Alle berichten van

jtji2

11 maart – Pieter Omtzigt te gast bij CDA Senioren

Pieter Omtzigt te gast bij CDA senioren in Apeldoorn

De CDA senioren organiseren op maandag 11 maart een middag in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Zowel vragen die spelen in de provincie (woningnood, voorzieningen in dorpen) als landelijke thema’s komen aan bod.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zal aanwezig zijn om de aanwezigen bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen. Omtzigt, die veel verschillende portefeuilles onder zich heeft, zal ongetwijfeld ook vragen over tal van andere onderwerpen niet uit de weg gaan. Bij deze bijeenkomst zal ook Gerhard Bos, lijsttrekker CDA Gelderland en kandidaat Otto van Verschuer aanwezig zijn.

De CDA senioren die de organisatie van de middag op zich nemen, leverden ook een bijdrage aan het verkiezingsprogramma van de christendemocraten. Zo is de groeiende vraag naar woningen voor ouderen opgenomen en wordt tegelijkertijd ingezet op het levensloopbestendiger maken van woningen. Ook de leefbaarheid in en bereikbaarheid van kleine dorpen en kernen zijn voor de CDA senioren en het CDA Gelderland belangrijke aandachtspunten.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor belangstellenden.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn
Tijd: 13.30 uur (inloop), 14.00 uur (aanvang) tot 16.30 uur

Ga Terug
Nieuws

8 maart – Sybrand Buma in Rivierenland

Op vrijdagmiddag 8 maart is politiek leider van het CDA Sybrand Buma te gast in Rivierenland. Centrale thema van de dag is veiligheid.

Als eerste zal Statenlid en regiovertegenwoordiger Engelina van Steenbrugge iets vertellen over de uitdagingen in het gebied. Lijsttrekker Gerhard Bos en Sybrand Buma zullen daarna spreken over de toenemende problemen die er zijn op het gebied van drugsdumpingen, drugslabs en wietkwekerijen. Maar ook over ondermijning: het binnen dringen van de criminele sector in lagen van het openbaar bestuur.

Buma: “Veiligheid is een belangrijk thema voor de provinciale verkiezingen. We zien toenemende problemen, van de bedreiging van burgemeesters en agenten tot het dumpen van drugsafval in het buitengebied. Het CDA staat voor een strengere aanpak om de invloed van de georganiseerde criminaliteit op onze samenleving te breken”. .

Voorts zal waterschapskandidaat Gerard van den Anker iets vertellen over het belang van waterveiligheid in het waterrijke gebied. En aan het einde van de middag zal de verkeersveiligheid op de agenda staan. Hans Beenakker, voorzitter van de Fruitdelta Rivierenland, zal hierover spreken. Uiteraard is er ook gelegenheid voor aanwezigen om vragen te stellen. Lijsttrekker Gerhard Bos: “Veiligheid was en is voor ons een topprioriteit. We willen het aantal verkeersslachtoffers terugdringen maar er ook voor zorgen dat mensen zich veilig voelen in hun buurt. Je ziet dat er steeds vaker drugsafval gedumpt wordt in woonwijken, dat is zorgwekkend”.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden, indien zij zich aanmelden bij Engelina van Steenbrugge: engelinavansteenbrugge[at]gmail.com

Programma:

13.45 Inloop Zuivelboerderij Den Eelder met koffie/thee Molenachterdijk 3, 5325 KL, Well
14.00 Welkom in Rivierenland!
Opening door Statenlid en kandidaat Engelina van Steenbrugge
14.15 Veiligheid = een drugsvrije provincie
Ondermijning, drugslabs, drugsafval en wietkwekerijen
Door politiek leider Sybrand Buma en lijsttrekker Gerhard Bos
14.50 Koffiebreak
14.55 Rondleiding door ‘kringloop’ en zuivelboerderij Den Eelder door eigenaar Ernst van de Schans
15.20 Reistijd Waalbandijk, ‘betonnen bulldozer Joris Baudoin (Hogeweg 1, Nieuwaal)
15.35 Veiligheid = stevige dijken als topprioriteit
Waterveiligheid
Door Gerard van den Anker, #2 op CDA lijst Rivierenland
16.00 Reistijd Marienwaerdt ’t Klooster 5 4153 RR Beesd (Jachtkamer)
16.45 Veiligheid = geen verkeersslachtoffers meer op provinciale wegen
Verkeersveiligheid
Door Hans Beenakker, voorzitter Fruitdelta Rivierenland
17.00 Terugblik op de dag
Door Sybrand Buma
17.15 Vragen uit de zaal, vervolgens borrel
Ga Terug
Nieuws

Staten beslissen positief over komst OnePlanet

De Staten hebben woensdag 27 februari met een ruime meerderheid gestemd voor het voorstel om 65 miljoen aan OnePlanet te leveren. De initiatiefnemers van OnePlanet: het Vlaamse non-profit onderzoeksinstituut Imec, Wageningen University & Research (WUR), Radboud Universiteit en Radboud UMC willen samen met (Gelderse) bedrijven en kennisinstellingen applicaties en systemen ontwikkelen die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaat.

Hieronder treft u de spreektekst van Statenlid Daisy Vliegenthart over OnePlanet aan.

Voorzitter,

Regelmatig vragen mensen aan mij. Kun je nu echt het verschil maken als statenlid? OnePlanet is een proces geweest zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt.

En daarmee een voorbeeld waar we als volksvertegenwoordigers dit voorstel nog beter hebben kunnen maken. Wellicht zou mijn bijdrage de titel kunnen hebben “Ode aan het dualisme”. Maar zo ver zal ik dan toch niet gaan. Want het gaat niet om ons. Het gaat om de inhoud van het voorstel.

Het CDA heeft vanaf het begin aangegeven dat we blij zijn met de kansen die IMEC samen met Universiteit Wageningen en Radboud Universiteit ziet in Gelderland.

Maar dat als de provincie Gelderland een grote financiële bijdrage leveren aan een samenwerkingsverband als OnePlanet dat daar dan ook tegenover mag staan dat dit initiatief een belangrijke bijdrage levert aan Gelderland.

Dat ons onderwijs, zowel MBO HBO als universiteiten, daarin mee kan doen.

Wij zijn dan ook blij om te lezen dat de onderzoeksresultaten van OnePlanet een plek krijgen in het MBO onderwijs, waardoor de studenten deze kennis meenemen in de arbeidsmarkt. En zo komt deze kennis en innovatie weer bij ons bedrijfsleven terecht.

Zo krijgt indirect het MKB al een voorsprong. Maar ook direct kan het MKB een voorsprong krijgen door samenwerking met One Planet. We zijn dan ook blij dat in de aanvullende statenbrief de prestatie indicatoren rond het aantal deelnemende MKB bedrijven sterk is verhoogd.

Voorzitter, het CDA is overtuigd van de wereldwijde toegevoegde waarde van OnePlanet maar met het betrekken van het Gelders onderwijs en bedrijfsleven is er nu ook een toegevoegde waarde voor Gelderland.

En dan kwamen er in de loop van dit traject ook nog twee andere zeer interessante partners om de hoek kijken: Universiteit Twente en TNO. Die eerste vond al snel aansluiting. Met de tweede partij leek dit lastiger.

We zijn blij dat we uit de laatste informatie kunnen lezen dat de provincie nu ook voor TNO de rode loper uitrolt. Wij zijn er van overtuigd dat zij, binnen, maar ook buiten OnePlanet een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren aan Gelderland. En daarmee voorzitter, halen we niet 1 maar 2 mooie kennisinstellingen binnen onze provincie.

Als laatste is er nog een punt van aandacht. Inzicht in onze kennisinfrastructuur en daarmee inzicht in wat we nu precies allemaal doen en waar we dit doen. Waar wellicht dubbelingen of hiaten zitten.

Daarbij vragen wij speciale aandacht voor de verschillende regio’s. Alle regio’s. Wij zien dat de laatste tijd veel aandacht gaat naar prachtige initiatieven in FoodValley en Arnhem-Nijmegen. Wij vinden het belangrijk dat alle regio’s in Gelderland, dus ook een regio als Noord-Veluwe, blijven profiteren van onze investeringen. De nieuwe periode biedt een mooie kans om hier weer eens goed naar te kijken.

Voorzitter, dank u wel.

Ga Terug
Nieuws

Handhaving en toezicht in natuurgebieden

Op de agenda van de laatste Statenvergadering van deze periode stond onder meer de handhaving en het toezicht in natuurgebieden. In 2017 dienden de Staten motie 17m58 in om tot een plan van aanpak te komen om de veiligheid en het toezicht in het buitengebied te verbeteren. Het CDA is voorstander van betrokkenheid van de Wild Beheer Eenheden (WBE) bij dit toezicht en handhaving. WBE vrijwilligers steken vele tijd in het buitengebied. Zij kijken, nemen waar, en signaleren. Bijvoorbeeld als het gaat om gedumpt afval, drugsproductie of afval, stroperij of andere misdaden.

In de commissievergadering heeft het CDA al aandacht gevraagd voor de bijdrage die de WBE zelf moet betalen om een pilot te gaan draaien met 2 vrijwilliger BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar). Statenlid Engelina van Steenbrugge: “Wij vinden dat het niet de bedoeling kan zijn dat vrijwilligers, die zich al kosteloos inzetten voor ons landschap, ook nog voor hun eigen bijdrage moeten gaan zorgen. We zijn dan ook blij dat de gedeputeerde goed heeft geluisterd naar onze geuite zorgen hierover.”

Het is goed te lezen in de vervolgstatenbrief dat de toezegging is gedaan dat de WBE’s niet zelf hoeven op te draaien voor de kosten van de inzet voor vrijwillige boa’s mocht het niet lukken om bijdragen van derden op te halen tijdens de pilot.

We vinden het tevens een mooie geste dat de provincie een bijdrage zal leveren om met de WBE’s gezamenlijk naar opdrachtgevers te zoeken. Het CDA heeft ingestemd met het voorstel subsidie handhaving en toezicht in natuurgebieden.

Ga Terug
Nieuws

CDA over wijziging laagvliegroute: verplaatsen is geen optie

CDA Gelderland is zeer verbaasd over de mogelijke verplaatsing van de laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport. CDA Gelderland wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn.

Vorige week kwam naar buiten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het kijken is naar het verleggen van de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Dit nieuws veroorzaakte veel ophef en onduidelijkheid over de status hiervan. Lijsttrekker Gerhard Bos: ‘Wij willen geen laagvliegroutes, niet over de Veluwe en ook niet over een ander deel van Gelderland. Ons land is zo dichtbevolkt dat een laagvliegroute altijd voor veel overlast zal zorgen. Niet doen dus.’

In besloten bijeenkomsten in Hattem en Kampen is gesproken over die mogelijke alternatieve laagvliegroutes. Daardoor lijken nu andere gemeenten met de laag overvliegende vliegtuigen geconfronteerd te worden. Bos: ‘Het is bijzonder vreemd dat wij als Provinciale Staten niet over deze bijeenkomsten geïnformeerd zijn. Daarnaast lijkt de minister totaal over de door Gelderse voorwaarden heen te stappen: geen opening van Lelystad Airport voordat de laagvliegroutes zijn verdwenen.’ Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten waarin het vraagt om snelle opheldering.

Ga Terug
Nieuws

Gebruik meevaller Alliander voor aanpak wachtlijsten en verbetering van het netwerk

De Statenfractie van het CDA wil dat de gisteren door gedeputeerde Jan Markink verkondigde eenmalige meevaller van 48 miljoen euro wordt geïnvesteerd in verbeteringen bij Alliander.

De meevaller van 48 miljoen euro betreft een extra dividenduitkering van Alliander. De provincie Gelderland is voor 49% aandeelhouder in Alliander. In De Gelderlander van dinsdag 20 februari is naar aanleiding van de presentatie van het Jaarverslag van Alliander te lezen dat wie een nieuwe energieaansluiting wil, daar bij Alliander soms tot bijna een jaar op moet wachten. Statenlid Bert Komdeur: “Dat is echt veel te lang en niet te verkopen naar burgers. Zeker, wanneer nu zo’n grote meevaller wordt gemeld”. Ook is er sprake van toename van de gemiddelde uitvalduur van elektriciteit: van 20,9 minuten in 2017 naar 30,6 minuten in 2018. ”Waarom zetten we dat geld niet in om die wachtlijsten terug te dringen en urgente verbeteringen aan het netwerk mogelijk te maken?”

