Skip to main content
Category

Agenda

10 november themabijeenkomst CDAS met Evert-Jan Slootweg

Themabijeenkomst over de plannen van het CDA over wonen, welzijn, zorg en inkomen.                    

Wonen, welzijn, zorg en inkomen. Voor veel senioren is het belangrijk om over voldoende informatie te beschikken over deze drie belangrijke onderwerpen. U zult vast wel de nodige vragen hebben .

CDA Seniorennetwerk wil u graag  op de hoogte te stellen van de actuele situatie en organiseert hierover een themamorgen op vrijdag 10 november a.s.

We hebben twee inleiders die u zullen informeren :

  • de heer Evert Jan Slootweg. Tweede Kamerlid en kandidaat voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november a.s.
  • mevrouw Wilma Ratering van Zorgorganisatie Azora, werkzaam in de Achterhoek.

Na de pauze ruime gelegenheid voor discussie met de sprekers en met elkaar.

Hebt u nu al vragen/opmerkingen stuur die dan via de mail naar r.aartsen@hetnet.nl

Waar: Het symposium wordt gehouden in Zalencentrum Wieleman Dorpstraat 11,       6931 BA Westervoort tel 026-311 82 85.

Tijd :  9.30 uur inloop, 10.00 uur start bijeenkomst, 12.00 uur einde bijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd! Ook introducés zijn welkom. Neem dus gerust belangstellenden mee.

Aanmelden is niet verplicht, maar kan via r.aartsen@hetnet.nl

Agenda

Themabijeenkomst ‘Opwekken en besparen’ met Henri Bontebal

Op vrijdag 23 juni om 19:30 uur is er een themabijeenkomst “Opwekken & Besparen” in Apeldoorn. Deze bijzonder actuele bijeenkomst gaat in op de keuzes die moeten worden gemaakt in de energietransitie. Hoe komen we tot de gestelde doelen, hoe gebruiken we de schaarse ruimte? Wat is beter, opwekken of besparen? De avond wordt ingeleid door twee gastsprekers. CDA tweede kamerlid Henri Bontenbal en Lianders relatiemanager René Lemein. Zij zullen ingaan op de mogelijkheden in de energietransitie, netcongestie en oplossingen. Maar ook kijken naar ruimtegebruik.
Na de pauze zullen we samen met de lokale politici van de CDA Apeldoorn fractie verder praten over de visie voor de komende jaren en de soms moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt in dilemma’s die voorliggen. We stellen het op prijs als je erbij kunt zijn. Natuurlijk kunt u ook zelf in gesprek met Henri Bontenbal of René Lemein. De toegang is natuurlijk gratis en de koffie staat vanaf 19:00 uur klaar.

Locatie: het Denksportcentrum aan de Dubbelbeek 24 in Apeldoorn

Agenda

12 mei ALV

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 12 mei 2023 in Harderwijk.

Locatie: MESS in Harderwijk (Oranjelaan 11a in Harderwijk)

Inloop vanaf 19:00 uur

De ALV begint om 19:30 uur

Programma

We beginnen met een huishoudelijk deel over de financiën en de benoeming van nieuwe bestuursleden. Daarna gaan we in gesprek met Tweede Kamerlid Anne Kuik over veiligheid en justitite. Anne Kuik is recent naar Gelderland verhuisd. Tenslotte blikken we terug op de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen en nemen we afscheid van een aantal CDA-politici.

De volledige agenda vindt u in de hier

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via myrthe@cdagelderland.nl. Na aanmelding krijgt u de vergaderstukken toegezonden.

Agenda

21 april – ledenbijeenkomst verkiezingen

De verkiezingen liggen inmiddels enkele weken achter ons. Veel leden gaven aan graag fysiek samen te komen om te reflecteren op de uitslag en de weg vooruit. In vervolg op onze digitale bijeenkomst nodigen we u daarom uit voor een bijeenkomst op vrijdag 21 april.

 

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

Locatie: Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24, Apeldoorn

 

Voor de organisatie is het fijn als u zich aanmeldt door een mail te sturen naar myrthe@cdagelderland.nl

Agenda

CDA blij met extra opleidingsplekken bouw

Engelina van Steenbrugge spreekt over extra personeel voor de bouw. En roept op ook de logistiek en transportsector niet te vergeten. Ook daar moet flink extra personeel voor worden opgeleid. 

