Skip to main content
All Posts By

jtji2

Gebruik meevaller Alliander voor aanpak wachtlijsten en verbetering van het netwerk

De Statenfractie van het CDA wil dat de gisteren door gedeputeerde Jan Markink verkondigde eenmalige meevaller van 48 miljoen euro wordt geïnvesteerd in verbeteringen bij Alliander.

De meevaller van 48 miljoen euro betreft een extra dividenduitkering van Alliander. De provincie Gelderland is voor 49% aandeelhouder in Alliander. In De Gelderlander van dinsdag 20 februari is naar aanleiding van de presentatie van het Jaarverslag van Alliander te lezen dat wie een nieuwe energieaansluiting wil, daar bij Alliander soms tot bijna een jaar op moet wachten. Statenlid Bert Komdeur: “Dat is echt veel te lang en niet te verkopen naar burgers. Zeker, wanneer nu zo’n grote meevaller wordt gemeld”. Ook is er sprake van toename van de gemiddelde uitvalduur van elektriciteit: van 20,9 minuten in 2017 naar 30,6 minuten in 2018. ”Waarom zetten we dat geld niet in om die wachtlijsten terug te dringen en urgente verbeteringen aan het netwerk mogelijk te maken?”

De gestegen vraag naar aansluitingen en vermogen op het elektriciteitsnetwerk, door economische groei en de lopende energietransitie, waren volgens het nutsbedrijf belangrijke oorzaken van de lange aansluittijden. Daarnaast kampt Alliander nog altijd met een ‘nijpend tekort’ aan technisch personeel. Daarvoor heeft Alliander al belangrijke stappen gezet, maar meer ondersteuning daarbij is nodig. Door de meevaller te investeren in het netwerk wil het CDA het tempo hoog houden in de energietransitie. Lijsttrekker Gerhard Bos: “We zijn blij met de versnelling die we nu zien bij de energietransitie. Het zou heel erg jammer zijn als we nu weer terugzakken door te weinig slagkracht bij Alliander. Er is nu geld over, dus laten we dat gaan investeren om de vaart te houden in de energietransitie.”

Het CDA diende Schriftelijke Vragen in.

Nieuws

CDA maakt verkiezingsprogramma in Nedersaksisch

Tijdens een werkbezoek aan het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers werd gistermiddag de Nedersaksische versie van het CDA-verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het CDA wil hiermee het belang van de taal onder de aandacht brengen.

Lijsttrekker Gerhard Bos: “Het Nedersaksisch is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Als CDA willen we dat koesteren. We zijn dan ook blij dat afgelopen jaar het Nedersaksisch eindelijk is erkend als taal.”

Het CDA presenteerde het programma bij het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers in Doetinchem, dat voor de vertaling naar het Nedersaksisch tekende. Projectcoordinator Regionale Identiteit Diana Abbink nam deze taak op zich. Kandidaat-Statenlid en Aaltenaar Arjan Tolkamp las de belangrijkste standpunten uit het programma bij het werkbezoek voor. Door het verkiezingsprogramma te laten vertalen hoopt het CDA haar standpunten zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle doelgroepen. Vrijdag werd al een variant van het programma in braille gepresenteerd.

Nieuws

CDA presenteert verkiezingsprogramma in braille

Tijdens een werkbezoek aan de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) in Ermelo overhandigde lijsttrekker Gerhard Bos het CDA-verkiezingsprogramma in braille aan een vrijwilliger van de CBB. Met de publicatie van het verkiezingsprogramma in braille laat het CDA zien aandacht te hebben voor de ruim 300.000 blinden en slechtzienden in Nederland.

Bos: “Mensen met een arbeidsbeperking moeten kunnen meedoen en hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de politiek laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een visuele beperking. Mensen die blind of slechtziend zijn, moeten onbelemmerde toegang kunnen hebben tot publieke informatie.”

De CDA-ers lieten zich tijdens het werkbezoek informeren over het werk dat het CBB doet om informatie toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Daisy Vliegenthart, kandidaat-statenlid en woonachtig in Ermelo geeft aan onder de indruk te zijn. “Bij het CBB zijn 250 vrijwilligers actief die zorgen dat duizenden boeken en tijdschriften ingesproken worden. De inzet van al deze vrijwilligers zorgt er voor dat blinden en slechtzienden toegang hebben tot al deze informatie.”

Vrijwilligers zijn de kracht van onze samenleving. Je vindt ze overal. Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven de kerken dicht, krijgen mensen geen zorg, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers verdienen daarom onze grote waardering. Vandaar dat de CDA-ers een taart als blijk van waardering mee hebben genomen voor de vrijwilligers van de CBB.

Nieuws

Hugo de Jonge: zorg in de regio wordt belangrijker

Op een goed bezochte campagnebijeenkomst in Apeldoorn heeft vice-premier Hugo de Jonge maandagavond met een druk op de rode knop de campagne van het CDA Gelderland feestelijk geopend.

Hugo de Jonge sprak op de bijeenkomst zijn zorgen uit over de situatie rond de failliet gegane ziekenhuizen in Lelystad en Amsterdam. De Jonge: “Op snijvlakken van verantwoordelijkheid ontbreekt het eigenaarschap van de verantwoordelijkheid.” De Jonge pleitte voor meer samenwerking en meer regie. Een rol voor de provincie sluit hij daarbij niet uit. Ingewikkelde wijzigingen in wetten zijn daarbij niet direct nodig. “In de wet staat niet dat je niet mag samenwerken” aldus Hugo de Jonge.

Lijsttrekker Gerhard Bos sloot zich aan bij de woorden van De Jonge. Bos: “Het CDA vindt dat iedereen recht heeft op zorg die beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen in Gelderland. We maken ons zorgen over de aanrijdtijden van ambulances. Dat gestelde normen niet gehaald worden is niet goed: dit gaat om veiligheid van mensen en leefbaarheid van dorpen.” Bos refereerde ook aan de situatie rond de failliete ziekenhuizen. “Dit maakt de kwetsbaarheid van de gezondheidszorg zichtbaar. Er kunnen zomaar gaten vallen met voor inwoners ongewenste gevolgen.” Met het oog op de gezondheid van mensen en de leefbaarheid is het van belang dat mensen in Gelderland erop kunnen vertrouwen dat nu en in de toekomst goede zorg dichtbij beschikbaar is. De provincie kan hierin volgens het CDA een rol vervullen.

Schrijf hier je bericht

Nieuws

Doen, beleven, bijstellen: terugblik op de coalitie

30 januari 2019

In de Statenvergadering van 30 januari stond ‘Doen, beleven, bijstellen’ op de agenda: een terugblik op de afgelopen periode 2015-2019. Alle fractievoorzitters keken terug en gaven aan wat zij als de meest aansprekende resultaten van zagen. Zo ook onze fractievoorzitter Harold Zoet. Hij sprak onder meer over het succes van het programma SteenGoed benutten, over de vele mooie initiatieven die zijn gerealiseerd op het gebied van leefbaarheid, de motie waarmee 360 miljoen extra in klimaatmaatregelen werd geïnvesteerd maar ook over de opgave die er nog ligt om al het asbest van de Gelderse daken te halen en de behaalde resultaten op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Er is veel gebeurd, zo sloot Harold Zoet af, met dank aan de inwoners van Gelderland, de provincie en haar partners!

Nieuws

CDA: voortvarend aan de slag met LED-verlichting

30 januari 2019

Langs verschillende Gelderse provinciale wegen en in gebouwen wordt de verlichting vervangen door duurzame LED-verlichting. Dat is vandaag op initiatief van het CDA Gelderland besloten.

Woordvoerder Daisy Vliegenthart: ‘Dit is een mooi voorbeeld van een concrete en zichtbare maatregel om te verduurzamen en onze CO2 uitstoot te verminderen. De tijd van wachten is voorbij, tijd voor actie, dus laten we versnellen waar dat kan.’

Ondernemers worden verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. De fractie van het CDA Gelderland riep de provincie op ook maatregelen te nemen en het goede voorbeeld te geven. Daisy Vliegenthart: ‘De LED-verlichting is een mooi voorbeeld van een investering die we anders pas over een aantal jaren zouden hebben gedaan, maar die op de lange termijn terugverdiend kan worden. Daarmee laten we zien dat we het in Gelderland echt menen met de overgang naar duurzame vormen van energie. Daarnaast besparen we hiermee ook nog flink op de onderhoudskosten.’

Nieuws

Hugo de Jonge start campagne CDA Gelderland

30 januari 2019

Vice-premier Hugo de Jonge zal maandagavond 4 februari samen met lijsttrekker Gerhard Bos in Apeldoorn het startschot geven voor de Gelderse verkiezingscampagne van het CDA.

De avond zal in het teken staan van diverse thema’s, waarbij leefbaarheid de rode draad zal vormen. De Jonge, die ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is, zal in de setting van ‘De Wereld Draait Door’ met mensen spreken over thema’s als vrijwilligers, dorpshuizen en zorg in de buurt. Zorgvoorzieningen moeten voor iedereen in Gelderland beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn.

