Skip to main content
Category

Nieuws

Even voorstellen: Fractiemedewerker Jordi van Andel

Hallo! Ik ben Jordi van Andel, de nieuwe fractiemedewerker van het CDA Gelderland. Ik ben 24 jaar oud en woonachtig in Deventer. Ik ben geboren in Apeldoorn maar ik ben opgegroeid in het prachtige Beekbergen. Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn studie Bestuurskunde & Overheidsmanagement aan het Saxion in Deventer. Na een half jaar bij de gemeente Tirana (Albanië) stage te hebben gelopen voelde ik de ambitie om mijzelf verder te ontwikkelen.

Het is een enorme eer om aan de slag te mogen gaan voor het CDA. In mijn werk zal ik de fractie ondersteunen en de verbindende factor zijn voor ieder die met ons samen wil werken. Ik hoop vanuit mijn bescheiden rol Gelderland een beetje mooier en beter te maken.

In mijn vrije tijd speel ik volleybal, een echte teamsport. In mijn jongere jaren heb ik de kans gehad om voor het volleybal te leven door op Papendal te gaan wonen. Alles in mijn leven draaide om (top)sport. Na mijn periode in Arnhem ben ik verhuisd naar Doetinchem, waar ik twee jaar heb gespeeld voor Active Living Orion. Daarna ben ik een jaar in Barneveld gaan spelen om uiteindelijk bij het tweede team van SV Dynamo uit Apeldoorn terecht te komen. Zoals u kunt lezen, heb ik al in een aantal plaatsen gewoond in deze mooie provincie. Mede door de eerdergenoemde redenen voel ik mij daarom een echte Gelderlander.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of simpelweg contact willen opnemen, schroom dan niet om een appje te sturen of een belletje te doen. U kunt mij bereiken op +316 52802336 of via info@cdagelderland.nl.

Met vriendelijke groet,

Jordi van Andel

Nieuws

Goede voornemens!

Goede voornemens!

Allereerst wensen wij u een heel mooi 2024.

Deze periode benutten velen om terug en vooruit te kijken. Deze nieuwsbrief was de afgelopen tijd vooral gericht op terugkijken. Maar ook wij als fractie CDA Gelderland hebben een goed voornemen. We gaan meer vooruitkijken.

Toen we deze periode starten was ons doel om u, onze achterban, meer bij ons werk te betrekken. Zodat we nog beter de belangen van de Gelderlander in de staten kunnen behartigen. Zo hebben we onze fractiedagen anders ingericht zodat we nog meer naar buiten kunnen gaan.

Dit jaar willen we u meer meenemen in wat er op de agenda staat, zodat u ons van input kunt voorzien als u dat wenst. In de volgende nieuwsbrief zullen we u meenemen in de grote onderwerpen het komend half jaar. Nu een kleine vooruitblik naar de oordeelsvorming op 17 januari. Er staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda:

Heeft u nog iets wat u ons wilt meegeven? Deel uw input via info@cdagelderland of neem contact op met de woordvoerder.

Nieuws

Even voorstellen: Communicatiemedewerker Tim ter Steege

Mijn naam is Tim ter Steege, ik ben 19 jaar oud en woon in het prachtige Zutphen. Ik ben al 2 jaar namens het CDA actief in de lokale politiek en spreek in mijn vrije tijd graag af met vrienden. Sinds 8 januari heb ik het voorrecht gekregen om aan de slag te gaan als communicatiemedewerker bij de Gelderse CDA-fractie. In deze functie hoop ik de zichtbaarheid van de fractie onder leden en inwoners te versterken. Onze statenleden doen ontzettend veel voor onze provincie en het is mijn taak om dit zichtbaar te maken voor onze inwoners.

Als communicatiemedewerker zal ik verantwoordelijk zijn voor de nieuwsbrief, het schrijven van persberichten en het bijwerken van onze sociale media.

Heb je een goed idee, of wil je een keer kennis met mij maken? Mail dan naar info@cdagelderland.nl. Ik hoop jullie snel een keer te ontmoeten bij een van onze bijeenkomsten!