Bijdrage Engelina:
Bouwen. Wat is er nodig om voldoende woningen te bouwen? Juist ja, voldoende personeel.

De sector verdient onze steun om te kunnen gaan zorgen dat er voldoende woningen gebouwd gaan worden. Want we willen namelijk 100.000 woningen bouwen in Gelderland tot aan 2030. Opleiden van vakpersoneel voor de bouw is daarbij een must.

De stichting bouwopleidingsbedrijven Gelderland wil de succesvolle werkwijze van het Transitiehuis vergroten naar 10 opleidingsbedrijven om meer mensen vakinhoudelijk voor de bouw op te leiden.

Dat is een mooie stap om meer mensen op te leiden en te laten instromen voor een bouwopleiding en de installatie- en elektrotechniek. Maar er zijn meer sectoren die een gebrek aan vak personeel hebben en die wel nodig zijn om die huizen te kunnen gaan realiseren. Denk daarbij aan de transport sector of de logistiek.

CDA is blij met de toezegging van GS om in gesprek te gaan of eenzelfde constructie als het transitiehuis van de stichting kan worden opgezet voor de logistiek en transport sector.

We wensen de stichting bouw opleidingsbedrijven Gelderland veel succes met het opleiden en hopen snel het vakpersoneel op de bouw te zien.

Nieuws

Campagnestart

We gaan een zeer spannende tijd tegemoet. Meer dan ooit gaat het in de komende verkiezingen over de toekomst van onze regio, onze eigen leefomgeving. Daarover wordt besloten in de Provinciale Staten, het Waterschap én de Eerste Kamer. Wij gaan ons vol inzetten om deze toekomst op christendemocratische wijze vorm te geven.

In alle ontwikkelingen en uitdagingen die op ons af gaan komen staat de leefbaarheid van de stad en de buitengebieden onder druk. Wij willen een leefbare provincie. Een buitengebied waar ruimte is voor boeren om ons voedsel te produceren en natuur die we koesteren en van genieten. Met bruisende dorpen en steden, met goede en bereikbare voorzieningen in de buurt. Zorg, onderwijs, verenigingen en ontmoetingsplekken zijn dichtbij.

Om de campagne op een leuke, ontspannen maar ook inhoudelijke wijze af te trappen organiseren we op maandag 30 januari de campagnestart! Deze zal plaats vinden om 19.30 uur bij Stadion de Vijverberg aan de Lijsterbeslaan 101-A in Doetinchem.

De avond zal, inmiddels traditiegetrouw, gepresenteerd worden door Mark Buck en Daisy Vliegenthart en zal in het teken staan van leefbaarheid. Verrassende gasten vertellen vanuit hun perspectief over initiatieven op het gebied van leefbaarheid. Speciale gast deze avond is Hugo de Jonge.

Het tweede deel van de avond organiseren we een goede doelen veiling onder leiding van veilingmeester Robert van Dijk. De gehele opbrengst gaat naar de campagne. Er zal onder andere een bezoek aan de Tweede Kamer en een rondleiding door het Provinciehuis met aansluitend een lunch met Peter Drenth geveild worden.

We hebben dringend aanvullende fondsen nodig om vol zichtbaar te zijn in aanloop naar de verkiezingen van 15 maart. Heeft u nog een leuke of unieke ‘dienst’ die u wilt veilen? We zijn nog op zoek naar een aantal items.

We hopen u te ontmoeten op maandag 30 januari om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Agenda

Familiedag in Burgers Zoo

Om onze leden te bedanken voor hun steun en om elkaar te ontmoeten organiseert het CDA Gelderland op zaterdag 18 februari 2023 een familiedag in Dierentuin Burgers Zoo te Arnhem.

Tijdens deze dag staat ontmoeting en plezier centraal voor zowel CDA-leden als niet CDA-leden. Introducé(e)s zijn dus van harte welkom!

Programma:

10:00 ontvangst en ontmoeting

Na de ontvangst kunt u het park op eigen gelegenheid verder bezoeken.

 

Aanmelden:

Kaarten kosten 10 euro per persoon (max. 4 kaarten)

Aanmelden kan via dit formulier: 

* beperkt aantal kaarten beschikbaar

Nieuws