All Posts By

jtji2

Debat natuurvergunning Lelystad Airport

Provinciale Staten debatteerden vandaag over de natuurvergunning Lelystad Airport. Doel van het debat was aan Gedeputeerde Staten punten mee te geven voor een zienswijze op de vergunning Wet natuurbescherming die ter inzage ligt bij het Rijk voor 10.000 vluchtbewegingen vanaf Lelystad Airport. De zienswijze kan tot 29 maart 2021 ingediend worden. Onze woordvoerder luchtvaart Daisy Vliegenthart over dit punt:

De provincie heeft een rol om op te komen voor de belangen van haar inwoners.

En daar gaat het bij onze discussie rond vliegveld Lelystad telkens om. EN dat zien we nu ook bij de vergunning die nu ter inzage ligt. Een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. Een vergunning voor 10.000 vluchten.
En die vergunning raakt rechtstreeks Gelderland, raakt rechtstreeks de Veluwe.

Daisy Vliegenthart: Het kernwoord is hier een betrouwbare overheid.

Met alles wat er in het verleden is gebeurd, wat er gisteren heeft gespeeld in de Eerste Kamer, en waar de PvdA al een en ander over heeft gezet, laat het rijk telkens zien dat zij rond dit thema geen voorspelbare overheid is. Dat zorgt voor een steeds groter gebrek aan vertrouwen.

Onze inwoners en ondernemers voelen zich telkens overvallen door wat er gebeurt.

Wat wij hier vandaag vragen is dat de provincie wel een betrouwbare overheid blijft, die blijft opkomen voor de belangen van de Gelderlanders. En dus bij het Rijk blijft aandringen op een duidelijk proces en daarom ook deze zienswijze indienen.

Ga Terug
Nieuws

Beleidsprogramma Biodiversiteit

Het CDA Gelderland heeft vandaag ingestemd met het beleidsprogramma biodiversiteit. In december 2018 heeft Provinciale Staten de doelen vastgesteld: 75% van de vogel en habitatrichtlijnen gehaald in 2030 en in 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland. Het behalen van deze doelen naast de Europese richtlijn vindt het CDA erg belangrijk. Niet alleen omdat biodiversiteit en gezonde ecosystemen van cruciaal belang zijn voor de mens, maar ook omdat dit noodzakelijk is om andere doelen omtrent woningbouw en landbouw te realiseren. Dus focus op habitattypen en habitatsoorten is van belang.

Wij zijn blij met de toezegging die door de gedeputeerde is gedaan in de oordeelsvorming over een nul-meting biodiversiteit en de wijze waarop kan worden gemonitord. Dan nog een opmerking naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma biodiversiteit. De aandacht voor de karakteristieke landschapselementen van ons Gelders landschap zoals houtwallen spreken ons erg aan.

Ga Terug
Nieuws

CDA: Financiele participatie en draagvlak essentieel in energietransitie

Bertine van Hooff-Nusselder onderstreepte vandaag nogmaals het belang van de energietransitie en wat daarvoor nodig is: lokaal eigendom en breed draagvlak. Met een motie pleitte ze voor het instellen van een burgerpanel bij de (her)ijking van het Gelders Klimaatplan 2021-2030.

Vandaag stonden twee items op de agenda die direct met de energietransitie te maken hebben: een rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over draagvlak hernieuwbare energie en als tweede het Beleidsprogramma Klimaat samen met het Gelders Klimaatplan.

Allereerst het rapport van de Rekenkamer. Zij doen een aantal aanbevelingen, een daarvan gaat over het streven naar 50% lokaal eigendom. Op 11 november jl. kregen wij van GS de toezegging dat er een onderzoek zou komen naar financiële participatie in de energietransitie én naar het stimuleren van deze financiële participatie.  Woordvoerder Klimaat Bertine van Hooff vroeg daarom vandaag naar de stand van zaken met betrekking tot die toezegging.

Ook vroeg zij aandacht voor draagvlak. De provincie zou daar nog meer aandacht aan moeten besteden door het begrip draagvlak uit te werken in beleid en door aan te geven wat er van initiatiefnemers wordt verwacht om draagvlak te vergroten. Dit schept duidelijkheid voor onze inwoners.

