Category

Nieuws

CDA wil nu actie bij aanpak problemen Jeugdzorg!

Elsa Rijssenbeek, woordvoerder Jeugdzorg:‘ Wij willen dat Gedeputeerde Staten een ronde doet langs de Gelderse gemeenten om in kaart te brengen of er Gelderse gemeenten in financiële problemen komen vanwege de kosten van de Jeugdzorg, zo ingewikkeld is dat toch niet? De gedeputeerde kan onze aangenomen motie daarover niet zomaar naast zich neer leggen.’

Fractievoorzitter Harold Zoet bevestigt het verhaal van Elsa Rijssenbeek in het bericht op Omroep Gelderland en vult aan: ‘Daarnaast hebben wij er in november ook voor gepleit om als provincie er bij Den Haag op aan te dringen voldoende budget beschikbaar te stellen voor de jeugdhulp in onze gemeenten. De gedeputeerde wil eerst een landelijk onderzoek gaan afwachten. Daardoor lopen de tekorten en daarmee dus het aantal kinderen dat op jeugdhulp wacht alleen maar verder op.’

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

CDA tegen uitbreiding gaswinning Bommelerwaard

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion Energy is van plan de gaswinning onder de dorpen Brakel en Poederoijen in de komende jaren flink uit te breiden. De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil uitbreiding voorkomen vanwege negatieve effecten op recent aangelegde nieuwe natuur in het Munnikenland, maar ook op infrastructuur en waterwingebieden.

Vermilion Energy is van plan om de gaswinning enorm op te schroeven. Waar in de afgelopen 8 jaar er in totaal voor 148 miljoen nm3 aan gas werd gewonnen uit de velden ‘Brakel’ en ‘Brakel-Zuid’ wil het bedrijf dit tot 2031 uitbreiden naar c.a. 1.000 miljoen nm3 gas. Statenlid Engelina van Steenbrugge: ‘De minister is de gaswinning in Groningen aan het afbouwen. Dat kan niet betekenen dat andere gebieden zoals de Bommelerwaard die terugloop moeten gaan opvangen. We moeten terug naar minder gas, niet naar meer.’

Volgens Van Steenbrugge heeft de provincie in de afgelopen jaren tweemaal een negatief advies afgegeven aan het ministerie als het gaat om gaswinning in de Bommelerwaard. Engelina van Steenbrugge: ‘Ik wil van het College van Gedeputeerde Staten weten hoe het dan mogelijk is dat er een vergunning is afgegeven en dat het bedrijf zelfs de mogelijkheid krijgt om zo fors uit te breiden.’ Het CDA wil dat de provincie Gelderland samen op gaat trekken met de provincie Noord-Brabant, het waterschap Rivierenland en de gemeente Zaltbommel om al het mogelijke te doen verdere uitbreiding te voorkomen. De CDA fractie heeft Schriftelijke Vragen gesteld aan het College van GS.

Bron: Engelina van Steenbrugge

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vastgesteld!

Op een zeer goed bezochte ledenvergadering zijn door de leden van het CDA Gelderland de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 bekend gemaakt.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Rijn en IJssel.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Rivierenland.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, onder leiding van lijsttrekker Gerhard Bos.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe, onder leiding van lijsttrekker Roel Kremers.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Rijn en IJssel, onder leiding van lijsttrekker Frank Wissink.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Rivierenland, onder leiding van lijsttrekker Henk Driessen.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

CDA: Betrek het MBO bij het CITC

Het CDA is enthousiast over het voorstel voor het Chips Integration Technology Centre (CITC). Het is een prachtig initiatief vanuit de sector zelf. Passend bij de bedrijven, overheden en kennis die er in en om Nijmegen aanwezig is. Statenlid Daisy Vliegenthart maakte wel een punt van de rol van het MBO. Zij worden in het projectplan amper genoemd en dat vindt het CDA niet goed. Daisy Vliegenthart: ‘Het MBO is een belangrijke kennispartner voor Gelderland. Die moeten we als provincie serieus nemen. Vandaar dan we een motie hebben ingediend om het MBO vanaf nu aan te merken als kennisinstelling en volwaardige samenwerkingspartner.’
De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Bron: Daisy Vliegenthart

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws