Skip to main content
Category

Nieuws

RES van strategie naar uitvoering

De Staten spraken vandaag over de provinciale rol bij windprojecten. Bertine van Hooff voerde het woord. CDA heeft als standpunt dat de lokale autonomie dient te worden gerespecteerd. Laat gemeente en regio’s hun werk doen. Dat is uiteindelijk ook het doel van het RES-proces.

Verantwoordelijkheden worden belegd bij gemeenten en regio’s en niet bij de provincie. Het kan ook niet zo zijn dat gemeenten hier bij voorbaat al voor worden uitgenodigd. De taak ligt onzes inziens bij de gemeente en regio. Ook niet als gemeenten verzoeken om een inpassingsplan door de provincie te laten uitvoeren.

Vervolgens stelde Van Hooff een aantal vragen:

 1. Tijdens de beeldvorming werd aangegeven wat een goede reden zou zijn voor een gemeente om een plan niet over te nemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van grensoverschrijdende effecten. Wat wordt daarmee bedoeld en waarom kan dat niet door de regio worden opgelost?
 2. Binnen de zoekzone stelt de provincie een provinciaal inpassingsplan (PIP) op als de gemeente dat wil. Waarom zou de gemeenten dat willen? Gemeenten hebben, zoals eerder gezegd, een eigen verantwoordelijkheid en wij willen niet op hun stoel gaan zitten.
 3. Per 1 juli 2022 gaat de omgevingswet in. PS wordt dan alleen geïnformeerd over een inpassingsplan en is het verder een GS-besluit. Wat is dan eigenlijk nog de rol van de Staten hierin?
 4. In de Statenbrief staat dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) voor heel Gelderland komt. Hoe ziet dat er uit ten opzichte van de 6 RES-regio’s en de regionale MER’s die daar gemaakt worden?

Gedeputeerde Jan van der Meer antwoordde dat de provincie de lokale autonomie ook respecteert, maar dat de provincie wel het bevoegd gezag is. Als een gemeente ‘niet goed in de wedstrijd zit’, zal de provincie wel moeten acteren. Provincie kijkt samen met gemeenten wat de beste route is. Soms gaat het om grensoverschrijdende windparken. Dan is het soms gewoon handiger als een provincie dat doet. Grensoverschrijdend dat kan bijvoorbeeld zijn als het gaat om overlast zoals in Zutphen. Een windmolenpark in gemeente A kan tot overlast leiden in aanliggende gemeente B. Dan is het misschien handiger als de provincie de taak op zich neemt om alle belangen goed en evenwichtig te wegen.

De vraag over de taak van PS vanaf 1 juli legde de gedeputeerde terug bij PS: hoe vinden zij dat hun rol moet zijn?

Op het punt van de MER antwoordde de gedeputeerde dat niet alle regio’s een MER doen. Daarom doen we dat nu wel, om een goede afweging te kunnen maken.

Nieuws

17, 18, 19 en 20 december: campagnesessies CDA Land van Cuijk

Wat een fantastische uitslag bij de herindelingsverkiezingen van 24 november jl. in Land van Cuijk. Het CDA scoorde met 13 zetels een klinkende overwinning. Dat geeft energie. Het CDA doet ertoe!

Graag deelt CDA Land van Cuijk haar campagne ideeën met jou.

Geïnteresseerd in alle tips & tricks?

We organiseren samen met campagneleider Mark Jansen – van Gaal, campagnebooster Erik van Gerwen en lijsttrekker Bouke de Bruin maar liefst 4 zoomsessies op:

• 17 dec 19.00-20.30 uur
• 18 dec 9.30 – 11.00 uur
• 20 dec 19.00-20.30 uur
• 21 dec 19.00-20.30 uur

Laat je inspireren en meld je hier aan!

Nieuws

CDA: monitor ambities uit RES 1.0 Achterhoek en Cleantech

De laatste twee regio’s van Gelderland stellen binnenkort hun Regionale Energiestrategieen (RES) 1.0 vast. Bertine van Hooff heeft energie in haar portefeuille en voert dus het woord op dit onderwerp. Hoewel er veel werk verzet is heeft het CDA wel zorgen: onze ambitie is hoog, maar hoe ziet dat er uit in de realiteit? En hoe monitoren we eigenlijk dat onze ambities wel kloppen met de werkelijkheid?

Zowel bij de Cleantech regio als de Achterhoek wordt aangegeven dat het bod niet op de huidige stationscapaciteit past. Bij Cleantech in zijn geheel niet, bij de Achterhoek gedeeltelijk niet. Wat betekent dit voor de ambitie naar de RES 2.0 toe? Gedeputeerde Van der Meer antwoordde daarop dat er een onderzoek loopt door Tennet en dat er ook sprake is van reservecapaciteit.

Er wordt in het stuk ook aangegeven dat op een aantal onderdelen meer harmonisatie dient te komen in het participatieproces voor wat betreft inspraak naar RES 2.0. Van Hooff vroeg de gedeputeerde wat hiermee bedoeld wordt. Die zei daarop dat dit een lastig proces is omdat iedere regio het op zijn eigen wijze wil doen.

CDA is er daarnaast voor om gemeenten de helpende hand te bieden maar dat is iets anders dan overnemen. Laten we met elkaar de lokale autonomie respecteren en de gemeenten en de regio’s het werk laten doen waar het thuishoort.

Nieuws

GRV2022: Kieslijsten, ontheffingen en informatie

Voor lokale CDA afdelingen is het momenteel erg druk. Kandidaten moeten gevraagd worden voor op de lijst, programma’s moeten gemaakt, er moeten ontheffingen aangevraagd worden. Enzovoort. Hieronder proberen we de informatie wat te stroomlijnen. 

Kieslijsten
Een van de belangrijkste klussen is het indienen van de kieslijsten (de kandidatenlijst). Hoe gaat dit in zijn werk?

Medio december komt de OSV, oftewel de software voor het inleveren van de kieslijsten, beschikbaar via de Kiesraad. Maar u kunt nu al het nodige voorwerk doen. Als u onderstaande stappen volgt, wordt het invoeren in OSV en indienen bij de gemeente uiteindelijk een stuk eenvoudiger.

1. De belangrijkste stap met stip op 1: Begin op tijd!
2. Maak direct al een kopie/scan/ duidelijke foto van het Paspoort / ID-bewijs of rijbewijs van alle kandidaten. Kopieer de voor- en achterkant. BSN mag niet weggestreept zijn. Alle informatie moet zichtbaar zijn!
3. Laat de kandidatenlijst zodra deze bekend is al checken door de ledendesk.

o Dit kan via het excelformulier dat te vinden is in de google drive map. Heeft u hier nog geen toegang toe? Mail dan even naar myrthe[at]cdagelderland.nl
o Voer de kandidaten op in het Excel en stuur dit Excel naar de ledendesk via mailadres sandra.nieberg@cda.nl en cc leden@cda.nl
o Verwijder in verband met de privacy de kolom met het BSN nummer voordat u uw kandidatenlijst naar het partijbureau stuurt.
o Heeft u al ontheffingen binnen voor kandidaten die nog geen jaar lid zijn of die al 3-termijnen hebben vervuld in de raad, stuur deze ontheffing mee. Nog geen ontheffing aangevraagd? Doe dit bij het provinciaal bestuur met het daarvoor gemaakte formulier (zie hieronder ook het kopje ‘ontheffingen’)
o De ledendesk doet een controle op de kandidaten en stuurt de gecontroleerde lijst met eventuele opmerkingen terug.
NB. Het invullen van het excelformulier vervangt niet het invoeren van de kandidaten in het OSV in december. Maar deze controle vooraf door het partijbureau en het alvast invoeren van uw kandidaten in het Excel scheelt u straks veel werk en eventuele zogenaamde verzuimen (gebreken/fouten) bij de voorinlevering bij uw gemeente!
o Medio december kunt u de gecontroleerde lijst opvoeren in de OSV-software van de Kiesraad. Dit scheelt u veel werk in de laatste weken voor de dag van de kandidaatstelling (31-1-2022).
o NB. Check bij gehuwde partners of de naam overeenkomt met de naam in het ID-bewijs. Doe navraag als dit niet het geval is. Een partner mag alleen de naam van de partner gebruiken als dit ook bekend is bij de Gemeentelijke Basisadministratie en de kandidaat bij de gemeente heeft aangegeven ook de naam van de partner te willen voeren. De volgorde in de namen maakt dan overigens niet uit.
o Na het invoeren van de kandidaat gegevens in de OSV (medio december) krijgt u diverse documenten (H1, H3.1, H9) die ondertekend moeten worden door ofwel de kandidaat, de inleveraar of de directeur van het CDA partijbureau, mw. E. Boschma. Meer informatie over de verschillende documenten is te vinden op p. 24 van het Handboek gemeenteraadsverkiezingen 2022, in de Google drive-map. Heeft u nog geen toegang tot de Google drive-map, mail dan even naar myrthe[at]cdagelderland.nl
o De gemeente biedt gelegenheid om een zogenaamde voorinlevering te doen voor de definitieve dag van de kandidaatstelling (31-1-2022). Maak daar gebruik van!
o Zorg dat u alle gegevens niet alleen op papier maar ook op een usb-stick heeft.

——————————————————————————————

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Wie moeten een VOG aanleveren?
Kandidaten op verkiesbare plaatsen plus de eerste opvolgers moeten een VOG aanleveren. Heb je dus nu 5 zetels, zorg dan dat er VOG’s zijn van de eerste 8 kandidaten. Dan weet je zeker dat alle gekozenen een VOG hebben.

Wat kost een VOG en wie betaalt dit?
Een VOG kost 41,25 euro en moeten worden aangevraagd bij de gemeente. Wie de VOG betaalt verschilt per gemeente. Sommige gemeenten verplichten een VOG voor alle kandidaten op alle lijsten en betalen dit ook zelf. Andere gemeenten vergoeden de VOG aanvragen. Weer andere gemeenten vergoeden de kosten niet. De afdeling schiet dan soms de kosten voor en nog weer andere afdelingen laten de kandidaten de VOG zelf betalen. En betalen ze alleen terug als de kandidaat niet gekozen wordt. Vraag dus als afdeling eerst even na bij de gemeente wat de regels zijn.

Wat voor VOG moet ik aanvragen?
Er zijn verschillende soorten VOG’s. Het gaat hier om het ‘screeningsprofiel politieke ambtsdragers’, onder het kopje ‘specifiek screeningsprofiel’.

—————————————————————————————
Ontheffingen

Lokale CDA afdelingen moeten tijdig ontheffingen aanvragen voor hun kandidatenlijsten. Hieronder geven we graag wat uitleg over deze ontheffingen.

Er zijn twee soorten ontheffing:

 • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat ten minste 1 jaar CDA lid is
 • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat maximaal 3 termijnen zitting neemt in de raad

Hoe vraag je een ontheffing aan als lokale afdeling?

1. Vul dit formulier als lokaal bestuur volledig in en dien dit formulier in bij uw provinciale bestuur door het te sturen naar myrthe[at]cdagelderland.nl. Heeft u meer dan vier kandidaten waar ontheffing voor aangevraagd moet worden, gebruik een nieuw formulier.

2. Het provinciaal bestuur accordeert vervolgens dit formulier en retourneert het ondertekende formulier naar de afdeling met in cc het landelijk partijbureau: sandra.nieberg[at]cda.nl

3. Het lokale bestuur zendt dit formulier samen met het H3.1 formulier per mail sandra.nieberg[at]cda.nl of per post naar: CDA Partijbureau, t.a.v. Sandra Nieberg, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag.

Wat zijn de deadlines?

Bij het aanvragen van ontheffingen geldt het adagium ‘zo spoedig mogelijk’. Je hoeft niet te wachten op goedkeuring van de lijst door de lokale ALV, het mag al vooraf. Het hele proces kost even tijd (naar provinciaal bestuur sturen, beoordelen, terugsturen enzovoort) dus daarom is het advies dit tijdig te doen.

Belangrijke datum is de dag van kandidaatstelling. Dat is 31 januari 2022, dan moeten alle lijsten compleet zijn ingeleverd bij de Kiesraad. Maar nogmaals, aanvragen van ontheffingen dient dus ruim voor die tijd te gebeuren.

——————————————————————————————

Digitaal vragenuurtje
Wij snappen dat niet alle vragen met dit overzicht beantwoord kunnen worden en dat sommige vragen een persoonlijke uitleg nodig hebben of dat een persoon om mee te sparren soms handig is. Daarom organiseert het CDA Partijbureau digitale vragenuurtjes waar iedereen zijn/haar vragen kan stellen over de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In de sessies zullen onder andere Jan Dirk van der Borg (Bestuurdersvereniging), Marc Haverkamp (HRM) en Henk Nieweg (communicatie en campagne) klaarstaan om alle vragen te beantwoorden of u te helpen de juiste persoon te benaderen.

Wanneer?
Tot aan het kerstreces zijn deze vragenuurtjes elke twee weken en vanaf januari wekelijks op vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00. Aanmelden is niet nodig.

De data van de eerst volgende spreekuren zijn:
• 3 december
• 17 december
Vragenuurtje bijwonen?
De vragenuurtjes kan je digitaal bijwonen via een zoomlink. Vraag deze aan via myrthe[at]cdagelderland.nl Deze link gebruiken we tot 16 maart. Na de jaarwisseling zullen deze sessies elke week plaatsvinden tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

 Vragen?

Bel of mail met Maaike van Deelen. Zij vervangt tijdelijk bestuurssecretaris Myrthe Kuiper. Maaike  is te bereiken op 0611832316 of myrthe@cdagelderland.nl

Voor specifieke juridische vragen, bel CDA jurist Jurian Bos op 070 342 48 13

Nieuws

Onderzoek begroting. CDA: kijk ook naar bedrijfsvoering provincie

In de komende jaren heeft de provincie niet meer zoveel geld als voorheen. De rendementen op ons stamkapitaal drogen op, de tijd van ‘zwemmen in het geld’ is echt voorbij. Juist die rendementen zijn van 150 miljoen per jaar nu door forse rentedaling teruggelopen naar enkele  tientallen miljoenen.  Dit betekent dat de provincie over de hele linie van haar activiteiten nieuwe keuzes moet maken en waar nodig ook moet ombuigen. Dat kan gevolgen gaan hebben voor bepaalde subsidies  aan onze maatschappelijke partners in Gelderland. Onze financieel woordvoerder Bert Komdeur wil dat de provincie niet alleen daarnaar gaat kijken, maar ook naar keuzes in de eigen bedrijfsvoering: kan dat niet goedkoper, efficiënter? We vroegen Bert naar de achtergronden van dit verhaal, naar aanleiding van de behandeling van de startnotitie ‘herijking provinciale rol en begroting’.

Bert, de financiële situatie van de provincie is drastisch anders geworden. Hoe komt dat?

Bij de provincie heb je structurele uitgaven en incidentele uitgaven. Structurele inkomsten komen bijvoorbeeld uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Met dat soort structurele inkomsten moet je structurele uitgaven dekken. Zij zijn redelijk constant. Onze incidentele inkomsten zijn veel wisselender. Zij komen onder andere uit het rendement op ons stamkapitaal, ooit verkregen door de verkoop van NUON-aandelen. Dat rendement loopt enorm terug dus de incidentele inkomsten dalen.

Bert Komdeur: Er worden nu structurele activiteiten, zoals activiteiten met betrekking tot erfgoed of leefbaarheid gedekt met incidenteel geld. Juist die activiteiten, die met dat incidentele geld worden bekostigd, komen  onder druk te staan. En dat is niet goed.

We hebben daar als CDA al meerdere malen aandacht voor gevraagd.[1][2][3]

Wat voor programma’s hebben we het dan over?

Het gaat om een herijking van al onze provinciale activiteiten en beleidsprogramma’s. Dus van cultuur, bestuur tot economie en duurzaamheid etc. Geen enkele uitgezonderd. Wat zijn onze wettelijke taken, wat zijn de extra zaken die vanuit de provincie afgelopen jaren zijn opgezet?  Een fundamentele discussie, die we komend jaar met elkaar gaan voeren. Dat doen wij om structurele tekorten vanaf de nieuwe bestuursperiode goed op te kunnen vangen. Daarom nu acteren. GS  stelt nu daarom voor op korte termijn een extern onderzoek te doen. Kernvraag daarvan: wat is er aan structurele activiteiten met incidenteel geld gedekt?

En als dat inzicht er is, wat dan?

Dan zal GS voorstellen doen voor heroverwegingen van onze opgaven als provincie. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het gaat in ieder geval om zeker 50 miljoen per jaar, dus een behoorlijk bedrag.

Wat is nu de inzet van het CDA?

Wij vinden het goed dat GS zo’n extern onderzoek opstart, ook al had het minstens een jaar geleden moeten gebeuren. CDA vroeg daar toen ook al naar. Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor de keuze in welke uitgaven je gaat snijden.

Bert Komdeur: In de notitie wordt vermeld dat dit vrijwel zeker gevolgen gaat hebben voor subsidies richting maatschappelijke partners. Maar kijkt de provincie -zoals eerder gezegd –  ook naar haar eigen bedrijfsvoering, het programma Mens en Middelen? Dat blijkt nu nog niet duidelijk uit de notitie van GS.

CDA wil dat ook die bedrijfsvoering onderdeel wordt van het externe onderzoek en bij de uitrol komende jaren. Zodat we straks een integrale afweging kunnen maken over wat we als provincie wel en niet willen doen. Met als uitgangspunt: incidentele activiteiten worden gedekt uit incidenteel geld, structurele activiteiten met structureel geld. Bij de heroverweging zullen wij onze keuzes altijd toetsen aan onze christendemocratische uitgangspunten met daarbij extra oog voor de zorg voor elkaar, en rentmeesterschap. We houden u op de hoogte.

[1] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/onderzoek-structurele-en-incidentele-middelen/#_ftnref2

[2] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/de-januskop-van-de-perspectiefnota/

[3] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/najaarsnota-provinciale-steun-voor-dorpshuizen/

Nieuws

Zonneladder moet beter gevolgd worden

Bea Schouten voerde het woord over actualisatie 8 van de omgevingsverordening. Bea vroeg aandacht voor drie zaken: de zonneladder, locaties van windmolens en moeilijkheden rond het bouwen van mantelzorgwoningen.

Zonneladder: iets minder vrijblijvend graag
CDA vroeg in het najaar van 2020 ook al aandacht voor de zonneladder.  Met zo’n zonneladder geef je een afwegingskader mee waar zonnepanelen als eerst gelegd moeten worden en waar pas in uiterste noodzaak. Zo voorkom je een rommelig landschap en gebruik je eest lege daken voordat je natuur- of landbouwgebieden vol legt. Bea Schouten gaf aan dat er steviger geformuleerd mag worden zodat de zonneladder geen vrijblijvend instrument is. Er staat nu: ‘rekening houden met’ (en dan volgt een lijst met eisen). Voor ons moet dat worden ‘met inachtneming van’. Daarmee wordt beter recht gedaan aan de zonneladder.

Windmolens: voorkom dat overheden tegenover elkaar komen te staan
Het tweede punt gaat over de windmolens. CDA heeft vanuit een heel aantal gebieden daar vragen over gekregen: van Wijchen tot Zutphen, van Aalten tot Druten en nog veel meer. Daar gaat in de nabijheid discussie spelen en dat heeft te maken met de RES-sen 1.0 en die hebben geen beslissingsbevoegdheid over locaties.  Dat komt in de RES 2.0. En die wordt dan verwerkt in de omgevingsverordening. CDA stelt voor een extra voorwaarde toe te voegen: tot dat de RES 2.0 er is, nemen we hier geen besluiten over en komen er dus geen inpassingsplannen. Om te voorkomen dat gemeenten tegenover de provincie komen te staan.

Maak realisatie mantelzorgwoningen en woningsplitsingen makkelijker
Tot slot gaf Bea Schouten aan dat er veel geluiden klinken over hoe lastig  het is voor mensen mantelzorgwoningen te realiseren of woningen te splitsen. Dit is een instrument dat gemeenten kunnen inzetten, maar het loopt vaak moeizaam. CDA ziet daarom graag toegevoegd dat gemeentes afspraken maken over het makkelijker maken van het splitsen van woningen en het realiseren van mantelzorgwoningen.

Nieuws

Extern salderen opengesteld

CDA stemde woensdag voor het open zetten van extern salderen. Om economische en maatschappelijke projecten mogelijk te kunnen maken. Maar, met voorzichtigheid en zorgvuldigheid.

Extern salderen, wat is het ook al weer?
Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit zoals woningbouw stikstofemissie nodig is, kan dit niet altijd binnen het project of op de locatie worden opgelost. Er is dan een andere optie: extern salderen. Een bedrijf dat (deels) stopt kan stikstofactiviteit overdragen aan een ander.

Standpunt CDA
De Gelderse Staten spreken al lang over het vraagstuk rond het wel of niet open stellen van extern salderen en de regels hier omheen. CDA is voor, maar met drie aandachtspunten.

 1. We weten nu al dat de regels niet duurzaam en duidelijk zullen zijn en steeds aan verandering onderhevig. Daar hebben we als CDA erg veel moeite mee want dit is niet hoe we het willen en dit kan zorgen voor veel onduidelijkheid bij ondernemers. 
 2. Er dient goede en heldere communicatie te komen rond de regels. Help mensen die vast lopen of zaken niet snappen. Zorg dat iedereen ondanks de complexheid ook hier gelijke toegang kan houden. Ook hier moeten vergunningen slim en simpel moeten zijn. Dat vraagt extra inspanning vanuit de provincie.
 1. Er moet strak gemonitord worden dat het extern salderen niet tot ongewenste negatieve effecten lijdt. Aan de ene kant mag de natuur er niet slechter van worden maar ook willen we niet dat sectoren onevenredig hard worden getroffen.
Nieuws

Gelderse Maatregelen Stikstof: houd het behapbaar!

Gelderland loopt voorop in de aanpak van stikstof, mede dankzij de voortvarende aanpak van onze gedeputeerde landbouw en natuur Peter Drenth. Hij heeft door overleg met vele belanghebbenden een agenda opgesteld om de stikstofemissie te verminderen: de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Woensdag stelden de Staten dit vast. Statenlid Daisy Vliegenthart is woordvoerder, maar wegens ziekte verving fractievoorzitter Gerhard Bos haar.

Gerhard Bos: ‘We mogen trots zijn op wat hier ligt. Samen met 70 Gelderse organisaties zijn plannen gemaakt. Zodat de stikstof emissies verminderen, natuur kan herstellen en economische activiteiten zoals het bouwen van woningen weer mogelijk wordt. Dat is een compliment waard, aan al die partijen die hier aan hebben gewerkt.’

Gerhard ging vervolgens in op de rol van de provincie. CDA heeft heel veel gesprekken gehad met betrokkenen. En daarbij mist volgens ons één essentieel punt in de kaders: Hoe zorgen we dat het voor al die partijen behapbaar blijft?

‘Mijn collega Daisy Vliegenthart sprak een boer die nu een vierde adviseur had, specifiek voor stikstof. Zo complex is het geworden.’ – Gerhard Bos

De advieswereld verdient enorm aan de stikstofproblematiek, en dat zegt volgens Bos gelijk iets over hoe we het als overheden doen. CDA riep dan ook op de regels eenvoudig en efficiënt te maken. En te zorgen voor ondersteuning voor ondernemers, zeker voor kleine ondernemers.

CDA hecht daarnaast veel waarde aan betrouwbare metingen. We kijken uit naar het moment dat we niet meer berekenen maar goed kunnen meten. Innovatie is hierbij cruciaal. Door de vele rechtszaken worden ondernemers terughoudender met het nemen van innovatieve maatregelen. Wij roepen de provincie dan ook op hulp te bieden bij deze onzekerheid.

Nieuws

Inbreng Gerhard Bos Begroting 2022

De begroting 2022 stond vandaag op de begroting. Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord. In het kort zijn inbreng:

 • neem de doorlooptijden van subsidieaanvragen, vergunningen en schriftelijke vragen van inwoners, ondernemers en statenleden onder de loep en kom met een plan deze te verkorten. Dit werd toegezegd door GS.
 • als het gaat om het oprichten van een provinciaal warmtebedrijf wil het CDA dat PS hier bij betrokken wordt. Ook hierop kregen wij een toezegging dat GS dit zal doen.
 • wat betreft het verkabelen van hoogspanningslijnen willen we dat er nu snel tot actie over gegaan wordt en er daadwerkelijk verkabeld gaat worden. Hierop kregen we een toezegging van GS.
 • de verkeersveiligheid is een van onze speerpunten. De Gelderse infrastructuur wordt getoetst op de criteria ‘sober’ en ‘doelmatig’. Wij willen dat daar een derde criterium aan toegevoegd wordt, te weten ‘veilig’. En dienden daarom een motie in. Deze werd aangenomen.

Hieronder treft u de spreektekst van Gerhard aan. Deze is niet letterlijk zo uitgesproken, maar is wel een goede weergave van de inbreng van het CDA.

———–

Begroting 2022

Inbreng Gerhard Bos (fractievoorzitter CDA)

Het CDA wil verbinden en verschillen overbruggen. Samen zullen we de antwoorden moeten vinden op de vraagstukken waarvoor we aan de lat staan.
– Hoe zorgen we ervoor dat elke Gelderlander een passende woning heeft?
– Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Gelderland kan meedoen?
– Hoe zorgen we ervoor dat iedere Gelderlander zich veilig voelt, in huis of in het verkeer?
– Hoe zorgen we voor een haalbare, betaalbare en gedragen energietransitie?

Voorzitter, Samen voor een beter Gelderland! Dat was en is de insteek van het CDA.

Het CDA is een partij die samen met anderen wil werken aan een veilig, leefbaar en duurzaam Gelderland.

Wij vertrouwen in de kracht van de samenleving. We vinden ook dat we meer vertrouwen mogen hebben in die samenleving. En dat we die kracht nog meer kunnen benutten.

En als je de kracht van de samenleving wil benutten dan is daar ruimte voor nodig zodat iedereen kan doen wat nodig is. Dan past het ook de provincie om bij de balans tussen vertrouwen en controle meer te kiezen voor vertrouwen en ook bij de verantwoording en aanvragen van subsidies de controledrang te beteugelen. Simpeler formulieren, minder administratief gedoe. En vooral sneller antwoorden geven op vragen van inwoners. En niet alleen op die maar ook op statenvragen.

De reactie van de provincie op formele vragen rond de flora en fauna moeten sneller worden afgehandeld. We horen tijdens werkbezoeken te vaak dat het lang duurt. Werkprocessen, ambtelijke capaciteit daar gaat GS over, zeker. Dat neemt niet weg dat we GS willen aansporen om de turbostand te zoeken en om te zorgen dat wij als provincie sneller reageren op de vraag, aanvraag, die inwoners, bedrijven, statenleden stellen. Afhandelen binnen de geldende termijn moet de norm zijn, daarover kan toch geen misverstand zijn

Voorzitter we zouden aan het college willen vragen om de Staten te informeren over de mogelijkheden om de doorlooptijden (subsidies, flora en fauna, statenvragen) aanmerkelijk te verkorten.

Voorzitter, de begroting voor het jaar 2022 is omvangrijk: het gaat om heel veel geld. Mooi dat we als PS vandaag een besluit over de begroting nemen en daarmee middelen vrijgeven om de goede dingen voor Gelderland te doen.

De Staten stellen kaders en controleren, GS bereiden voor en voeren uit. Om als staten antwoorden te kunnen geven moeten we scherp zijn en blijven als het gaat om onze rollen. We moeten afleiding voorkomen. Om te kunnen blijven focussen op de opgaven moeten we onze eigen setting op orde hebben en helder hebben en houden wie waar over gaat. Ik kom hier zo nog even op terug (warmtebedrijf).

Voorzitter al eerder hebben we als CDA aandacht gevraagd over de informatiepositie van de staten. De bijpraatdingetjes in de marge van de begroting vertroebelen het budgetrecht. Daarmee wordt aan de informatiepositie van de staten afbreuk gedaan. Informatie moet geen zoekplaatje worden.

Een paar weken terug spraken we in het kader van een trialoog over de kwaliteit van statenvoorstellen. De statenvoorstellen, kunnen beknopter zonder dat de informatiewaarde geweld aan wordt gedaan. De trialoog die in dit kader plaats heeft gevonden vraagt, nee schreeuwt om een vervolg.

Helderdere statenvoorstellen, geen impliciete besluiten, zijn essentieel om in deze arena met elkaar tot goede besluiten te kunnen komen.

Waarbij ieders rol, van PS en GS goed worden benoemd en niet worden overgeslagen. Omdat te illustreren kom ik voorzitter bij een onderdeel uit de begroting dat bij onze fractie verbazing, nou zeg maar gewoon irritatie wat dit betreft oproept. Ik heb het dan over de uitspraken over een warmtebedrijf.

Onder het kopje “Samenvattend Beeld” (blz 9 pdf):

“We zetten stappen voor de warmtetransitie met de ontwikkeling van een Gelders Warmte Infra bedrijf en ondersteunen gemeenten via het expertteam warmte. “

Onder het kopje “Verduurzamen van gebouwde omgeving” (blz 38 pdf):

“We werken samen met Alliander en het Innovatie en Energiefonds Gelderland verder aan de ontwikkeling van een Gelders Warmte Infra bedrijf”

Voorzitter, we hebben de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat in november 2020 is aangekondigd nog niet ontvangen, laat staan een besluit genomen als staten over de wenselijkheid van een warmtebedrijf. Er kan een gevoel ontstaan dat het college buiten de staten om een warmtebedrijf wil laten ontstaan. We hopen dat het college dat gevoel weg kan nemen.

Want voorzitter, wat de CDA fractie betreft is de vraag ‘gaan we wel of niet een warmtebedrijf oprichten en wat is de precies de rol van PS daarbij? (oprichten rechtspersoon, financiële gevolgen, risico ‘s) altijd een politieke vraag die in PS moet worden voorzien van een antwoord.

Ook al ligt de lead in het proces bij GS, dit neemt niet weg dat op essentiële punten, zoals risicoaanvaarding en financiële risico’s ook PS in beeld is. Aan het einde van de rit , in goede maar juist ook in slechte tijden, kom je uiteindelijk altijd weer bij PS, het hoogste bestuursorgaan van de provincie uit. Dan past het om een proces over het al dan niet oprichten van een provinciaal warmtebedrijf te allen tijde een co-productie te laten zijn van GS en PS met inachtneming van ieders rol ondersteund door de ambtelijke organisatie. Een trialoog dus.

Wij ervaren het proces tot nu toe meer als een monoloog. We zien dat er allerlei plannen worden ontwikkeld. En dat PS – zolang die plannen niet definitief zijn – eigenlijk buitenspel staat. En dat kan in de bestuurscultuur die wij nastreven, toch niet de bedoeling zijn , Meneer de Voorzitter. Voorzitter, de CDA fractie overweegt op dit punt een amendement. Maar wellicht is dat niet nodig als GS een nadere duiding geeft van de genoemde passages. Laat ik het zo zeggen, moeten de teksten worden gelezen als:

Het college zal zo spoedig mogelijk de opdracht en de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot het al dan niet oprichten van een Gelders Warmte infra Bedrijf (GWIB) aan de staten voorleggen. Daarbij zullen de staten ook worden geïnformeerd over de resultaten van het tot dan toe gevoerde overleg met de betrokken gemeenten. Mogen we er dan ook op rekenen dat totdat PS een besluit heeft genomen over het al dan niet oprichten van het GWIB GS geen onomkeerbare handelingen verricht die een vrije beoordeling van het haalbaarheidsonderzoek in de weg zou kunnen staan.

Kan GS bevestigen dat deze uitleg juist is?