Nieuws

CDA presenteert kandidatenlijst Europees Parlement

CDA kiest met kandidatenlijst Europees Parlement voor een nieuwe generatie in Europa met kandidaten afkomstig uit heel Nederland.

Op het afgelopen verkiezingscongres is Tom Berendsen gekozen als onze lijsttrekker voor het Europese Parlement. Nu is ook de rest van zijn team bekend waaronder de twee Gelderse kandidaten Merel Balduk (nummer 6) en Arjan Tolkamp (nummer 10).

Partijleider Henri Bontenbal is enthousiast over de conceptlijst: ‘Net als in de Tweede Kamer gaan we in Europa met een nieuwe generatie aan de slag. Voor een sterk Europa, waar waarden en het recht gemeenschappelijk gedragen worden.’

Waarnemend partijvoorzitter Mark Buck over de lijst: ‘Het CDA kiest met deze lijst voor authentieke christendemocraten uit verschillende regio’s en uiteenlopende achtergronden. Zo komen we ook in Brussel op voor een fatsoenlijk land en een waardevol Europa.’

Lijsttrekker Tom Berendsen: ‘Dit is een hele sterke lijst. Het CDA kiest voor een nieuwe generatie politici in Nederland én Europa. Daar ben ik ontzettend trots op. Ik kan niet wachten om samen met deze kandidaten en ons programma de campagne in te gaan.’

De volledige lijst is als volgt:

Lijst 

 

 1. Tom Berendsen
 2. Ingeborg ter Laak
 3. Jeroen Lenaers
 4. Willemien Koning-Hoeve
 5. Sjoerd Wijnsma
 6. Gerben Horst
 7. Merel Balduk
 8. Robbert van Eerd
 9. Suzanna Broekhuizen
 10. Arjan Tolkamp
 11. Leo van Gelder
 12. Bert Sonneveld
 13. Johan van Slooten
 14. Lily Maaref
 15. Niek Wijmenga
 16. Chris Wouters
 17. Joëlle Cueche Hernandez
 18. Veerle Bens
 19. Rody van der Pouw-Kraan
 20. Reinette Gjaltema- van der Laan
 21. Judith Compagner
 22. André Poortman
 23. Elies Lemkes- Straver
 24. Kevin Klinkspoor
 25. Iris Bouwers
 26. Hilde Palland-Mulder
 27. Jo-Annes de Bat

Vervolgprocedure 

Een selectiecommissie o.l.v. Eiko Smid heeft in de afgelopen periode een advieslijst opgesteld. Deze advieslijst is in de verenigingsraad van 19 december vastgesteld. In het proces rond de vaststelling van de kandidatenlijst zijn de gemeentelijke afdelingen nu aan zet. Tussen 10 en 26 januari houden zij hun algemene ledenvergadering waar de advieslijst in stemming wordt gebracht. De definitieve kandidatenlijst wordt vastgesteld op het verkiezingscongres op 23 maart 2024.

Nieuws

CDA presenteert verkiezingsprogramma ‘Een fatsoenlijk land. Een waardevol Europa’

Een Europese veiligheidsraad, meer mijnbouw in Europa, hardere straffen voor landen die sjoemelen met de rechtsstaat en betere regels rondom natuur. Het CDA wil een andere koers voor de Europese Unie. Een toekomstbestendig Europa moet effectiever, dat kan niet als je alles met alle 27 lidstaten samen wil doen. Gelijkgestemde landen moeten op thema’s als kernenergie of defensie samen op kunnen trekken: ‘Een Europa van verschillende snelheden.’ Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Een fatsoenlijk land. Een waardevol Europa.’ voor de Europese verkiezingen in juni 2024. Onze bestaanszekerheid en manier van leven kunnen we alleen beschermen in een sterk Europa dat op eigen benen staat. 

Het ontwerpprogramma biedt een hoopvolle agenda en schetst 3 richtingen voor een Europa dat van waarde is voor alle Nederlanders.

