Skip to main content
Category

Nieuws

Wolf: beheer is nodig, maar binnen de wet

“Drie jaar, dat is de straf voor mensen die opzettelijk een wolf doden. Dus als een jager een wolf doodt kan hij drie jaar gevangenisstraf krijgen. Dat betekent drie jaar niet bij zijn of haar gezin en niet meer de natuurbeschermer kunnen zijn die we in Gelderland zo hard nodig hebben.” Met die woorden begon Statenlid Arjan Tolkamp zijn bijdrage bij het spoeddebat over de wolf dat was aangevraagd door BBB. 

Voor het CDA betekent dit ook dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor het goed onderbouwen van de ontheffingen die we verlenen. In juni 2022 is het drie jaar geleden dat Provinciale Staten voor voor beheermaatregelen tegen de wolf stemden. Ons standpunt is hierin  helder: CDA is voor beheermaatregelen tegen de wolf.

Wij hebben afgelopen jaren niet stil gezeten. GS heeft afgelopen jaar geprobeerd de wolf te verjagen in Nationaal Park De Hoge Veluwe met een paintballgeweer. Daar kwam direct een rechtszaak van en daarmee ook een hele duidelijke uitspraak van de rechter. Gedeputeerde Staten zal daarom aan de slag moeten met een veel betere onderbouwing. CDA Gelderland heeft daarom ook al voor de Statenverkiezingen een agendaverzoek ingediend samen met verschillende andere partijen. Dit willen we doen via de reguliere beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming, zodat we voldoende tijd hebben ons een beeld te vormen. CDA ziet dat er daadwerkelijk een opgave ligt omdat mensen buiten zich onveilig voelen en omdat we ook voor de natuur de wolf moeten gaan beheren.

Tolkamp stelde vervolgens een aantal vragen aan GS.
Wat is de gunstige staat van de wolf nu? Is die al bereikt? En wat is het minimale aantal voor instandhouding in Nederland?
Hoe monitort GS nu beter de incidenten tussen wolf en mens en wanneer gaat de wolf gezenderd worden?

CDA ziet dat er wat moet gebeuren, maar wel binnen de kaders van de wet.

BBB besloot uiteindelijk hun motie aan te houden. Het eerder ingediende agendaverzoek van CDA e.a. is opengesteld voor meerdere partijen om mee in te dienen zodat binnen enige tijd het verzoek in het reguliere vergadermodel terug zal komen.

Nieuws

12 mei ALV

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 12 mei 2023 in Harderwijk.

Locatie: MESS in Harderwijk (Oranjelaan 11a in Harderwijk)

Inloop vanaf 19:00 uur

De ALV begint om 19:30 uur

Programma

We beginnen met een huishoudelijk deel over de financiën en de benoeming van nieuwe bestuursleden. Daarna gaan we in gesprek met Tweede Kamerlid Anne Kuik over veiligheid en justitite. Anne Kuik is recent naar Gelderland verhuisd. Tenslotte blikken we terug op de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen en nemen we afscheid van een aantal CDA-politici.

De volledige agenda vindt u in de hier

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via myrthe@cdagelderland.nl. Na aanmelding krijgt u de vergaderstukken toegezonden.

Agenda

21 april – ledenbijeenkomst verkiezingen

De verkiezingen liggen inmiddels enkele weken achter ons. Veel leden gaven aan graag fysiek samen te komen om te reflecteren op de uitslag en de weg vooruit. In vervolg op onze digitale bijeenkomst nodigen we u daarom uit voor een bijeenkomst op vrijdag 21 april.

 

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24, Apeldoorn

 

Voor de organisatie is het fijn als u zich aanmeldt door een mail te sturen naar myrthe@cdagelderland.nl

Agenda

Nieuw bestuur CDA Rivierenland

Nieuwe bestuur CDA Rivierenland

Op zaterdag 28 januari zijn Herma van Dijkhuizen en Gerco Buijk-Dijkstra respectievelijk als voorzitter en vice-voorzitter/bestuurslid van CDA Rivierenland geïnstalleerd. Beide nemen de plek over van Ada Boerma en Engelina van Steenbrugge, die na jaren deze rol overdragen aan een nieuw team. Wij danken Ada en Engelina voor hun enorme inzet om het CDA regionaal te vertegenwoordigen!

