Skip to main content
All Posts By

jtji2

CDA: blijf realistisch begroten

Bert Komdeur voerde het woord over de Najaarsnota: het enige bijstellingsmoment van de begroting. Hij sprak van roerige tijden, gekenmerkt door enorme schaarste en inflatie. De huidige begroting wordt er nog niet direct door geraakt, maar voor de komende begroting zal de provincie echt rekening moet houden met fors toenemende kosten.

Bert Komdeur: Onze inwoners, bedrijven en organisaties hebben het moeilijk. CDA is dan ook blij dat de provincie op korte termijn op zoek gaat naar gerichte maatregelen om iets extra’s voor hen te kunnen doen.

Vanuit Den Haag komen nu eerste bedragen los voor landbouw en natuurherstel: 257,5 miljoen voor Gelderland en voor legalisering PAS-melders. Komdeur vindt het goed dat we met de vaststelling van deze Najaarsnota de basis leggen om eventueel nog dit jaar gebruik te kunnen maken van deze gelden.

CDA is minder blij met een terugkerend patroon. We ramen onze uitgaven met 73 miljoen naar beneden bij, veel schuiven we door naar volgend jaar. Ook ramen we de verwachten inkomsten weer naar boven bij, met 20 miljoen.
Steeds weer nemen we zaken mee naar komende jaren en dat leidt tot een opgelopen stuwmeer aan verplichtingen. Zaken ramen en vervolgens niet doen legt een te groot onbenut beslag op begroting. Realistisch begroten blijft een aandachtspunt. Dat kan en moet scherper.

Nieuws

Nieuwe campagneleider bij CDA Gelderland

Deze week kwam de conceptlijst uit voor het CDA Gelderland voor de Provinciale Staten en de Waterschappen Vallei& Veluwe, Rivierenland en Rijn & IJssel. Vele kandidaten en lijsttrekkers en dat vraagt om een goede ondersteuning in de campagne.

De afgelopen periode heeft Clariska van Hoek leiding gegeven aan de campagnes en wij zijn haar als bestuur daar zeer dankbaar voor. Met haar team heeft ze energie en enthousiasme neergezet. In goed overleg bleek echter dat haar politieke rol in Apeldoorn qua tijd lastig is te combineren met het campagneleiderschap en daarom wil ze een stap terug nemen.

Vanuit dat gegeven zijn wij op zoek gegaan naar iemand die met ervaring en enthousiasme die de rol op wil pakken en dat is gelukt!

Diede Balduk, een bekende in de provincie, wil graag de rol van campagneleider op zich nemen. Dat zij ook kandidaat is voor de Provinciale Staten ziet het bestuur als een prima combinatie waarbij zij er echt voor alle kandidaten is. Haar enthousiasme, en die van de anderen in het campagneteam, gaat doorklinken in de campagne voor het CDA Gelderland.

Nieuws

Advieslijsten verkiezingen 2023 bekend

Het CDA-bestuur in de provincie Gelderland heeft de advieslijst vastgesteld voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Gedeputeerde Peter Drenth voert de lijst aan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voor Waterschap Vallei en Veluwe voert Marja van de Tas de lijst aan. Voor Waterschap Rivierenland is dat Esther Groenenberg en voor Waterschap Rijn & IJssel voert Hans Martijn Ostendorp de lijst aan voor het Waterschap. De leden stemmen in eigen gemeentelijke ledenvergaderingen over de totale kandidatenlijsten.

Bij de vorming van een nieuw college is Peter Drenth opnieuw de beoogde kandidaat voor de functie van gedeputeerde. De huidige Statenleden Daisy Vliegenthart, Arjan Tolkamp en Bert Komdeur staan respectievelijk op plek 2, 4 en 6. Hans van Ark heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode in de Staten omdat hij fractievoorzitter wordt in Heerde. Ook Engelina van Steenbrugge en Bertine van Hooff-Nusselder hebben aangegeven na deze periode te stoppen als Statenlid.

De eerste nieuwelingen op de lijst zijn Diede Balduk (28) uit Didam op de derde plaats en Nick Bakker (25) uit Berg en Dal op plek 5.