Beschermen 
Ten eerste kiest het CDA voor een Europa dat zijn inwoners beschermt. Met de oorlog in Oekraïne, een dominant China en een instabiele Verenigde Staten moet Europa zichzelf én haar rechtsstaat beter kunnen verdedigen. Sterkere buitengrenzen, de uitvoering van het Europese migratiepact en een Europese veiligheidsraad moeten meer bescherming bieden. Een Eurocommissaris van defensie moet de gezamenlijke inkoop van materiaal beter begeleiden. Ook het vetorecht wordt deels afgeschaft om sneller sancties op te leggen aan landen die een loopje nemen met de rechtsstaat binnen én buiten Europa.

Onafhankelijk 
Ten tweede kiest het CDA voor een Europa dat haar inwoners én toekomstige generaties bestaanszekerheid geeft. Dat kan alleen met een duurzame, onafhankelijke en rechtvaardige economie. Europa moet haar afhankelijkheid van China en andere landen verminderen en zelf voorzien in levensbehoeften als batterijen, computerchips en schone energie. Daarom wil het CDA o.a. de mijnbouw in Europa nieuw leven inblazen en kritieke infrastructuur zoals havens en energienetwerken beter beschermen. Tom Berendsen: ‘’Als je een elektrische auto wil rijden, moet je ook de batterij willen maken; dit kun je niet uitbesteden aan twijfelachtige regimes met schadelijke gevolgen voor onze positie, mens en natuur.’’

Sterke lidstaten, sterk Europa 
Tot slot kiest het CDA in haar programma voor een Europa van regio’s. Dat is volgens de partij essentieel voor een effectief Europa. Het CDA wil meer ruimte voor groepen landen om op belangrijke onderwerpen als energie en defensie gezamenlijke doelen na te streven. In een steeds groter wordende Unie kan niet alles met 27 lidstaten tegelijk.

Tegelijkertijd wil het CDA meer maatwerk voor lidstaten. Dat betekent bijvoorbeeld meer flexibiliteit als het gaat om Natura2000-gebieden. Zolang het einddoel ‘meer natuur, beter beschermen’ behaald wordt, moet er meer ruimte zijn voor flexibiliteit in lidstaten, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland.

CDA-lijsttrekker Tom Berendsen: “Het is overduidelijk dat Nederland én Europa veel te kwetsbaar zijn geworden voor invloed van buitenaf. Iedereen heeft dat de afgelopen tijd kunnen zien. We moeten zelf onze grenzen kunnen verdedigen, zelf schone energie opwekken en zelf de spullen maken die we nodig hebben. Nederland is een sterk land en koploper in tal van sectoren. Daarom moet Nederland mede de koers van Europa bepalen.” 

Partijleider Henri Bontenbal: “Met ‘Een fatsoenlijk land. Een waardevol Europa.’ kiezen wij voor een hoopvolle agenda, tegen het wantrouwen en cynisme. Een beter Nederland bereiken we in een sterk Europa, waar waarden en het recht gemeenschappelijk gedragen worden en de economie rechtvaardig en duurzaam is.” 

Interim partijvoorzitter Mark Buck: “Het Landelijk Bestuur is ervan overtuigd dat we met dit verkiezingsprogramma een sterk christendemocratisch verhaal hebben voor Europa. Met dit programma bouwen we door aan het nieuwe CDA van Henri Bontenbal en zijn team. We danken de programmacommissie voor haar harde werk.”

Voorzitter programmacommissie Daan Versteeg: “Met dank aan de input van vele leden zijn we gekomen tot een verkiezingsprogramma waarin we vol overtuiging een hedendaagse christendemocratische visie hebben verwoord. Het was een eervolle verantwoordelijkheid om met een sterke commissie, die met jong talent en ervaren bestuurders de inzet, kwaliteit en diversiteit van het CDA toont, dit programma te mogen opleveren.” 

