meters maken, het verschil maken, anders werken, samen werken en samenwerken, stimuleren.

Voorzitter, het coalitieakkoord en de samenwerkingsovereenkomst geven de koers aan voor de komende 4 jaar.
De kandidaat-gedeputeerden staan in de startblokken.
We kunnen aan de bak.

Samen voor Gelderland!

Nieuws

Samen voor Gelderland

Zojuist is het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” gepresenteerd. Een akkoord waar wij als CDA Gelderland zeer trots op mogen zijn. Wij hebben er hard aan gewerkt om het CDA geluid heel helder door te laten klinken. En dat is gelukt!

Namens het CDA zijn de formatieonderhandelingen door Gerhard Bos en Peter Drenth gevoerd. Met 6 partijen (VVD, CDA Groenlinks, PvdA, CU en de SGP) zijn we de formatie ingegaan. We hebben tijdens de inspiratiebijeenkomst, waar iedere Gelderlander voor was uitgenodigd, heel veel mooi ideeën aangereikt gekregen. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord zullen die punten worden betrokken. Tijdens de formatieperiode is gesproken over de opgaven waar we de komende jaren voor staan en de manier waarop we daarmee aan de slag willen gaan. We hebben afspraken gemaakt over de inhoud maar ook over de manier waarop we samen met inwoners, organisaties en gemeenten aan de slag willen gaan.

In ons verkiezingsprogramma en in de campagne stonden drie thema’s centraal: veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze thema‘s komen duidelijk in het coalitieakkoord terug. Net als andere onderwerpen zoals de energietransitie, mobiliteit, woningbouw, erfgoed, biodiversiteit. In dit akkoord is helder opgenomen dat de provincie toegankelijker wordt voor inwoners en bedrijven: eenvoudiger benaderbaar en dat mensen sneller antwoord krijgen op hun vragen en subsidieaanvragen.

Op 5 juni zal het akkoord in de statenvergadering worden besproken en dan zullen de gedeputeerden worden geïnstalleerd.  Peter Drenth is onze kandidaat-gedeputeerde. Hij heeft de portefeuille natuur, landbouw, cultuur, erfgoed, Gelderland herdenkt en de Food Valley.

We staan te popelen om met dit coalitieakkoord en ons verkiezingsprogramma in de hand voor u aan de slag te gaan.

Hier kunt u het hele akkoord lezen: Coalitieakkoord Samen voor Gelderland  

Samen voor Gelderland!

Gerrhard Bos, Peter Drenth, Daisy Vliegenthart, Arjan Tolkamp, Bea Schouten, Hans van Ark, Bertine van Hooff, Bert Komdeur en  Engelina van Steenbrugge

Nieuws

Gelderland perfecte gastheer voor Eurovisie Songfestival

Het Songfestival van 2020 moet plaatsvinden in Gelderland. Het Gelredome is volgens de CDA fractie zeer bedreven in de organisatie van grote muziekevenementen en daarmee een prachtige locatie voor het grote muziekfestival.

Er is al brede steun voor de organisatie van het Songfestival, onder andere door de gemeente Arnhem. Statenlid Daisy Vliegenthart: “We hebben de afgelopen jaren verschillende topsportevenementen op succesvolle wijze georganiseerd zoals de start van de Giro d’Italia. Laten we nu inzetten op de organisatie van dit topcultuurevenement.”

Amsterdam zakt door zijn spreekwoordelijke hoeven onder de grote hoeveelheid toeristen. Het Rijk heet daarom beleid gemaakt om toeristen meer over heel Nederland te verspreiden. Arnhem ligt in het hart van Europa. Vliegenthart: “Gelderland heeft de afgelopen jaren laten zien dat we in staat zijn grote evenementen op een goede manier te organiseren. Nederland is daarnaast groter dan de Randstad. Laten we daarom kiezen voor ons mooie Gelderland, daarmee ontlasten we ook de drukke steden in het westen van ons land.”