Gerhard Bos: “Zo zijn de aanrijtijden van ambulances een zorg voor het CDA. Er zijn diverse dorpen die niet bereikbaar zijn binnen de norm van 15 minuten, zelfs niet in een ideale verkeerssituatie. Dit is geen wenselijke situatie. Wij vinden dat de Provincie Gelderland hier een prominentere rol in moet gaan spelen voor onze inwoners.”

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen en in gesprek te gaan met Hugo de Jonge. Ook zullen bijna alle kandidaten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en drie waterschappen aanwezig zijn. De avond start om 19.30. Vanaf 19.00 staat er een kopje koffie klaar. Locatie is de Sprengeloo school (Sprengenweg 81, 7314 PH Apeldoorn). Uw auto kunt u bij de locatie parkeren. Via het openbaar vervoer is de locatie ook goed bereikbaar, bushalte Schuttersweg is op 1 minuut afstand lopen van de locatie. Verzoek is u aan te melden bij bestuurssecretaris Diede Balduk (diede@cdagelderland.nl).

Nieuws

CDA wil nu actie bij aanpak problemen Jeugdzorg!

Elsa Rijssenbeek, woordvoerder Jeugdzorg:‘ Wij willen dat Gedeputeerde Staten een ronde doet langs de Gelderse gemeenten om in kaart te brengen of er Gelderse gemeenten in financiële problemen komen vanwege de kosten van de Jeugdzorg, zo ingewikkeld is dat toch niet? De gedeputeerde kan onze aangenomen motie daarover niet zomaar naast zich neer leggen.’

Fractievoorzitter Harold Zoet bevestigt het verhaal van Elsa Rijssenbeek in het bericht op Omroep Gelderland en vult aan: ‘Daarnaast hebben wij er in november ook voor gepleit om als provincie er bij Den Haag op aan te dringen voldoende budget beschikbaar te stellen voor de jeugdhulp in onze gemeenten. De gedeputeerde wil eerst een landelijk onderzoek gaan afwachten. Daardoor lopen de tekorten en daarmee dus het aantal kinderen dat op jeugdhulp wacht alleen maar verder op.’

Nieuws

CDA tegen uitbreiding gaswinning Bommelerwaard

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion Energy is van plan de gaswinning onder de dorpen Brakel en Poederoijen in de komende jaren flink uit te breiden. De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil uitbreiding voorkomen vanwege negatieve effecten op recent aangelegde nieuwe natuur in het Munnikenland, maar ook op infrastructuur en waterwingebieden.

Vermilion Energy is van plan om de gaswinning enorm op te schroeven. Waar in de afgelopen 8 jaar er in totaal voor 148 miljoen nm3 aan gas werd gewonnen uit de velden ‘Brakel’ en ‘Brakel-Zuid’ wil het bedrijf dit tot 2031 uitbreiden naar c.a. 1.000 miljoen nm3 gas. Statenlid Engelina van Steenbrugge: ‘De minister is de gaswinning in Groningen aan het afbouwen. Dat kan niet betekenen dat andere gebieden zoals de Bommelerwaard die terugloop moeten gaan opvangen. We moeten terug naar minder gas, niet naar meer.’

Volgens Van Steenbrugge heeft de provincie in de afgelopen jaren tweemaal een negatief advies afgegeven aan het ministerie als het gaat om gaswinning in de Bommelerwaard. Engelina van Steenbrugge: ‘Ik wil van het College van Gedeputeerde Staten weten hoe het dan mogelijk is dat er een vergunning is afgegeven en dat het bedrijf zelfs de mogelijkheid krijgt om zo fors uit te breiden.’ Het CDA wil dat de provincie Gelderland samen op gaat trekken met de provincie Noord-Brabant, het waterschap Rivierenland en de gemeente Zaltbommel om al het mogelijke te doen verdere uitbreiding te voorkomen. De CDA fractie heeft Schriftelijke Vragen gesteld aan het College van GS.

Bron: Engelina van Steenbrugge

Nieuws

Kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vastgesteld!

Op een zeer goed bezochte ledenvergadering zijn door de leden van het CDA Gelderland de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 bekend gemaakt.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Rijn en IJssel.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen Rivierenland.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, onder leiding van lijsttrekker Gerhard Bos.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe, onder leiding van lijsttrekker Roel Kremers.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Rijn en IJssel, onder leiding van lijsttrekker Frank Wissink.

Klik hier voor de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen Rivierenland, onder leiding van lijsttrekker Henk Driessen.

Nieuws