Amenderingstraject in de afdelingen
Het ontwerpverkiezingsprogramma is vanaf nu van de leden. Afdelingen, netwerken en gelieerde organisaties worden in de gelegenheid gesteld om amendementen in te dienen. Afdelingen worden via een afzonderlijke mail geïnformeerd over het amenderingstraject. Na discussie en stemming over de amendementen wordt op het partijcongres van 23 maart het programma vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma is in te zien op: https://www.cda.nl/vkp-europa

Nieuws

Kerstwens van de CDA Statenfractie

Vanuit de fractie van het CDA Gelderland wensen wij u mooie en warme kerstdagen. Als we de drempel van het nieuwe jaar oversteken, laten we dan in dankbaarheid de herinneringen van het afgelopen jaar koesteren.

En wensen we u een jaar zijn vol nieuwe kansen, gezondheid, geluk en voorspoed. Laten we elkaar steunen en inspireren om onze dromen en ambities zowel in persoonlijk leven als in de politiek te verwezenlijken.

Namens de CDA-Statenfractie en gedeputeerde.

Nieuws

Kerstwens van voorzitter René Windhouwer

Heeft u dat ook? Over een paar dagen is het alweer Kerstmis en voor je het weet is 2023 voorbij gevlogen!

Terugkijkend is het een bewogen jaar geweest. De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds en daar is sinds de verschrikkelijke aanval op Israël op 7 oktober jl. de daarop volgende oorlog in de Gazastrook bijgekomen. Dagelijks moeten we de verliezen van burgers en militairen betreuren.

Maar ook politiek is het een bewogen jaar geweest. In Gelderland en ook landelijk hebben we veel zetels verloren en hebben we afscheid moeten nemen van enthousiaste CDA-leden in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

En met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is de kans groot dat de verdeeldheid en de polarisatie in de samenleving nog verder toeneemt. Nu zien we al dat mensen zich afvragen of ze nog welkom zijn in dit land en neemt de onzekerheid over de toekomst alleen maar toe. Terechte zorgen die we alleen gaan overwinnen als we niet langer elkaar de rug toekeren, maar de gemeenschap weer centraal gaan stellen in ons denken en doen. “Minder ik, meer wij”.

Wat zou er dan mooier zijn dat het licht van de geboorte van Christus ons tot inspiratie mag zijn om juist met elkaar aan de slag te gaan en dat we onze tegenstellingen weten te overwinnen. Mijn kerstwens is dan ook dat we niet alleen tijdens de Kerstdagen elkaar opzoeken en mooie momenten met elkaar delen. Maar ook dat we het komende jaar nog meer met elkaar in wijken, buurten en in gemeenten aan de slag gaan om de problemen die mensen ervaren op te lossen.

Namens het bestuur wil ik alle CDA’ers die in het afgelopen jaar zich op welke manier dan ook en soms in weer en wind hebben ingezet voor het CDA van harte bedanken. Jullie inzet is van onschatbare waarde.

Ik wens u namens het bestuur van CDA Gelderland dan ook gezegende kerstdagen toe.

Nieuws

Hanke Bruins Slot bezoekt Barneveld 9 januari

Demissionair Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot brengt een bezoek aan Voorthuizen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CDA Barneveld zal Hanke belangstellenden meenemen in haar werk en haar visie op vrede en veiligheid in Europa. De situatie aan de grenzen van Europa, in Oekraïne en in het Midden-Oosten vragen veel tijd en aandacht. Het is daarom bijzonder dat Hanke de tijd heeft gevonden om naar Voorthuizen te komen. Ze zal met de bezoekers in gesprek gaan over haar werk en de impact van de buitenlandse ontwikkelingen. Er is daarbij voldoende gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen aan Hanke.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 9 januari in Ontmoetingscentrum De Eng.

AANMELDEN VERPLICHT
Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen onder het genot van hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 19:30 uur staat koffie en thee voor u klaar. Het programma begint om 20.00 uur.
Het is wel van belang dat u zich hiervoor aanmeldt. Dat kan via deze link. Uw aanmelding wordt gecontroleerd bij de ingang en naar legitimatie kan worden gevraagd.