Nieuws

CDA-fracties in Gelderland en Overijssel: “autonome groei Lelystad Airport is echt uitgesloten”

Met de aanstaande beslissing van de Europese Commissie over de Verkeers Verdelings Regel (VVR) in het vooruitzicht hebben raads- en statenfracties uit Gelderland en Overijssel een brief gestuurd naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer. “We hebben dit gedaan om twee redenen”, vertelt initiatiefnemer van de brief, Harry Kremer van de CDA-fractie uit Hattem. “Ten eerste is het verhaal van de minister dat de laagvliegroutes al eerder verdwijnen dan in 2023 helemaal niet het geval voor delen van de Veluwe en Overijssel. Daar hebben we aandacht voor gevraagd. Ten tweede kan het zomaar zijn dat Europa instemt met de aangepaste Verkeers Verdelings Regel die de minister heeft voorgelegd. Het lijkt er op dat dan ook autonome groei voor Lelystad Airport mogelijk wordt. We hebben de CDA Tweede Kamerfractie met de brief nogmaals laten weten dat we 100% achter hun standpunt staan van geen autonome groei van Lelystad Airport. We gaan ervan uit dat de CDA fractie in de Tweede Kamer dit standpunt handhaaft, ook als er druk wordt uitgeoefend toch akkoord te gaan”.

Lelystad Airport blijft actueel
Statenlid en woordvoerder op dossier Lelystad Airport Daisy Vliegenthart benadrukt dat het dossier Lelystad Airport ook actueel blijft in de nieuwe Statenperiode: “Nu de Statenverkiezingen achter de rug zijn, pakken we ons werk als Statenleden weer op. We blijven (en bleven ook de afgelopen maanden) de ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwgezet volgen. Wat het CDA in Gelderland betreft verandert het standpunt in Gelderland niet met een nieuwe coalitie. De Gelderse Staten hebben unaniem aangegeven dat eerst het luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld en dat er pas daarna gevlogen kan worden.

Nieuws

Nieuwe CDA fractie geinstalleerd

Donderdag 28 maart werden onze nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Gerhard Bos, Bea Schouten, Peter Drenth, Daisy Vliegenthart, Arjan Tolkamp en Hans van Ark legden de eed af. Bertine van Hooff zal bij de volgende Statenvergadering worden geïnstalleerd. Bert Komdeur is momenteel onze fractievolger. Gefeliciteerd allemaal!

Nieuws

Afscheid CDA fractie 2015-2019

Dinsdag 26 maart namen 31 leden van Provinciale Staten afscheid. Onder hen ook 7 leden van de CDA fractie. Zij mochten allen in een korte speech terugblikken op hun tijd in de Staten en dat leverde veel mooie en soms ook wel emotionele momenten op.

De meeste van hen, waaronder Harold Zoet en Otto van Verschuer, gaven aan het werk en de mensen zeer te gaan missen. Elsa Rijssenbeek en Jaap Jonk noemden daarnaast ook de goede samenwerking met andere Statenleden, zowel van de coalitie als de oppositie. Lovende woorden waren er voor allen. Zo noemde Commissaris der Koning John Berends Bert Komdeur ‘het financieel geweten’ van de Staten en roemde hij het ‘boerenhart’ van Engelina van Steenbrugge-Spiering en haar consequente aanwezigheid bij werkbezoeken. Behalve in de vroege lente, want dan werden de lammetjes geboren.

Harold Zoet, Engelina van Steenbrugge en Jaap Jonk kregen uit handen van de Commissaris een koninklijke onderscheiding opgespeld: zij werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kees van Baak had al een lintje en werd voor zijn werk in Provinciale Staten en voor diverse andere nevenactiviteiten bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor Kees een prachtige afsluiting van de vele jaren dat hij actief was in Gelderland of zoals hij het noemde: “dit is de vlag op de kers op de slagroom op de taart”.

We danken alle 7 die afscheid namen voor hun fantastische werk, hun inhoudelijke bijdragen en hun grote inzet voor het CDA en voor de inwoners van Gelderland gedurende de afgelopen jaren. Heel veel dank en het ga jullie goed!