Bij het opstellen van de lijst is gezocht naar een balans tussen ervaring en nieuwe gezichten, benodigde kennis van relevante dossiers, vertegenwoordiging vanuit de hele provincie met oog voor een goede evenwicht in diversiteit en achtergrond.

CDA-voorzitter Jeroen de Jong: ‘Het bestuur van Gelderland is verheugd om dit team van gemotiveerde CDA’ers te kunnen voordragen voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. De komende jaren is dat wat we nodig hebben in Gelderland. “Meer wij en minder ik.”

De top 18 van de advieslijst van het CDA Gelderland voor de Provinciale Staten

 1. Peter Drenth, Doetinchem
 2. Daisy Vliegenthart, Ermelo
 3. Diede Balduk, Didam
 4. Arjan Tolkamp, Aalten
 5. Nick Bakker, Ooij
 6. Bert Komdeur, Ede
 7. Liza Kozlowska, Hedel
 8. Ilse Bruls, Nijmegen
 9. Gerhard Bos, Apeldoorn
 10. Rosalie Korthaus, Zevenaar
 11. Hessel Dooper, Apeldoorn
 12. Hans van Ark, Heerde
 13. Thomas Steenkamp, Beneden Leeuwen
 14. Desiree Brouwer, Brummen
 15. Laurens Zwaan, Asperen
 16. Mark Purperhart, Zutphen
 17. Mark Obbink, Ede
 18. Bengt Stegeman, Bronckhorst

Bovenaan de advieslijst voor het waterschap Vallei en Veluwe staan bekende en nieuwe gezichten. Na lijsttrekker en beoogd heemraad Marja van der Tas uit Heerde volgen Wimjan van der Heijden uit Epe op plek 3 en Mark Obbink op plek 5. Arno Spekschoor (Twello) staat op de 7e plaats.

Voor de advieslijsten van de waterschap Rivierenland worden kandidaten vanuit de provincie Gelderland voorgedragen. Na lijsttrekker en beoogd heemraad Esther Groenenberg (Ressen) staan op de lijst uit Gelderland op nummer 5 Maaike van Deelen (Elst) en Arjen Sijpkens (Tiel) en Henk Schellekens (Dreumel) op 7 en 9.

De lijst van waterschap Rijn & IJssel heeft na de lijsttrekker Hans Martijn Ostendorp (Dinxperlo) de volgende mensen:

 1. Danielle Robbertsen (Doesburg)
 2. Theo Donderwinkel (Lichtenvoorde)
 3. Belinda Elferink (Zevenaar)
 4. Jeroen Tomassen (Zevenaar)
 5. Marieke Frank (Groenlo)
 6. Andre Baars (Arnhem)
 7. Henk Onstenk (Steenderen)
 8. Aschwin Bosman (’s Heerenberg)
 9. Chris Derksen (Doetinchem)

Met deze gemotiveerde CDA’ers op de advieslijst voor Provinciale Staten en van de verschillende waterschappen is het CDA in de provincie Gelderland wederom goed vertegenwoordigd.

 

Nieuws

Keuze voor plantaardig voedsel op WK volleybal ongefundeerd

Een WK Volleybal in Gelderland waar door de provincie wordt geëist dat alleen met plantaardige producten wordt gewerkt gaat voor het CDA te ver. Op Gelderse evenementen moeten we juist de volle breedte aan Gelderse waren laten zien: plantaardig én dierlijk.

Statenleden Arjan Tolkamp en Daisy Vliegenthart willen van Gedeputeerde Staten weten of het klopt dat op het WK Volleybal door de provincie Gelderland geëist is dat er bijna alleen maar plantaardig voedsel beschikbaar mag zijn.

Tolkamp: “We produceren in Gelderland heel veel verschillende voedingsmiddelen. En die breedte willen we ook graag laten zien. Wij menen dat dat ook beleid van de provincie is.” Voor het CDA hoort daar ook vlees en vis bij. “Vanuit welk beleid kan de provincie nu zo’n eis stellen?” vraagt fractievoorzitter Daisy Vliegenthart zich af. Verder wil het CDA weten of de eis rond plantaardige producten bij meer evenementen geldt of gold.

2022-09-14 SV geen vlees

Nieuws

De plek van boeren binnen het Gelders Natuur Netwerk

Hoe kunnen boeren en natuur elkaar versterken binnen en buiten het Gelders Natuur Netwerk en welke belemmeringen moeten daarvoor worden weggenomen?

Onze woordvoerder Natuur en Landbouw Arjan Tolkamp vroeg de gedeputeerde op zoek te gaan naar de ruimte in de voorwaarden binnen het beleid zodat natuurinclusieve landbouwdoelen, landschapsvisie biodiversiteit worden gecombineerd. Hij kreeg daarop een toezegging van de gedeputeerde dat er een pilot komt waarbij wordt gekeken naar meer mogelijkheden voor  boeren binnen het GNN.

Nieuws

Afwezigheid Gerhard Bos

Gerhard Bos is door ziekte tijdelijk uit de running. Daisy Vliegenthart vervangt hem als fractievoorzitter. Namens Gerhard dank voor alle blijken van medeleven die hij tot op heden al heeft mogen ontvangen, deze waardeert hij zeer.
We wensen Gerhard alle rust toe en een goed en spoedig herstel.

Namens de CDA fractie,

Daisy Vliegenthart

Nieuws

CDA: zorg voor structureel andere visie op OV

Hans van Ark sprak over de moeilijke situatie van het openbaar vervoer in Gelderland. Op dit moment zijn er nog steeds zo’n 20 % minder reizigers in het OV dan voor Corona. En daar zal ergens een consequentie uit getrokken moeten worden.

Van Ark gaf aan dat we dat als provincie deels al gedaan hebben door 45 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Concessie Arnhem-Nijmegen komende jaren. De vraag is nu hoe we structureel verder moeten gaan. CDA steunde dan ook de motie ‘OV in transitie’ die oproept tot een structureel andere visie op het OV. Maar dan wel vanuit het totale aanbod aan OV: dus ook doelgroepenvervoer, aanvullend vervoer, deelmobiliteit enzovoort. Ook de motie ‘Zero emissie in het OV’, voor inzet van waterstof, steunden we. Beide moties werden aangenomen.

Voorts schetste Hans van Ark nog een aantal keuzes en afwegingen namens het CDA:

 • Een gerichte campagne om forensen terug te krijgen in het OV
 • CDA is geen voorstander van opheffen van lijnen. Wat ons betreft liever de frequentie van lijnen dan wat omlaag.
 • En als je kijkt naar andere gebruikers van mobiliteit dan hebben zij te maken met een flinke stijging van de kosten door de hogere energieprijzen. Daardoor houden wij een gematigde tariefstijging ook nog wel voor mogelijk.
Nieuws

Stikstof: de aanpak van Gelderland en de Rijksmaatregelen

Woensdagavond laat werd gesproken over de Gelderse Maatregelen Stikstof en het Rijksprogramma Stikstofreductie en natuurverbetering en Nationaal Programma Landelijk Gebied. De bijdrage van woordvoerder Daisy Vliegenthart treft u hieronder aan.

Voorzitter,

In Gelderland werken we al drie jaar samen met alle sectoren, gemeenten en waterschappen aan de reductie van de stikstof emissie. Die plannen hebben we vastgelegd in onze Gelderse Maatregelen Stikstof. En zo brengen we tot 2025 de emissie met 25% terug. En alle sectoren dragen daarin evenredig bij. En daarnaast werken we aan natuur herstel. En we hebben niet alleen plannen. We zijn al twee jaar bezig met de uitvoering van die plannen.

Deze tekst heb ik, in variaties, de afgelopen jaren vele malen met enige trots uitgesproken. Want ondanks het feit dat niet altijd een makkelijk traject is geweest en we hier in de Staten vele malen over hebben gesproken: wij pakken hier in Gelderland problemen aan. En dat doen we samen.