Bij het Beleidsprogramma Klimaat en het Gelders Klimaatplan benadrukte Bertine het belang van participatie van onderop. CDA nam daarom het initiatief tot een motie. Deze werd mede ingediend door PvdA, GroenLinks, 50+ en D66. De motie kreeg daarnaast steun van VVD en SGP en haalde daarmee een meerderheid. De motie heeft het volgende dictum:

‘Verzoeken Gedeputeerde Staten:
– daadwerkelijk conform de succesvolle pilot in Food Valley een representatief Gelders burgerpanel in te zetten voor de herijking(en) van het Gelders klimaatplan 2021-2030
– rol en opzet van dit representatieve Gelders burgerpanel nog aan PS voor te leggen inclusief een voorstel van evaluatie van dit Gelders burgerpanel’

Motie Inzetten Gelders burgerpanel herijkingen Gelders Klimaatplan provincie 20212030 nieuw2

Ga Terug
Nieuws

Campagne update!

Beste CDA-vrienden,

Dit is alweer een nieuwe campagne-update. Fijn om weer iets te kunnen vertellen aan jullie. Nog 15 dagen en dan zijn er verkiezingen. Wat spannend allemaal.

Als we de peilingen mogen geloven zit winst erin maar het is natuurlijk altijd maar afwachten. We hopen op een mooi resultaat! Aan de campagne zal het zeker niet liggen. Iedereen doet stinkend zijn best😉 Ons landelijk CDA campagneteam stuurt de campagne zo goed mogelijk aan en wij zetten het e.e.a. door naar de afdelingen.

We zijn heel blij met jullie enthousiasme en initiatieven. Dank daarvoor! We zien veel content voorbijkomen op sociale media van de activiteiten van onze afdelingen. Heel mooi en ga zo door. Om de waarden van het CDA uit te dragen hebben we elkaar hard nodig. Samen bereiken we meer immers. En dat gaat goed zo.

Inmiddels hebben er al veel (werk)bezoeken van onze Gelderse kandidaat Evert Jan Slootweg plaatsgevonden en ook Jaco Geurts is erg druk met de debatten. Ook onze Pieters Omtzigt is in de Achterhoek geweest.

De hele agenda met activiteiten vind je op onze campagnenieuwsbrief welke maandagavond verzonden is via de mail en de app.

De komende week staat o.a. in het teken van webinars.

De eerste webinar over christenvervolging heeft maandagavond jl. plaatsgevonden. Te gast was o.a. Martijn van Helvert uit Limburg. Hij vertelde ons wat hij allemaal gedaan heeft en doet vanuit de Tweede Kamer om de positie van christenen te beschermen. Werk wat blijvend steun verdiend. Hopelijk kan hij dit belangrijke werk een vervolg geven na de verkiezingen. Wil je terugkijken? Dat kan via deze link: https://youtu.be/G12yp6uobSI.

12 maart komt Wopke Hoekstra onze provincie bezoeken. De inhoud van de dag zal met jullie nog gedeeld worden zodra er meer bekend is. Kortom: er staan nog mooie dingen op het programma!

Een ieder heel veel enthousiasme en succes toegewenst in alles wat je doet en onderneemt, met name voor de campagne. Samen op naar 17 maart a.s!

Veel gezondheid toegewenst.
Hartelijke groeten namens het Campagneteam CDA Gelderland

Clariska van Hoek
Campagneleider CDA Gelderland

Ga Terug
Nieuws

11 maart – CDAV in gesprek met Wytske Postma

Graag nodig wij u van harte uit om samen met het CDAV Gelderland in gesprek te gaan met, Tweede Kamerlid én kandidaat voor de verkiezingen, Wytske Postma. De volgende gespreksonderwerpen komen in ieder geval aan bod: verkeersveiligheid, emancipatie van de vrouw, goede balans gezinnen en diversiteit. Maar Wytske staat open om het gesprek over veel meer dan alleen deze onderwerpen met jullie aan te gaan.

 

Wanneer? Op donderdag 11 maart om 20.00 uur

Hoe? Het gesprek wordt gehouden via Zoom.

Aanmelden? Via myrthe (at) cdagelderland.nl

 

Neem gerust ook niet-leden mee. Iedereen is van harte welkom!

Ga Terug
Nieuws

5 maart – digitaal politiek café over wonen en zorg met Evertjan Slootweg en Bea Schouten

Digitaal Politiek café over wonen en zorg met Evertjan Slootweg en Bea Schouten, kandidaat Tweede Kamerleden

5 maart 2021 van 16:00 tot 17:00 uur

Woont u fijn, heeft u goede voorzieningen in uw buurt?  Of ziet u aandachtspunten in uw omgeving? Wilt u misschien verhuizen maar lukt dit niet? Praat mee over uw ideeën op het gebied van wonen en zorg in het digitale politiek Café op 5 maart met kandidaten voor de 2e kamer voor het CDA, Evert Jan Slootweg (nr. 18) en Bea Schouten (CDA provinciaal statenlid, regionale kandidaat nr. 52). Geef hen mee wat u belangrijk vindt zodat zij zich hier sterk voor kunnen maken.