Voorzitter, nog 2 dingen.

Een half jaar geleden, bij de MidTerm Review dienden we de motie ‘Verkabelen hoogspanningslijnen: kwestie van doen’ in. Met als doel ook daadwerkelijk snel de schop in de grond te kunnen steken en op enkele locaties over te gaan tot verkabelen. Actie dus. Wij willen dat geld niet tot in lengte van dagen reserveren, wij willen dat er snel verkabeld gaat worden! En daarom dienen wij de motie ‘Hoogspanningslijnen: voortvarende actie gemeenten wenselijk!’ in. Met het volgende dictum:

 

 Verzoeken GS om:

 1. Bij het maken van afspraken met de betrokken gemeenten over de besteding van de -eenmalig- in de begroting 2022 opgenomen middelen met betrekking tot de verkabeling een tijdslot op te nemen.
 2. PS nader te informereren over de wijze waarop GS “concernbreed” wil omgaan met al dan niet hanteren van een tijdslot dwz dat bij de bestemming van middelen door PS ook wordt bepaald wanneer tot besteding moet zijn overgegaan.

 

Veilig, leefbaar en duurzaam. Dat is deze hele periode onze inzet als CDA. Veiligheid in het verkeer: we willen naar nul, maar de cijfers lopen stabiliseren en lopen zelfs weer op. Vooral het aantal fietsslachtoffers schiet omhoog. Onze wegen worden op dit moment getoetst op twee criteria: sober en doelmatig. Prima uitgangspunten, maar wij missen een derde criterium: veilig. Wij dienen daarom, met andere partijen de motie ‘Verkeersveiligheid breed aanpakken’ in.

Met het dictum:

 Verzoekt het college van GS:

 • Als derde bouwsteen –naast de bestaande bouwstenen SOBER en DOELMATIG- voor de toetsing van de wijze waarop het onderhoud en de realisatie van alle verkeerswerken in Gelderland met het oog op de verkeersveiligheid wordt toegevoegd: VEILIG

 

Daarmee ben ik aan het einde van onze eerste termijn gekomen.

Nieuws

Staten stemmen in met 300 miljoen voor Alliander

CDA heeft ingestemd met een kapitaalversterking van Alliander. Dat is goed want de huidige electriciteitsnetwerken schieten al tekort, het netwerk moet uitgebreid. Met dit geld kan Alliander de netwerken toekomstproof maken zodat we op tempo kunnen  blijven houden in de energietransitie. Bert Komdeur voerde het woord.

Stukje geschiedenis
Alliander ontstond in 2009 als zelfstandig netwerkbedrijf. In datzelfde jaar kreeg Gelderland zijn zogenaamde Nuon-reserve. 4,4 miljard in 2009.

Om hoeveel geld gaat het?
Het gaat om 300 miljoen in een lening, die later wordt omgezet naar aandelen. Daarnaast moeten we 80 miljoen in een risicoreserve houden. Komdeur vroeg nog naar die hoge risicoreserve. Is dat echt nodig bij zo’n solide bedrijf?

Waarom vindt CDA dit een goed idee?
Wij zijn hier voor vanuit drie perspectieven:

Rentmeesterschap
We investeren voor de generatie nu en komende generaties in de hoogst noodzakelijk verduurzaming van onze energievoorziening.

Aandeelhouderschap
We zijnde grootste aandeelhouder van Alliander (c.a. 45%). Het bedrijf Alliander staat voor gigantische uitdagingen en moet gekapitaliseerd worden. Daarvoor wordt juist ook een beroep gedaan de aandeelhouders. Dan moet je ook acteren. Als Gelderland zijn we ook in die positie en moeten we als aandeelhouder dat ook doen. Noblesse oblige, zou ik  zeggen.

Koopmanschap
De afgelopen jaren heeft Gelderland forse jaarlijkse dividend uitkeringen gehad (minimaal 25 miljoen). De kans dat we de komende jaren dividend blijven ontvangen met deze voorgenomen kapitaalsversterking is vele malen groter geworden. Alliander gaat meer omzet en winst maken. Doen we dit alles niet, dan komt het moment snel dichterbij dat er voorlopig sowieso geen dividend meer kan worden uitgekeerd met alle gevolgen ook voor onze eigen begroting.

Daarnaast krijgen we voorlopig – zolang het nog een lening is – in ieder geval ca 1,9% jaarlijks rendement (5 miljoen per jaar). Dat is meer dan 0% via verplichte schatkistbankieren.

Dus naast het maatschappelijke rendement krijgen we en behouden we ook een aanzienlijk financieel rendement. CDA stemt daarom van harte in met deze kapitaalversterking.

Nieuws