Hierdoor hebben onze plannen draagvlak, breed in Gelderland. Onder alle sectoren.

De afgelopen weken hebben we de onrust zien toenemen en het draagvlak zien afbrokkelen. En is het vertrouwen in de overheid enorm gedaald. De wijze waarop het rijk het stikstofplan heeft gepresenteerd heeft veel kapot gemaakt. De kaart en het feit dat het alleen over de boeren gaat is bij de sector verkeerd gevallen. En dat vinden wij begrijpelijk.

Wat wij niet begrijpelijk vinden, is het geweld wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Demonstreren is een groot goed, dat zien we ook vanavond weer. Het is een recht wat in de grondwet geborgd is. Geweld, vernielingen en bedreiging horen daar niet bij.

Dit alles maakt dat we ons CDA grote zorgen maken over wat er op dit moment gebeurt. Wat is de invloed van het Rijksbeleid is op wat wij in Gelderland doen? Want wij willen door met de Gelderse maatregelen Stikstof. En de vele boeren en organisatie die we gesproken hebben zijn positief over de Gelderse aanpak, maar kijken met argusogen naar wat er landelijk gebeurt.

Vandaar dat we de motie van de SGP van harte mede indienen: Wij willen vasthouden aan onze Gelderse aanpak. Waarin we niet over mensen praten maar met mensen.

Maar daarnaast hebben we het rijk ook nodig. Financieel, zoals ook in de motie staat. Maar ook om het vertrouwen te herstellen. Want wij kunnen niet goed maken wat door hen kapot is gemaakt. We hebben een duurzaam toekomstperspectief nodig voor de agrarische sector. Er moet duidelijkheid komen voor de PAS melders en het draagvlak moet hersteld worden.

En daarmee ben ik weer terug bij de drie D’s van Daisy die ik eerder in dit dossier heb geïntroduceerd: Draagvlak, Duidelijkheid en een Duurzame oplossing. Dat bieden wij en ik hoop dat het Rijk dit ook snel gaat doen.

In Gelderland werken we samen met alle betrokken partijen aan de reductie van de stikstof emissie. En wat het CDA betreft blijven we dat doen. Samen.

(foto: CDA gedeputeerde Landbouw & Natuur Peter Drenth spreekt agrariërs toe die op woensdag 6 juli kwamen demonstreren bij het Huis der Provincie)

Nieuws

Burgerberaad energietransitie van start

Een mooi resultaat van onze Bertine Van Hooff-Nusselder: 30.000 Gelderlanders praten straks mee over de energietransitie. Waar hechten zij waarde aan, wat geven zij prioriteit? Dit op initiatief van Bertine, die in 2021 een motie hiertoe indiende.

Bertine van Hooff: En dat is voor het CDA van groot belang, want ons adagium bij de energietransitie was en is: haalbaar, betaalbaar en met draagvlak.

Het Gelders Burgerberaad bestaat uit twee onderdelen: een online raadpleging én het burgerforum. De online-raadpleging wordt gehouden onder 30.000 willekeurig geselecteerde huishoudens. Daarnaast kunnen Gelderlanders op eigen initiatief ook via de provinciale website meedoen. Bij de verwerking van de resultaten wordt een weging toegepast zodat er zoveel mogelijk een goede afspiegeling ontstaat van de Gelderse samenleving.

Aan het einde van de online-raadpleging krijgt de deelnemer de vraag of hij/zij mee wil doen aan het burgerforum. 150 Gelderlanders kunnen hieraan meedoen. . Uit alle aanmeldingen worden 150 Gelderlanders geselecteerd om hieraan mee te doen. Samen vormen zij een afspiegeling van de Gelderse samenleving.

Uiteindelijk komt er van het Burgerberaad een advies over de klimaatmaatregelen. Dan is duidelijk waaraan de Gelderlanders veel waarde hechten en waar zij prioriteit aan geven. Het advies wordt door het bestuur van provincie Gelderland zeer serieus genomen en verwerkt in de vernieuwing van het Gelders Klimaatplan 2023-2030.

Nieuws