Skip to main content
Category

Nieuws

Blog: Pelgrimstocht in kurkdroge natuur

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Bea Schouten over haar pelgrimstocht rond Nijmegen en de droogte in onze provincie.

De Walk of Wisdom is een moderne pelgrimstocht, een wandel tocht van 136 km rondom Nijmegen. Een route door prachtige natuur met een grote diversiteit aan landschappen. Een route langs eeuwenoude plaatsen en plekken met een bewogen, soms zelfs lugubere geschiedenis. De oorlog en de vrede zijn hier tastbaar, net als hoop, de verandering de snelheid en de rust. Het doel is, zonder social media alleen de Walk of Wisdom te lopen, de tijd te nemen, te ervaren en te reflecteren. En daardoor wijzer te worden.

Zondag 21-7 begon mijn pelgrimstocht en met rugzak op liep ik vanaf station Nijmegen naar de Waal, door de Ooijpolder en Beek-Ubbergen naar Groesbeek. Ik sliep op een boerderij met B&B en dag twee vervolgde ik mijn route naar Kranenburg, door het uitgestrekte Reichswald naar Milsbeek, Plasmolen en sliep ik in Mook, bij enorm gastvrije mensen waar ik mee mocht eten. De derde dag ging over de Mookerheide, via zweefvliegveld Malden door de Haterse vennen naar Nederasselt, mijn volgende B&B. Een hele mooie, met weer erg aardige gastvrije mensen. En daarna een stukje Brabant, via Grave naar Ravenstein, met een voetveer de Maas over en via Niftrik naar Wijchen. Eenmaal thuis vond ik het welletjes. De route loopt nog door, de laatste twee dagen heb ik geparkeerd, vanwege de hitte, dikke rode benen en een, steeds minder relaxed, maar vooral warm, oververhit hoofd. Ik snap nu de betekenis van het gezegde  ‘de hitte zindert om je heen’!

Ik liep de route om me te bezinnen op mijn leven na een heel verdrietige periode. Onderweg gebeurt er veel. De stilte om je heen leidt tot reflectie, tot herinneren, tot herbeleven, tot genieten van wat er was en nu ook nog steeds wel is. Het was confronterend, soms verdrietig, maar ook vaak mooi, leuk en prettig. Alles tegelijk. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.

Als je loopt is genieten van de natuur makkelijker. Je bent haast onderdeel van de natuur en je hebt voldoende tijd om het ook te ervaren. En dan kun je niet anders dan echt zien en voelen hoe lastig de natuur het heeft. Onze mooie natuur wordt bedreigd. Alles is werkelijk kurk- en kurkdroog. Ondanks een aantal grote buien een aantal weken geleden in deze omgeving is daar niets meer van te zien. Het ritselt in het bos, alle bladeren zijn kurkdroog, het gras is dor, planten verdrogen. Dit speelt overal, maar in sommige delen van Gelderland, bijvoorbeeld de Achterhoek, nog veel erger. Daar viel afgelopen maanden nauwelijks regen en gelden beperkende maatregelen voor de afname van oppervlaktewater.  

Waar gaan we heen? Hoeveel erger gaat het nog worden de komende jaren? Wordt water schaars in Nederland? In Europa? En we zijn altijd zo waterrijk geweest. Vorig jaar was de droogte nog erger dan nu, met ook laagwater in de rivieren, de scheepvaart had daar toen veel last van. De oogst van agrariërs was slecht. Koeien konden geen gras eten, er was geen gras. Nu speelt dit weer. Soms zijn er buien, maar te snel en te veel in een keer, waardoor het niet helpt tegen de droogte van het land. 

De mensen zuchten onder de hitte, m.n. in onze steden waar het wel vijfenveertig graden kan worden door de verstening. Wat voor ouderen nauwelijks meer te doen is.