📩 Aanmelden kan via deze link

Over Hanke Bruins Slot 
Hanke, geboren in Apeldoorn, begon haar carrière op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na vijf jaar heeft ze haar jeugddroom waargemaakt door te gaan studeren als officier aan de Koninklijke Militaire Academie. Ze werd pelotonscommandant bij de artillerie (Gele Rijders) en werd in 2008 uitgezonden naar Uruzgan in Afghanistan. Na haar werk voor Defensie zat ze vanaf 2010 bijna 10 jaar in de Tweede Kamer voor het CDA. Ze was onder meer woordvoerder op het gebied van Defensie, binnenlands bestuur, curatieve zorg, sport en medisch-ethische vraagstukken. Na haar tijd in de Tweede Kamer was ze drie jaar lang gedeputeerde in Utrecht, om daarna in 2022 minister te worden op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar ze haar carrière was begonnen. Sinds september 2023 is Hanke onze Minister van Buitenlandse Zaken.

Nieuws

Ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 6 december 2023 werd het Ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’ besproken.

Het ruimtelijk voorstel is gebaseerd op het ‘startpakket’ met nationale opgaven van het Rijk en de opgaven van de provincie en de regio’s. In Gelderland kiezen provincie, gemeenten en waterschappen voor een intensieve, langjarige samenwerking op onderwerpen zoals wonen, werken, mobiliteit, natuur & landbouw en economie en energie.

Alle Gelderse regio’s hebben een zogenoemd regioarrangement opgesteld waarin zij beschrijven hoe deze opgaven een plek krijgen in de betreffende regio. De provincie heeft alle regioarrangementen ontvangen en hieruit de voor haar belangrijkste speerpunten gehaald die belangrijk zijn voor de provincie richting 2030 en 2050. Met deze belangrijkste speerpunten gaat de provincie in gesprek met het Rijk.

Als CDA hebben we dit proces nauwlettend gevolgd en zijn wij kritisch over dit voorstel. De regioarrangementen zijn vooral opgesteld uit bestaand beleid van de gemeenten. Inspraak of betrokkenheid van inwoners en raadsleden uit de diverse gemeenten was hierbij nauwelijks aanwezig. Kunnen zij zich daarom wel echt herkennen in het document? Het is nu voornamelijk een ver-van-je-bed-show voor veel gemeenten en inwoners.

Dankzij de verschillende vragen die wij hebben gesteld heeft de gedeputeerde aangegeven dat dit document slechts als een tussendocument gezien mag worden en dat er nog voldoende aandacht zal worden geschonken aan betrokkenheid van de inwoners van onze provincie. De gedeputeerde heeft toegezegd dat hij zorgt voor een goed participatieproces in samenhang met de omgevingsvisie Gelderland.

Wij vinden het erg belangrijk dat alle betrokken partners (gemeenten, waterschappen en onze inwoners) mee mogen denken en praten over dit voorstel. We blijven het gehele proces met vol belangstelling volgen.Schrijf hier je bericht

Nieuws

Fractiedag 13 december: Veluwe

Op woensdag 13 december gaan Daisy, Nick, Arjan en Diede weer op pad in onze provincie. Deze keer houden zij de fractiedag in de regio Veluwe.

Zij starten om 13.00 uur bij Lagemaat in Heerde. Lagemaat is al meer dan 40 jaar actief in de sloopbranche en zet zich in voor een duurzame toekomst. Vervolgens brengt het gezelschap een bezoek aan het Bakkerijmuseum in Hattem om daar te spreken met de directeur en een medewerker van het museum over verduurzaming en toerisme.

Om 15.30 uur brengen Daisy, Nick, Arjan en Diede een bezoek aan het Stationsplein in Elburg om vervolgens naar het MFC ’t Hart van Oosterwolde te gaan.

Vanaf 17.00 uur is er de gelegenheid om een hapje met hen te eten. Hiervoor kun je je aanmelden via info@cdagelderland.nl.

Vanaf 19.00 uur is er een openbare bijeenkomst op deze zelfde locatie. Tijdens deze bijeenkomst kunt u in gesprek met de Statenfractie en komende diverse actuele thema’s aan de orde.

Nieuws