Skip to main content
All Posts By

jtji2

Nieuw bestuur CDA Rivierenland

Nieuwe bestuur CDA Rivierenland

Op zaterdag 28 januari zijn Herma van Dijkhuizen en Gerco Buijk-Dijkstra respectievelijk als voorzitter en vice-voorzitter/bestuurslid van CDA Rivierenland geïnstalleerd. Beide nemen de plek over van Ada Boerma en Engelina van Steenbrugge, die na jaren deze rol overdragen aan een nieuw team. Wij danken Ada en Engelina voor hun enorme inzet om het CDA regionaal te vertegenwoordigen!

Herma en Gerco gaan met veel enthousiasme aan de slag om de samenwerking binnen CDA Rivierenland verder te verstevigen. Jaarlijks organiseren zij meerdere inhoudelijke themabijeenkomsten voor de CDA’se raadsleden, wethouders en bestuursleden om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Gerco is tevens bestuurslid CDA Gelderland geworden, om zo de samenwerking tussen regio en provincie vorm te geven. Herma is naast wethouder bij de gemeente Neder-Betuwe tevens bestuurslid van de CDA Bestuurdersvereniging. Gezamenlijk hebben zij zo een groot netwerk met korte lijnen die de regio ten goede kunnen komen.

Willen jullie op de hoogte gehouden worden, laat het ons weten via j.g.buijk@gmail.com, dan plaatsen we jullie op de mailinglijst.

Nieuws

Afscheid PS 28 maart & installatie nieuwe PS 29 maart

Komende week, op dinsdagmiddag 28 maart, nemen we afscheid van alle Statenleden die niet terug zullen keren. Deze bijeenkomst vangt aan om 14.00 uur en is naar verwachting rond 18.00 uur klaar. Aansluitend is er een receptie. Voor het CDA zullen dat zijn:

  • Hans van Ark
  • Gerhard Bos
  • Bertine van Hooff
  • Bert Komdeur
  • Engelina van Steenbrugge

Op woensdag 29 maart om 11 uur worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd in de Statenzaal van het Huis der Provincie. Dat zijn voor het CDA:

  • Peter Drenth
  • Daisy Vliegenthart
  • Diede Balduk
  • Arjan Tolkamp

Zowel het afscheid als de installatie zijn live te volgen via de website gelderland.parlaeus.nl Daarbij is het goed om te weten dat op 28 maart de Statenleden op alfabetische volgorde van hun achternaam aan de beurt zijn.

Nieuws

Vivianne Heijnen bekijkt mobiliteitswensen van de Veluwe

Maandag 6 maart is staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat Vivianne Heijnen te gast op de Veluwe. Zij zal per fiets diverse knelpunten op mobiliteitsgebied bezoeken in Putten, Ermelo en Harderwijk.

Om 11.30 uur gaat de tour van start vanaf Station Putten waar Heijnen welkom wordt geheten door Statenlid en PS kandidaat Daisy Vliegenthart. In Putten komt onder meer de gevaarlijke oversteek op de Hoofdlaan aan bod. Nico van Harten van de Fietsersbond zal ter plaatse vertellen wat, ondanks diverse aanpassingen, de gevaren op dit punt zijn.

De tocht wordt vervolgd in Ermelo waar wethouder Sarath Hamstra ook aansluit. Daar komt onder meer de wens tot ondertunneling van de spoorwegovergang bij de Hamburgerweg-Telgterweg aan de orde, en de rotonde op de Putterweg – Harderwijkerweg. Op dit soort drukke wegen zijn er zorgen bij het CDA over de verkeersveiligheid en over de doorstroming.

Ook het kruispunt van de Koeweg met de provinciale weg N302 wordt bekeken op weg naar Harderwijk: een oversteek waar veel sporters en toeristen gebruik van maken. Rondom de A28 heeft het CDA Gelderland diverse wensen.

Daisy Vliegenthart: “Naast gewenste verbreding van de snelweg zijn wij ook groot voorstander van de aanleg van een snelfietspad en de komst van geluidsschermen.”

De fietstocht eindigt bij Station Harderwijk. De CDA fractie heeft zich in 2021 ook al hard gemaakt voor de komst van een keerspoor bij Harderwijk en de upgrade naar een Intercitystation. NS en ProRail reageerden eerder al enthousiast op het plan voor een keerspoor, het wachten is echter nog op een positieve reactie van de provincie. “Steeds meer mensen uit de Randstad komen op de West-Veluwe wonen en blijven in het westen werken. Met een trein die elk kwartier gaat, bied je deze forenzen echt een goed alternatief voor de auto.” aldus Vliegenthart.

Nieuws

Peter Drenth zet de discussie over vitaal platteland op scherp.

“Laat de breed gedragen aanpak na 15 maart niet uit elkaar vallen en overgenomen worden door extreme oplossingen ter linker- dan wel ter rechterzijde!”

“Kies voor de ervaring van een gedeputeerde, die weet waar het over gaat in plaats van in een paar seconden een balletje rood te kleuren tegen het kabinet.”

Zo zette CDA-lijsttrekker tevens gedeputeerde Peter Drenth gisteravond in ’t Knorrehuus te Lunteren op een CDA regiobijeenkomst over vitaal platteland de discussie op scherp.
Op 15 maart komt het er echt op aan. Wie vertrouw je het toe om aan het stuur te zitten als het gaat om de toekomst voor het platteland? Peter Drenth ziet de grote zorgen bij de agrariërs in Gelderland en hij heeft daarvoor een aanpak met een breed draagvlak.
“Laten we daar met elkaar samen de schouders onderzetten. We hebben het nu in de steigers staan. We steunen als provincie met subsidies de innovaties. Gebiedsprocessen komen op gang . Daar is tijd voor nodig. Geen onrealistische deadlines als 2030.”
“Door met Drenth”, zo was de teneur in de zaal. Maar daarvoor is ook na 15 maart een sterk CDA Gelderland nodig. Wethouder Jan Pieter van der Schans van de gemeente Ede vulde aan: “Welke gedeputeerde van de provincie Gelderland kan ik na 15 maart bellen om met gezag namens al die agrariers in de Foodvalley op te komen bij het kabinet? Dat kan er maar één zijn…. dat is Peter Drenth.
Nieuws

10 maart: Politiek café in Berkelland met Peter Drenth

Over twee weken mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de Waterschappen. Maar wat doet de provincie eigenlijk en waar gaat het waterschap over? Wat verstaan we onder een vitaal platteland? En hoe zorgen we voor perspectief voor de agrarische sector en voor het buitengebied in het algemeen? Dit soort vragen staan centraal.

CDA Gelderland organiseert samen met de afdelingen van CDA Oost Gelre, Bronckhorst en Berkelland op vrijdag 10 maart een bijeenkomst met hooggeplaatste kandidaten waaronder lijsttrekker Peter Drenth. Hij is de laatste vier jaar gedeputeerde in de provincie Gelderland en heeft onder meer natuur en landbouw in zijn portefeuille. Drenth is zeer goed ingevoerd in de materie en gaat daarom graag het gesprek aan over deze en andere thema’s.

Peter Drenth: “Wij werken aan een leefbaar Gelderland. Een buitengebied waar ruimte is voor boeren om ons voedsel te produceren en natuur die we koesteren en van genieten.”

Drenth werd tijdens zijn gedeputeerdeschap ook geconfronteerd met het omvangrijke stikstofdossier: “De oplossing voor het stikstofvraagstuk zien wij in een balans tussen economie en natuur. We moeten allemaal minder stikstof uitstoten. Allemaal dragen we ons steentje bij, samen lossen we dit op. Zodat we een gezonde natuur hebben én een leefbaar buitengebied.”

Theo Donderwinkel zit sinds 2019 in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en staat ook nu op plek 2 van de kandidatenlijst. Hij zal ingaan op de uitdagingen van het waterschap als droogte, energietransitie, het opvangen van stortbuien en het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.

Er is volop ruimte voor discussie en vragen, niet alleen tijdens het formele deel maar vooral ook tijdens de nazit. CDA fractievoorzitter van Berkelland Theo Helmers fungeert als avondvoorzitter.

Locatie: De Melktap, Nettelhorsterweg 21, Geesteren

Programma:

19.30 uur: inloop
20.00 uur: opening door Willy Erinkveld (eigenaar boerderij)
20.20 uur: Peter Drenth of leefbaarheid, stikstof en een vitaal platteland
20.45 uur: Theo Donderwinkel over de uitdagingen van het waterschap
21.00 uur: Borrel en nazit

Nieuws

Terugblik familiedag CDA Gelderland

Het was een gezellige familiedag in Burgers Zoo op 18 februari.

Hans Huibers (partijvoorzitter) en Jeroen de Jong (voorzitter CDA Gelderland) heetten iedereen welkom. Ook Tweede Kamerlid Anne Kuik was erbij, net als onze Gelderse politici Peter Drenth en Daisy Vliegenthart. Na een ontmoeting met een kopje koffie ging iedereen op pad in de dierentuin.

Aan het begin van de middag presenteerde Tweede Kamerlid Hilde Palland de nieuwe gezinsvisie van het CDA. Zij overhandigde de visie aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanwezige leden hadden nog de nodige vragen voor de minister en de Tweede Kamerleden. Inmiddels was de zon gaan schijnen en vervolgde iedereen zijn middag in de dierentuin.

Nieuws

Lijsttrekker Peter Drenth in Buren

Maandag 27 februari zal Peter Drenth te gast zijn in Buren om met u in gesprek te gaan over stikstof, goede busverbindingen en tal van andere zaken. 

De bijeenkomst is een samenwerking van de provinciale CDA afdeling en het lokale CDA in Buren. Peter Drenth heeft in zijn portefeuille onder meer het omvangrijke stikstofdossier en licht graag de Gelders stikstofaanpak toe waarbij samenwerking en overleg voorop staat. Voor het CDA vraagt de oplossing voor het stikstof vraagstuk een goede balans tussen economie en natuur.