Het klimaat verandert en dit is klaarblijkelijk het effect. Hoog tijd om beter na te denken over water beheer en omgaan met periodes van droogte en periodes van veel water. De provincie als overkoepelend orgaan kan hier een mooie rol in spelen, samen met de waterschappen en Vitens. Dit vraagt om een integraal plan, een aanpak om  water vast te houden in tijden van droogte, beschermende maatregelen tegen de zon in bewoonde gebieden, meer groen om hitte-effecten tegen te gaan,  daken en huizen wit maken of juist beplanten zodat het groen de warmte tegengaat en CO2 uit de lucht haalt. Vasthouden dat water en tegengaan die hitte. Maar aan de andere kant ook maatregelen voor omgaan met water overschotten, want ook enorme buien en grote hoeveelheden water in korte tijd zullen een steeds groter onderdeel van ons klimaat worden.

Dit vraagt om goed watermanagement.  Wat mij betreft tijd voor een provinciaal deltaplan!

Bea Schouten 

B

Nieuws

CDA verbaasd over plannen voor bomenkap A28

Rijkswaterstaat overweegt het groen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen omdat dat veiliger zou zijn voor het verkeer, zo blijkt uit een artikel in De Stentor (26 juli 2019).

Het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg doet Statenlid Hans van Ark de wenkbrauwen fronsen. “Dit idee van Rijkswaterstaat staat haaks op het provinciale beleid. Hierin worden zorgvuldig veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend tegen elkaar afgewogen. Wij vragen Gedeputeerde Staten dan ook in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om dit beleid onder de aandacht te brengen en zo onze prachtige groene A28 te behouden.”

Voor het CDA staat de verkeersveiligheid uiteraard voorop. Er gebeuren veel ongelukken op de A28 en de fractie wil dan ook graag onderzoek naar de veiligheid, maar dan wel op het hele traject tussen Hoevelaken en Zwolle. Het CDA wil dan ook graag onderzocht hebben of er andere maatregelen zijn om een veilige doorstroming op de weg te bevorderen en stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Nieuws

Verbazing CDA Gelderland: provinciale ecoducten gesloten?

Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft alle verbinden wildpassages en ecoducten gesloten. Dit om te zorgen dat wolven het park niet betreden Met veel verbazing heeft het CDA Gelderland dit bericht in het Nederlands Dagblad (d.d. 3 juli 2019) gelezen.

“Wij zijn zeer verbaasd over dit bericht”, aldus Arjan Tolkamp woordvoerder natuur voor de Gelderse Statenfractie. “De ecoducten zijn gefinancierd door de provincie Gelderland. Het lijkt ons niet terecht dat deze zo door het Nationaal Park gesloten mag worden. We zien dat boeren flink in de buidel moeten tasten om hun dieren te beschermen tegen de wolf. Hoe verhoudt zich dat? Daarnaast dienen deze verbindingen voor vele andere dieren? Wat is het effect daarop?”

Verder wil het CDA graag weten welke afspraken het College van Gedeputeerde Staten gemaakt heeft met Nationaal Park de Hoge Veluwe. En hoe dit zich verhoudt met andere terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten. Een directe buur van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Tolkamp:”We kunnen ons niet voorstellen dat zij blij zijn met deze ingrepen en vragen ons dan ook af of dit zo kan.”

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de berichtgeving.

Portefeuilleverdeling CDA fractie

Hieronder kunt u lezen hoe de onderwerpen binnen de fractie zijn verdeeld:

Gerhard Bos
Fractievoorzitter
Woordvoerder: Algemeen bestuur, sport, cultuur en erfgoed
2e woordvoerder: Luchtvaart, bestuur, financiën en veiligheid

Daisy Vliegenthart- Goedhart
Vice-voorzitter en secretaris
Woordvoerder: Economie, Europa en luchtvaart
2e woordvoerder: Vitaal platteland, energie & klimaat en wonen

Bert Komdeur
Penningmeester
Woordvoerder: Bestuur, financiën en veiligheid
2e woordvoerder: Ruimtelijke ontwikkeling en water

Bea Schouten
Woordvoerder: Wonen, water en ruimtelijke ontwikkeling
2e woordvoerder: Cultuur en erfgoed

Hans van Ark
Woordvoerder: Mobiliteit; zowel wegen, fietspaden als openbaar vervoer
2e woordvoerder: Leefbaarheid en economie

Bertine van Hooff
Woordvoerder: Klimaat & energie en VTH beleid
2e woordvoerder: Sport

Arjan Tolkamp
Woordvoerder: Vitaal platteland, natuur, leefbaarheid
2e woordvoerder: Mobiliteit