De gestegen vraag naar aansluitingen en vermogen op het elektriciteitsnetwerk, door economische groei en de lopende energietransitie, waren volgens het nutsbedrijf belangrijke oorzaken van de lange aansluittijden. Daarnaast kampt Alliander nog altijd met een ‘nijpend tekort’ aan technisch personeel. Daarvoor heeft Alliander al belangrijke stappen gezet, maar meer ondersteuning daarbij is nodig. Door de meevaller te investeren in het netwerk wil het CDA het tempo hoog houden in de energietransitie. Lijsttrekker Gerhard Bos: “We zijn blij met de versnelling die we nu zien bij de energietransitie. Het zou heel erg jammer zijn als we nu weer terugzakken door te weinig slagkracht bij Alliander. Er is nu geld over, dus laten we dat gaan investeren om de vaart te houden in de energietransitie.”

Het CDA diende Schriftelijke Vragen in.

Ga Terug
Nieuws

Debat Gelderse podia met Gerhard Bos

De Gelderse podia, vereniging voor kleine en middelgrote podia in Gelderland, organiseert een debat op woensdag 20 februari. Onze lijsttrekker Gerhard Bos is er bij en hopelijk jij ook!

Datum: woensdag 20 februari
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet

Ga Terug
Nieuws

CDA maakt verkiezingsprogramma in Nedersaksisch

Tijdens een werkbezoek aan het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers werd gistermiddag de Nedersaksische versie van het CDA-verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het CDA wil hiermee het belang van de taal onder de aandacht brengen.

Lijsttrekker Gerhard Bos: “Het Nedersaksisch is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Als CDA willen we dat koesteren. We zijn dan ook blij dat afgelopen jaar het Nedersaksisch eindelijk is erkend als taal.”

Het CDA presenteerde het programma bij het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers in Doetinchem, dat voor de vertaling naar het Nedersaksisch tekende. Projectcoordinator Regionale Identiteit Diana Abbink nam deze taak op zich. Kandidaat-Statenlid en Aaltenaar Arjan Tolkamp las de belangrijkste standpunten uit het programma bij het werkbezoek voor. Door het verkiezingsprogramma te laten vertalen hoopt het CDA haar standpunten zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle doelgroepen. Vrijdag werd al een variant van het programma in braille gepresenteerd.

Ga Terug
Nieuws

8 maart: Internationale Vrouwendag, 100 jaar algemeen kiesrecht!

cdav

Uitnodiging voor CDA(V) leden en belangstellenden op 8 maart 2019, Internationale Vrouwendag, bij Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem.

Onderwerpen: 100 jaar Vrouwenkiesrecht, kiesrecht voor iedere vrouw? De missie en visie van Koninklijke Burgers’ Zoo, inspiratie uit de natuur en rentmeesterschap en de aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten, de Waterschappen en Europa.

Sprekers zijn o.a.: Shirin Musa, directeur Femmes for Freedom.

Bertine van Hooff-Nusselder, directeur Koninklijke Burgers’ Zoo en kandidaat 5 op de kieslijst voor het CDA bij de Provinciale Staten Verkiezingen 2019.

 

Locatie:    Koninklijke Burgers’ Zoo

Antoon van Hooffplein 1

6816 SH  ARNHEM

 

Overzicht van het programma

 

14.00 uur          Safari Restaurant         Ontvangst met koffie, thee en lekkernijen.

14.30 uur         Canopy Lodge                  Programma met Shirin Musa en Bertine van Hooff-Nusselder

15.30 uur         Dierentuin                        rondleidingen door gidsen van Koninklijke Burgers’ Zoo

16.45 uur         Safari Restaurant         voorstellen van de aanwezige kandidaten voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen. Afsluiting programma met drankjes en diverse hapjes

17.30 uur        Dierentuin                  Einde programma

 

Aansluitend bestaat de mogelijkheid om de lichtobjecten van Burgers’ Light te bekijken en/of een hapje te eten in de restaurants (voor eigen rekening).

 

21.00 uur         sluitingstijd  Koninklijke Burgers’ Zoo

 

Wij verheugen ons er op jullie allemaal weer te zien!

 

Aanmelding via nelleke-jacobs@outlook.comof 0621578729.

De eigen bijdrage  à € 9,50  p.p. s.v.p. vooraf overmaken op rekening NL 78 INGB 0003916543 ten name van CDA Vrouwenberaad Gelderland.

Ga Terug
Nieuws