Nieuws

Waar zijn Gerhard, Bea, Peter en Daisy?

“Hé CDA: waarom staan jullie voornamen niet op de kandidatenlijsten?” Een vraag die wij de laatst dagen veel binnen kregen. Lijsttrekker Gerhard Bos vertelt over de situatie.

Gerhard Bos: “Wij vinden dit erg vervelend, maar soms gaat er gewoon iets mis. In dit geval tussen de software die gebruikt wordt om de lijsten in te vullen en de Kiesraad. En helaas is het resultaat dat onze voornamen zijn verdwenen. Maar we hebben ze natuurlijk wel!”

CDA Gelderland heeft een lijst met 50 kandidaten uit de hele provincie. Bos: “De regionale spreiding is voor ons altijd erg belangrijk. Wij hechten aan herkenbare gezichten en natuurlijk aan herkenbare namen.” Op de kandidatenlijst zijn ze dan misschien weggevallen, hieronder is de lijst alsnog te vinden.

Dit zijn ze alle 50:

 1. Gerhard Bos uit Apeldoorn
 2. Bea Schouten uit Wijchen
 3. Peter Drenth uit Doetinchem
 4. Daisy Vliegenthart-Goedhart uit Ermelo
 5. Bertine Van Hooff-Nusselder uit Arnhem
 6. Hans van Ark uit Wapenveld
 7. Bert Komdeur uit Ede
 8. Arjan Tolkamp uit Aalten
 9. Engelina van Steenbrugge-Spiering uit Gameren

10 Gerard Nijland uit Angerlo

 1. Otto van Verschuer uit Leur

12 Dirk Jan Huntelaar uit Hummelo

13 Joan Janssens uit Oosterbeek

14 Ilse Bruls-van Strien uit Nijmegen

15 Wichert Stoffer uit Elspeet

16 Aschwin Bosman uit ‘s-Heerenberg

17 Niels Boland uit Westervoort

18 Taeke Boersma uit Ede

19 Jaap Borst uit Twello

20 Helma Kip uit Oosterbeek

21 Kees Van Merwijk uit Zevenaar

22 Jürgen Wolff van Wülfing uit Terwolde

23 Will ten Westeneind uit Pannerden

24 Matthias Blankesteijn uit Nijkerk

25 Erwin te Bokkel uit Brummen

26 Ton Bouwmeester uit Duiven

27 Andrea Oosting-Klock uit Harderwijk

28 Chiel Polman uit Didam

29 Robert van Dijk uit Ammerzoden

30 Diede Balduk uit Beek

31 Mark Buck uit Nijmegen

32 Alinda Fredriks uit Apeldoorn

33 Anita Sørensen uit Culemborg

34 Rob de Graaf uit Malden

35 Jet Vroege -Gerth uit Tiel

36 Jaap Jonk uit Geesteren

37 Hein Brunsveld uit Zutphen

38 Eppie Fokkema uit Barneveld

39 Walter Hamers uit Nijmegen

40 Walter Gerritsen uit Beek

41 Julian Kevelam uit Harderwijk

42 Anita Kloosterman-Barneveld uit Elburg

43 Plonia Pieper-Hagen uit ‘s-Heerenberg

44 Arno Spekschoor uit Vorden

45 Liza Kozlowska uit Hedel

46 Chrysto Wormskamp uit Terborg

47 Evert Jan Slootweg uit Bennekom

48 Jaco Geurts uit Voorthuizen

49 Ton Perlo uit Druten

50 Jan Jacob van Dijk uit Culemborg

Nieuws

Europarlementariër Esther de Lange bezoekt Ede en Wageningen

Europarlementariër en vice-voorzitter van de EVP Esther de Lange (CDA) komt op maandag 18 maart naar de Food Valley in Gelderland. Allereerst bezoekt zij de WUR om met bestuurders en studenten te praten over duurzaamheid. Daarna gaat zij op bezoek bij bedrijven in Ede en omgeving.