Engelina van Steenbrugge
Fractievolger
Woordvoerder: Vitaal platteland, natuur en leefbaarheid

 

De gebiedsopgaven zijn als volgt verdeeld:
Veluwe, Zwolle: Hans & Daisy
FoodValley: Daisy & Bert
Rivierenland: Bert & Engelina
Achterhoek: Arjan & Gerhard
Arnhem/Nijmegen: Bertine & Arjan
Stedendriehoek: Gerhard & Hans

 

Nieuws

Peter Drenth over gevolgen uitspraak Raad van State over PAS

Bertine van Hooff stelde op 5 juni tijdens de vergadering van Provinciale Statn mondelinge vragen over de uitspraak van de Raad van State over de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS). Een onderwerp wat niet direct bij iedereen bellen doet rinkelen, maar wel van groot belang is voor velen. Het gaat om gevolgen voor biologische landbouw, natuur, aanleg van woonwijken enzovoort. Gedeputeerde Peter Drenth antwoordde op de vragen van het CDA:

Peter Drenth: “Op veel vragen kan ik nog geen antwoord geven en ik zal toelichten waarom. De uitspraak van de Raad van State heeft eigenlijk iedereen verrast. Want ze zijn in hun uitspraken veel verder gegaan dan degenen die beroep hadden aangetekend gevraagd hadden. En een voorbeeld daarvan is het het verbod op beweiden en bemesten. De consequentie daarvan is dermate groot dat we met elkaar nog niet kunnen zien wat daar aan moet gebeuren maar ook hoe dat zal moeten. En dat lijkt gunstig voor de natuur, maar dat betekent bijvoorbeeld dat alles wat in gang is gezet rond biologische melk, biologisch vlees, en ook de kringlooplandbouw waar we vandaag ook nog wel over zullen spreken, die in het coalitieakkoord staat en in de landbouwvisie van de minister staan, dat dat soort dingen dus ook niet kunnen want daar hoort beweiding bij. Dus dat deze uitspraak enkel goed is voor de natuur waag ik zeer te betwijfelen.

Dat deze uitspraak consequenties heeft voor heel veel meer dan alleen maar de intensieve veehouderij, wat de krant doet vermoeden, wil ik ook wel onder uw aandacht brengen. In Gelderland lopen op dit moment ongeveer 300 vergunningsaanvragen. Daarvan zijn er 240 gerelateerd aan de landbouw. Veelal voor bijvoorbeeld stallen om emissies terug te brengen, het vergroten van stallen ter vergroting van dierenwelzijn. Maar die overige 60 hebben te maken met zaken als een aanloophaven bij Lobith, woonwijken zoals in Putten, dijkversterkingsprojecten. Daarmee komt ook de importantie van deze uitspraak Nederlandbreed goed over tafel.

Wat is er nu gebeurd de afgelopen dagen? Er is veelvuldig gekeken door juristen van wat staat hier nu precies en wat is nu de oplossingsrichting? Duidelijk is dat de PAS zoals we dat in Nederland met elkaar bedacht hadden om zowel de doelen voor natuur als economische ontwikkeling te houden, dat die zo niet kan. Het PAS is daarmee gewoon eigenlijk exit. Maar wat dan wel? Want Nederland staat nu wel stil. Want elke vorm die stikstof uitstoot kan dus niet. Platweg gezegd: voor alles waar u een machientje voor gebruikt, produceert stikstof en zou op dit moment niet mogen. Dat kan natuurlijk niet. Dat is ook niet wat we beogen. En dat is ook wat niemand volgens mij wil. Een windmolen bouwen kan niet, want daar gebruik ik een kraan voor.