Herma en Gerco gaan met veel enthousiasme aan de slag om de samenwerking binnen CDA Rivierenland verder te verstevigen. Jaarlijks organiseren zij meerdere inhoudelijke themabijeenkomsten voor de CDA’se raadsleden, wethouders en bestuursleden om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Gerco is tevens bestuurslid CDA Gelderland geworden, om zo de samenwerking tussen regio en provincie vorm te geven. Herma is naast wethouder bij de gemeente Neder-Betuwe tevens bestuurslid van de CDA Bestuurdersvereniging. Gezamenlijk hebben zij zo een groot netwerk met korte lijnen die de regio ten goede kunnen komen.

Willen jullie op de hoogte gehouden worden, laat het ons weten via j.g.buijk@gmail.com, dan plaatsen we jullie op de mailinglijst.

Nieuws

Afscheid PS 28 maart & installatie nieuwe PS 29 maart

Komende week, op dinsdagmiddag 28 maart, nemen we afscheid van alle Statenleden die niet terug zullen keren. Deze bijeenkomst vangt aan om 14.00 uur en is naar verwachting rond 18.00 uur klaar. Aansluitend is er een receptie. Voor het CDA zullen dat zijn:

  • Hans van Ark
  • Gerhard Bos
  • Bertine van Hooff
  • Bert Komdeur
  • Engelina van Steenbrugge

Op woensdag 29 maart om 11 uur worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd in de Statenzaal van het Huis der Provincie. Dat zijn voor het CDA:

  • Peter Drenth
  • Daisy Vliegenthart
  • Diede Balduk
  • Arjan Tolkamp

Zowel het afscheid als de installatie zijn live te volgen via de website gelderland.parlaeus.nl Daarbij is het goed om te weten dat op 28 maart de Statenleden op alfabetische volgorde van hun achternaam aan de beurt zijn.

Nieuws

Vivianne Heijnen bekijkt mobiliteitswensen van de Veluwe

Maandag 6 maart is staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat Vivianne Heijnen te gast op de Veluwe. Zij zal per fiets diverse knelpunten op mobiliteitsgebied bezoeken in Putten, Ermelo en Harderwijk.

Om 11.30 uur gaat de tour van start vanaf Station Putten waar Heijnen welkom wordt geheten door Statenlid en PS kandidaat Daisy Vliegenthart. In Putten komt onder meer de gevaarlijke oversteek op de Hoofdlaan aan bod. Nico van Harten van de Fietsersbond zal ter plaatse vertellen wat, ondanks diverse aanpassingen, de gevaren op dit punt zijn.

De tocht wordt vervolgd in Ermelo waar wethouder Sarath Hamstra ook aansluit. Daar komt onder meer de wens tot ondertunneling van de spoorwegovergang bij de Hamburgerweg-Telgterweg aan de orde, en de rotonde op de Putterweg – Harderwijkerweg. Op dit soort drukke wegen zijn er zorgen bij het CDA over de verkeersveiligheid en over de doorstroming.

Ook het kruispunt van de Koeweg met de provinciale weg N302 wordt bekeken op weg naar Harderwijk: een oversteek waar veel sporters en toeristen gebruik van maken. Rondom de A28 heeft het CDA Gelderland diverse wensen.

Daisy Vliegenthart: “Naast gewenste verbreding van de snelweg zijn wij ook groot voorstander van de aanleg van een snelfietspad en de komst van geluidsschermen.”

De fietstocht eindigt bij Station Harderwijk. De CDA fractie heeft zich in 2021 ook al hard gemaakt voor de komst van een keerspoor bij Harderwijk en de upgrade naar een Intercitystation. NS en ProRail reageerden eerder al enthousiast op het plan voor een keerspoor, het wachten is echter nog op een positieve reactie van de provincie. “Steeds meer mensen uit de Randstad komen op de West-Veluwe wonen en blijven in het westen werken. Met een trein die elk kwartier gaat, bied je deze forenzen echt een goed alternatief voor de auto.” aldus Vliegenthart.

Nieuws

Peter Drenth zet de discussie over vitaal platteland op scherp.

“Laat de breed gedragen aanpak na 15 maart niet uit elkaar vallen en overgenomen worden door extreme oplossingen ter linker- dan wel ter rechterzijde!”

“Kies voor de ervaring van een gedeputeerde, die weet waar het over gaat in plaats van in een paar seconden een balletje rood te kleuren tegen het kabinet.”