Onderzoekers en studenten aan de WUR werken volop aan het verbeteren van voedselveiligheid en duurzaamheid. Dat sluit aan bij het CDA. De inzet van Esther in het Europarlement is hierop gericht. Enkele van haar speerpunten zijn Veiligheid, Eigen energiewinning, een Leefbare landbouw en Gezond voedsel. Maar standpunten en een visie hebben is niet genoeg. Hoe bereik je resultaat in het politiek complexe Europa? En hoe kun je hierin goed worden ondersteund vanuit kenniscentra in Nederland (zoals de WUR)?

Daarom bezoekt Esther de WUR om hier met bestuurders en vertegenwoordigers over te praten. Naast Esther de Lange zullen ook Tweede Kamerlid Jaco Geurts (landbouw), gedeputeerde Peter Drenth en PS kandidaten Bert Komdeur en Taeke Boersma bij het bezoek aanwezig zijn.

Ook geeft Esther een openbaar gastcollege om de complexiteit van het politieke systeem in Europa te schetsen en te duiden hoe hierin resultaten kunnen worden geboekt. Geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom.

Programma:

11.30bezoek aan de WUR en ontmoeting met bestuurders en vertegenwoordigers (niet openbaar voor pers)Campusterrein WUR, Wageningen
12.30Gastcollege met als onderwerp: Finding solutions for climate change within the EU (openbaar). Aansluitend gelegenheid voor vragen en discussie.

Pers van harte welkom

Collegezaal op het campusterrein WUR, Wageningen
13.30Vertrek naar volgend bezoek over duurzame landbouw aan agrarisch bedrijf in De Kraats/NergenaAgrarisch bedrijf familie Van Ruiswijk, Zuiderkade 24a, Ede
15.00einde
Nieuws

Minister Bijleveld in gesprek met Scouts over vrede en vrijheid

Minister van Defensie Ank Bijleveld bezoekt op vrijdag 15 maart de Scouts in Ede. Samen met 15 Scouts (Explorers 14-17 jr.) gaat zij tijdens een bevrijdingsmaaltijd in gesprek over vrede en vrijheid.

Deze Vrijheidsmaaltijd met de minister en Scouting is een “voorproefje” op de Vrijheidsmaaltijden die zullen worden gehouden op 5 mei waar o.a. Scoutinggroepen in het hele land aan mee kunnen doen.

De Vrijheidsmaaltijd is een gezamenlijke maaltijd en vindt plaats op de avond van 5 mei. Tijdens de maaltijd praten deelnemers over vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de Vrijheidsmaaltijden – een initiatief van het Amsterdams 4 en 5 mei comité – als landelijke traditie introduceren.

Scouting Nederland is een onderdeel van een wereldwijde Scouting organisatie van 50 miljoen leden. Eén van de projecten van de wereldorganisatie is “Messengers of peace” waarin jongeren worden opgeroepen om samen werk te maken van vrede en vrijheid.

Het CDA in Gelderland vindt vrijheid en democratie van groot belang. Statenlid Bert Komdeur: “Vrijheid en democratie is niet vanzelfsprekend. Wij vinden het belangrijk om bewust stil te staan bij het feit dat we in Nederland al bijna 75 jaar geen oorlog meer kennen en mogen leven in een democratie. De Vrijheidsmaaltijd is een moment om hierover te praten: jongeren en ouderen.”

Bij deze bijeenkomst zullen politici uit alle lagen van onze parlementaire democratie aanwezig zijn. Tweede Kamerleden, Gedeputeerde, Statenleden, Burgemeester, Wethouder, Gemeenteraadsleden en Waterschapbestuurders zullen in gesprek gaan met de Scouts en uitleggen welke rol zij spelen bij vrede en vrijheid spelen in Nederland.

Ook de Scouts zullen aangeven aan alle aanwezige politici, en met name de Minister, waar volgens hun de kansen voor vrede en vrijheid liggen.

Nieuws