Wat is er nu gebeurd? Gisteren is er overleg geweest tussen het IPO en de ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen van hoe moeten we hier mee omgaan? Daarvoor is ook een route uitgezet om de komende twee, drie weken te kijken van wat er op korte termijn in Nederland gebeuren om niet alles vast en dicht te laten lopen. Want hoe ga ik om met beweiding? Wat doe ik dan met al die meldingen, 3300 in Nederland, die dus niet meer van kracht zijn. We hebben niet eens de mensen om dit op korte termijn te kunnen oppakken. Alle beesten uit de wei? De schaapskuddes van de Veluwe af? Dat zijn vragen waarvan je wel even goed moet bedenken: moet je dat willen? Hoe doe je dat dan? En we hebben niet de stallen waar ze in kunnen staan. En rucksichtlos beesten afmaken is ook niet aan de orde, los van de economische en emotionele gevolgen. Hiermee probeer ik te schetsen wat een enorm vraagstuk hier voor ligt. Ook de aanleg van natuurgebieden bijvoorbeeld, daar gebruik ik ook machines voor. Kan ik op dit moment ook niet doorzetten want het produceert stikstof. Bijna alles wat we doen produceert stikstof.

Waarom zeg ik dit nu en kan ik dus geen antwoord geven? We zijn in nauw overleg met verschillende ministeries. Het is ook een zaak waar het kabinet zich aanstaande vrijdag nog over gaat buigen van welke route moeten we gaan lopen. En ik denk dat we even de rust moeten bewaren om er goed over na te denken hoe we omgaan met onze waardevolle natuur, hoe we ook zorgen dat onze natuur goed blijft en dat we die stikstofdepositie ook naar beneden brengen zoals we hebben afgesproken en aan de andere kant ook kunnen leven, werken en wonen. Die route gaan we nu lopen. Ik kan u toezeggen dat wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als ook de kamerbrief uit gaat zal ik zorgen dat u die krijgt. Als dingen in het zomerreces gebeuren zal ik u doen toekomen. Maar dit is een verhaal wat volgens mij nog wel veelvuldig in deze zaal terug zal komen en hoe we dit op kunnen lossen.”

Nieuws

CDA wil maatregelen om verkeersveiligheid N302 te verbeteren

Op een relatief klein gedeelte van de N302, zo tussen de centuurbaan in Harderwijk en de Leuvenumseweg in Ermelo, is relatief veel overstekend verkeer te vinden: van recreanten, van mountainbikers, maar ook van wild. Een recept voor verkeersongevallen. CDA wil de cijfers over het aantal ongevallen op tafel om passende maatregelen te kunnen nemen.


Aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen zijn voor Statenleden Daisy Vliegenthart en Hans van Ark een brief van atletiekvereniging Athlos. Zij kruisen op hun trainingen geregeld de N302. Enkele maanden geleden namen verschillende CDA Statenleden ook al polshoogte bij de training van de jeugdleden van Athlos. Daisy Vliegenthart: “De trainers stelden zich bij die training op als verkeersregelaars om zo de jonge atleten veilig naar de overkant te brengen. Maar het was opvallend hoe weinig het verkeer op de N302 rekening hield met het overstekende verkeer.”

Het zijn juist dit soort verkeersdeelnemers, voetgangers, kinderen, fietsers en ouderen die volgens de CDA fractie extra risico lopen op de toch al gevaarlijke provinciale wegen. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten waarin zij verzoekt om cijfers over het aantal ongevallen, ook uitgesplitst naar type verkeersdeelnemer en om met omwonenden op zoek te gaan naar eventuele passende maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Nieuws

Bert Komdeur geinstalleerd als Statenlid

Bert Komdeur werd op 5 juni geïnstalleerd als Statenlid namens het CDA. Hij is blij terug te zijn en wij natuurlijk ook. Lees hieronder het bericht van Bert over zijn installatie.

Beste mensen,

Vanmiddag mocht ik weer de eed afleggen en ben ik geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Gelderland namens het CDA Gelderland. Een plechtig moment.
Daarmee is een einde gekomen aan een ietwat onwennig periode van twee maanden in de ‘wachtkamer’. Nu mag ik weer met veel enthousiasme beginnen aan een tweede periode als Statenlid!

Mijn woordvoering is ongewijzigd gebleven:
– Algemeen Bestuur (Sterk bestuur)
– Financiën
– Interbestuurlijk toezicht
– Toezicht gemeentefinanciën en verbonden partijen.
– Veiligheid en bestrijding ondermijning

Het is mijn ambitie om de ingeslagen weg voort te zetten en onverminderd te blijven letten op het versneld investeren van het Gelderse Geld in Provincie Gelderland. Het coalitieakkoord is wat dat betreft ambitieus met een investeringsimpuls van 650 miljoen.

Daarnaast moeten we vanuit de provincie verdere stappen maken met bestuurlijke vernieuwing. Dat betekent dat we nog meer inzetten op het samen maken van plannen voor Gelderland.

Last but not least zal het thema Veiligheid hoog op de agenda staan. We willen gemeenten en partners faciliteren in het neerzetten van een weerbare samenleving en het aanpakken van ondermijning.

Dank aan een ieder voor hun steun vóór, tijdens en na de campagne!!

Nieuws

Gerhard Bos over coalitieakkoord Samen voor Gelderland

Spreektekst fractievoorzitter Gerhard Bos bij behandeling coalitieakkoord in Provinciale Staten d.d. 5 juni 2019

Samen voor Gelderland

Voorzitter,

De titel van het coalitieakkoord en de samenwerkingsovereenkomst geeft in de kern aan wat en hoe we aan de slag willen om Gelderland vooruit te helpen.

We willen samen werken aan een Gelderland waarin wensen prettig wonen, werken en leven. In het akkoord zijn doelen geformuleerd, de richting is aan geven. De invulling, de uitwerking is iets dat we samen met inwoners, organisaties, bedrijven willen vormgeven.

Van belang is dat we naast mensen, organisaties gaan staan, het verschil maken, stimuleren, ….vragen wat is er nodig, wat zou u willen dat de provincie doet? Vooraf heldere randvoorwaarden formuleren; anders gezegd het speelveld markeren. Maar ook keuzes maken, lef tonen. Lef tonen is niet bravoure tonen maar een bewuste afweging op basis van de informatie die beschikbaar is. Niet alles moet 7 decimalen achter de komma hard te zijn.

We willen als CDA dat mensen tot hun recht kunnen komen, we willen mensen kansen bieden….en waar nodig de helpende hand bieden. We willen dat mensen mee kunnen doen in heel Gelderland.

De komende tijd wordt op tal van manieren, plekken gedacht, herdacht aan de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog.

Morgen, 75 jaar na D-day, denken velen aan de jongens die op jonge leeftijd voor onze vrijheid opstonden. Velen hebben de hoogste prijs betaald.

De generatie die het verhaal van de oorlog hier in Gelderland nog uit eigen ervaring kan vertellen, raakt langzamerhand uit de tijd. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog moet worden verteld, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Leven in Vrijheid is iets om te koesteren maar ook iets om zorgvuldig mee om te gaan. Vrijheid is een kernwaarde van onze rechtsstaat. We mogen denkbaar zijn dat we ons land in vrijheid keuzes kunnen maken. Vrijheid vraagt onderhoud, is niet vanzelfsprekend. We zijn schatplichtig.

Voorzitter….In de aanloop naar de statenverkiezingen die op 20 maart werden gehouden heeft het CDA drie thema’s belicht: veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

We hebben tijdens de campagne onder andere gepleit voor:

  • Ruimte om de woningen te kunnen bouwen waaraan behoefte is.
  • Verbetering van de verkeersveiligheid.
  • Vergoeding kosten opruimen drugsafvaldumpingen.
  • Anders omgaan met aanvragen van subsidies en de achterliggende regelingen. Binnen 3 weken antwoord op aanvraag. Moet kunnen. We moeten en willen snel, soepel en slagvaardig handelen.

Voorzitter, de verkiezingsuitslag van 20 maart legde een aantal puzzelstukjes op tafel waarmee de formatiepuzzel moest worden gelegd. We hebben als CDA gezegd dat het van belang is dat er een brede en stabiele coalitie tot stand komt. Op basis van het advies van de informateur zijn de formatiegesprekken van start gegaan. (VVD, CDA ,Gl, PvdA, Christen Unie en SGP)

De inspiratiebijeenkomst heeft meer dan 300 ideeën opgeleverd. Mooi om zoveel betrokkenheid en creativiteit te zien. Het vraagt om een vervolg: niet alleen welke en hoe ideeën kunnen worden omgezet naar zichtbare resultaten maar ook de inspiratiebijeenkomst zelf.