Voor Drenth is ook de leefbaarheid in Gelderland een belangrijk thema: “In kleinere dorpen is het van groot belang dat OV verbindingen gehandhaafd blijven en dat voorzieningen als supermarkten en scholen kunnen blijven bestaan.”

U bent van harte welkom in De Prinsenhof aan De Bijen 1, 4116 GG te Buren. Inloop is vanaf 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en gesprek.

Foto: Peter Drenth en PS kandidaat uit Rivierenland Liza Kozlowska

Nieuws

Minister ziet bloeiende gemeenschap in Lunteren

Voor gemeenschapszin in Lunteren hoeft minister Hanke Bruins Slot niet ver te fietsen! Samen met de Edese CDA-kandidaat voor Provinciale Staten Bert Komdeur en het CDA Ede, bezocht minister Hanke Bruins Slot afgelopen maandagmiddag Lunteren. Een bezoek waarbij ook leefbaarheid en omzien naar elkaar voorop stonden.

Een bezoek vol indrukken en vooral ook tussen de mensen. De minister hoorde hun verhalen en gaf nadrukkelijk aan om zaken zoals ouderenhuisvesting te adresseren bij haar collega minister De Jonge.

De aftrap was bij de wekelijkse Bridge in een volle zaal van het Westhoffhuis. Daarna praatte de dorpsraad Lunteren hen bij over de leefbaarheid in het dorp en hoe die ook onder spanning kan komen te staan. De samenwerkende kerken onder aanvoering van Eijo Balk en Jan de Kluijver vertelden de minister over het Noodfonds ter bestrijding van de energiearmoede. Er is bijna 100.000 euro ingezameld en ook al grotendeels herverdeeld. Hier wordt echt maatwerk gemaakt voor hen die het echt nodig hebben.

Agnes Lagerweij liet zien hoe het mantelzorgtrefpunt in een grote behoefte voorziet. Heel bijzonder was het ontvangst dat hen ten deel viel bij de Molukse gemeenschap, bij Ana Upu en in de kerk. Historie en pijn enerzijds, maar tegelijkertijd ook warmte en volop plannen voor de toekomst. Bijzonder is ook de specifieke huisvesting voor de oudere Molukkers, in hun eigen omgeving.

In de Muldersschuur ontmoette de minister ouderen van de PCOB en maakte ze kennis met de traditie van de midwinterhoorn. Ook hier werd de zorg voor ouderhuisvesting op het hart gedrukt.

Bij sportschool Woest op de Stroet eindigde een lange middag vol indrukken. Dat is niet alleen een plek om de gezondheid te verbeteren, maar ook een plek om elkaar als Lunteranen te ontmoeten.

Een fietstocht vol gemeenschapszin, verbinding en vrijwilligers. Iets wat hard nodig is in een groeiend Ede.

Nieuws

Vragen over landbouw, platteland en leefbaarheid? Kom 28 februari naar Ede!

Wat verstaan we onder een vitaal platteland? En hoe zorgen we voor perspectief voor de agrarische sector en voor het buitengebied in het algemeen? Dit soort vragen staan centraal op een bijeenkomst van CDA Gelderland op dinsdagavond 28 februari.

Lijsttrekker Peter Drenth is die avond te gast in ’t Knorrehuus in Ede. Drenth is de laatste vier jaar gedeputeerde in de provincie Gelderland en heeft onder meer natuur en landbouw in zijn portefeuille. Hij is zeer goed ingevoerd in de materie en gaat daarom graag het gesprek aan over deze en andere thema’s. Peter Drenth: “Wij werken aan een leefbaar Gelderland. Een buitengebied waar ruimte is voor boeren om ons voedsel te produceren en natuur die we koesteren en van genieten.

Drenth werd tijdens zijn gedeputeerdeschap ook geconfronteerd met het omvangrijke stikstofdossier: “De oplossing voor het stikstofvraagstuk zien wij in een balans tussen economie en natuur. We moeten allemaal minder stikstof uitstoten. Allemaal dragen we ons steentje bij, samen lossen we dit op. Zodat we een gezonde natuur hebben én een leefbaar buitengebied.”

Ook wethouder Jan Pieter van der Schans is aanwezig. Zijn portefeuille behelst, net als die van Drenth, landbouw en natuur dus hij kan goed vertellen over de lokale problematiek op deze dossiers. Vanuit de CDA fractie Ede is onder meer Marian van Roekel, die zelf een agrarisch bedrijf heeft, betrokken. De avond wordt met strakke hand en gevoel voor humor geleid door Statenlid Bert Komdeur. Hij komt uit Ede en is de afgelopen acht jaar woordvoerder bestuur en financiën geweest. In maart hoopt hij herkozen te worden voor een derde periode in de Staten van Gelderland.

Datum en tijd: dinsdag 28 februari. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Locatie: ’t Knorrehuus, Lunterseweg 67, Ede

Nieuws