Zo zette CDA-lijsttrekker tevens gedeputeerde Peter Drenth gisteravond in ’t Knorrehuus te Lunteren op een CDA regiobijeenkomst over vitaal platteland de discussie op scherp.
Op 15 maart komt het er echt op aan. Wie vertrouw je het toe om aan het stuur te zitten als het gaat om de toekomst voor het platteland? Peter Drenth ziet de grote zorgen bij de agrariërs in Gelderland en hij heeft daarvoor een aanpak met een breed draagvlak.
“Laten we daar met elkaar samen de schouders onderzetten. We hebben het nu in de steigers staan. We steunen als provincie met subsidies de innovaties. Gebiedsprocessen komen op gang . Daar is tijd voor nodig. Geen onrealistische deadlines als 2030.”
“Door met Drenth”, zo was de teneur in de zaal. Maar daarvoor is ook na 15 maart een sterk CDA Gelderland nodig. Wethouder Jan Pieter van der Schans van de gemeente Ede vulde aan: “Welke gedeputeerde van de provincie Gelderland kan ik na 15 maart bellen om met gezag namens al die agrariers in de Foodvalley op te komen bij het kabinet? Dat kan er maar één zijn…. dat is Peter Drenth.
Nieuws

10 maart: Politiek café in Berkelland met Peter Drenth

Over twee weken mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de Waterschappen. Maar wat doet de provincie eigenlijk en waar gaat het waterschap over? Wat verstaan we onder een vitaal platteland? En hoe zorgen we voor perspectief voor de agrarische sector en voor het buitengebied in het algemeen? Dit soort vragen staan centraal.

CDA Gelderland organiseert samen met de afdelingen van CDA Oost Gelre, Bronckhorst en Berkelland op vrijdag 10 maart een bijeenkomst met hooggeplaatste kandidaten waaronder lijsttrekker Peter Drenth. Hij is de laatste vier jaar gedeputeerde in de provincie Gelderland en heeft onder meer natuur en landbouw in zijn portefeuille. Drenth is zeer goed ingevoerd in de materie en gaat daarom graag het gesprek aan over deze en andere thema’s.

Peter Drenth: “Wij werken aan een leefbaar Gelderland. Een buitengebied waar ruimte is voor boeren om ons voedsel te produceren en natuur die we koesteren en van genieten.”

Drenth werd tijdens zijn gedeputeerdeschap ook geconfronteerd met het omvangrijke stikstofdossier: “De oplossing voor het stikstofvraagstuk zien wij in een balans tussen economie en natuur. We moeten allemaal minder stikstof uitstoten. Allemaal dragen we ons steentje bij, samen lossen we dit op. Zodat we een gezonde natuur hebben én een leefbaar buitengebied.”

Theo Donderwinkel zit sinds 2019 in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en staat ook nu op plek 2 van de kandidatenlijst. Hij zal ingaan op de uitdagingen van het waterschap als droogte, energietransitie, het opvangen van stortbuien en het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.

Er is volop ruimte voor discussie en vragen, niet alleen tijdens het formele deel maar vooral ook tijdens de nazit. CDA fractievoorzitter van Berkelland Theo Helmers fungeert als avondvoorzitter.

Locatie: De Melktap, Nettelhorsterweg 21, Geesteren

Programma:

19.30 uur: inloop
20.00 uur: opening door Willy Erinkveld (eigenaar boerderij)
20.20 uur: Peter Drenth of leefbaarheid, stikstof en een vitaal platteland
20.45 uur: Theo Donderwinkel over de uitdagingen van het waterschap
21.00 uur: Borrel en nazit

Nieuws

Terugblik familiedag CDA Gelderland

Het was een gezellige familiedag in Burgers Zoo op 18 februari.

Hans Huibers (partijvoorzitter) en Jeroen de Jong (voorzitter CDA Gelderland) heetten iedereen welkom. Ook Tweede Kamerlid Anne Kuik was erbij, net als onze Gelderse politici Peter Drenth en Daisy Vliegenthart. Na een ontmoeting met een kopje koffie ging iedereen op pad in de dierentuin.

Aan het begin van de middag presenteerde Tweede Kamerlid Hilde Palland de nieuwe gezinsvisie van het CDA. Zij overhandigde de visie aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanwezige leden hadden nog de nodige vragen voor de minister en de Tweede Kamerleden. Inmiddels was de zon gaan schijnen en vervolgde iedereen zijn middag in de dierentuin.

Nieuws