We zijn blij met het onderhandelingsresultaat

Er is een dijk van een akkoord tot stand gekomen:

  • Met opgaven rond bijvoorbeeld wonen, klimaat, energie, biodiversiteit, erfgoed, verkeersveiligheid, subsidieperikelen gaan we aan de slag.
  • Het akkoord geeft vooral de beoogde richting aan. Uitwerking ervan is zaak van inwoners, organisaties, gemeenten, GS en PS.

We willen komende 4 jaren, meters maken, het verschil maken, anders werken, samen werken en samenwerken, stimuleren.

Voorzitter, het coalitieakkoord en de samenwerkingsovereenkomst geven de koers aan voor de komende 4 jaar.
De kandidaat-gedeputeerden staan in de startblokken.
We kunnen aan de bak.

Samen voor Gelderland!

Nieuws

Samen voor Gelderland

Zojuist is het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” gepresenteerd. Een akkoord waar wij als CDA Gelderland zeer trots op mogen zijn. Wij hebben er hard aan gewerkt om het CDA geluid heel helder door te laten klinken. En dat is gelukt!

Namens het CDA zijn de formatieonderhandelingen door Gerhard Bos en Peter Drenth gevoerd. Met 6 partijen (VVD, CDA Groenlinks, PvdA, CU en de SGP) zijn we de formatie ingegaan. We hebben tijdens de inspiratiebijeenkomst, waar iedere Gelderlander voor was uitgenodigd, heel veel mooi ideeën aangereikt gekregen. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord zullen die punten worden betrokken. Tijdens de formatieperiode is gesproken over de opgaven waar we de komende jaren voor staan en de manier waarop we daarmee aan de slag willen gaan. We hebben afspraken gemaakt over de inhoud maar ook over de manier waarop we samen met inwoners, organisaties en gemeenten aan de slag willen gaan.

In ons verkiezingsprogramma en in de campagne stonden drie thema’s centraal: veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze thema‘s komen duidelijk in het coalitieakkoord terug. Net als andere onderwerpen zoals de energietransitie, mobiliteit, woningbouw, erfgoed, biodiversiteit. In dit akkoord is helder opgenomen dat de provincie toegankelijker wordt voor inwoners en bedrijven: eenvoudiger benaderbaar en dat mensen sneller antwoord krijgen op hun vragen en subsidieaanvragen.

Op 5 juni zal het akkoord in de statenvergadering worden besproken en dan zullen de gedeputeerden worden geïnstalleerd.  Peter Drenth is onze kandidaat-gedeputeerde. Hij heeft de portefeuille natuur, landbouw, cultuur, erfgoed, Gelderland herdenkt en de Food Valley.

We staan te popelen om met dit coalitieakkoord en ons verkiezingsprogramma in de hand voor u aan de slag te gaan.

Hier kunt u het hele akkoord lezen: Coalitieakkoord Samen voor Gelderland  

Samen voor Gelderland!

Gerrhard Bos, Peter Drenth, Daisy Vliegenthart, Arjan Tolkamp, Bea Schouten, Hans van Ark, Bertine van Hooff, Bert Komdeur en  Engelina van Steenbrugge

Nieuws

Gelderland perfecte gastheer voor Eurovisie Songfestival

Het Songfestival van 2020 moet plaatsvinden in Gelderland. Het Gelredome is volgens de CDA fractie zeer bedreven in de organisatie van grote muziekevenementen en daarmee een prachtige locatie voor het grote muziekfestival.

Er is al brede steun voor de organisatie van het Songfestival, onder andere door de gemeente Arnhem. Statenlid Daisy Vliegenthart: “We hebben de afgelopen jaren verschillende topsportevenementen op succesvolle wijze georganiseerd zoals de start van de Giro d’Italia. Laten we nu inzetten op de organisatie van dit topcultuurevenement.”

Amsterdam zakt door zijn spreekwoordelijke hoeven onder de grote hoeveelheid toeristen. Het Rijk heet daarom beleid gemaakt om toeristen meer over heel Nederland te verspreiden. Arnhem ligt in het hart van Europa. Vliegenthart: “Gelderland heeft de afgelopen jaren laten zien dat we in staat zijn grote evenementen op een goede manier te organiseren. Nederland is daarnaast groter dan de Randstad. Laten we daarom kiezen voor ons mooie Gelderland, daarmee ontlasten we ook de drukke steden in het westen van ons land.”

Nieuws