Dit digitale politieke café is vooral voor inwoners van de gemeenten in Maas en Waal, Rivierenland en Nijmegen en omgeving. Het vindt plaats op 5 maart van 16.00 tot 17.00 uur. U hoeft geen lid te zijn van het CDA, iedereen is welkom! U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar myrthe (at) cdagelderland.nl. U ontvangt dan per mail een link voor dit digitale politieke café. Wij zien u graag op 5 maart om 16.00 uur.

Bea Schouten (nr 52)

Evert Jan Slootweg (nr 18)

CDA Gelderland

Ga Terug
Nieuws

4 maart – CDAS webinar ‘Een veilig huis?!’

Op 4 maart organiseren CDA Seniorennetwerk, Ria Aartsen, Evert Jan Slootweg, Bea Schouten en Ank Bijleveld een webinar met het thema ‘Een veilig huis?!!’

 

U bent van harte uitgenodigd van 14 uur tot 16 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

Het Zlimthuis vertelt ons het e.e.a. over het krijgen en houden van een veilig huis en thuis. Dit is van belang omdat men tegenwoordig lang moet wachten op een andere woning. Ook duurt het langer voordat u wordt opgenomen. Daardoor krijgt u veel langer zorg thuis.

Via de chat en in gesprek is er ruimte om vragen te stellen.

Bea Schouten, ons Gelderse provinciale Statenlid zal vertellen over de ervaringen bij het SWOA bij dit thema

Evert Jan Slootweg, onze Gelderse kandidaat zal ingaan op dit thema en vertellen hoe hij er namens het CDA tegen aankijkt.

Ank Bijleveld, zal iets later aanschuiven zo rond 15 uur.

We zien u graag! Tot dan!

U kunt zich via deze link aanmelden: https://zoom.us/meeting/register/tJUvfu2uqzouHtcckg58ODTBkoAr31Wy4Mik

Ga Terug
Nieuws

Recreatiezonering: wat vindt u?

De Provincie Gelderland heeft verregaande plannen voor recreatiezonering. Met recreatiezonering wil de provincie samen met gemeenten en terreineigenaren de recreatie op de Veluwe in goede banen leiden.

 

Er worden zones voor verschillende vormen van gebruik aangewezen. Van zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Tot zones waar mensen niet meer mogen komen omdat de natuur meer bescherming nodig heeft.

Het CDA Gelderland wil heel graag weten hoe inwoners van de Veluwe én toeristen en recreanten hiernaar kijken. Wij hebben hiervoor een enquête opgesteld. Helpt u mee om deze in te vullen? Statenlid en woordvoerder recreatie en toerisme Daisy Vliegenthart: “We zijn heel erg benieuwd naar ieders mening hierover. In deze tijd van Corona-maatregelen is het moeilijk om contact met mensen te houden, vandaar dat we via een enquête de ideeën van mensen over de zonering willen horen.”

Het invullen van de enquête kan via deze link: https://forms.gle/Rjn6mais5pM9V7it6

Wilt u meer weten over de recreatiezonering? Dat kan via deze link:
Het statenvoorstel: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9707850/1
De concept kaart: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9707853/1

Ga Terug
Nieuws

Halverwege: terugblikken en vooruitkijken

In het coalitieakkooord “Samen voor Gelderland” spraken we af om halverwege deze statenperiode te kijken naar de ontwikkelingen in Gelderland. In het coalitieakkoord is daarom een passage opgenomen over een zogenaamde “Midterm review”. De wereld van vandaag is immers niet de wereld van morgen. Daarom kijken we na twee jaar of we nog op koers liggen en met een actuele bril naar de vraagstukken kijken. In dat kader kijken of de aandacht dan verlegd moet worden naar andere actuele thema’s, maar er kan ook een andere inzet van instrumenten of middelen gewenst zijn.

De komende tijd zal op verschillende momenten door Provinciale Staten worden gesproken over de zogeheten Midterm Review (MTR).  In dit blog wil ik u de achtergrond van de MTR schetsen.

Stil staan, terugkijken, vooruitblikken
‘Midterm’ betekent halverwege de termijn en dat klopt ook: in maart van dit jaar zijn we twee jaar op weg in deze statenperiode. ‘Review’ kun je vertalen als overzicht en als herziening. Een moment dus om even stil te staan bij hoe we ervoor staan in Gelderland: wat waren onze ambities toen we in 2019 van start gingen en wat is daarvan al gerealiseerd (en wat niet?). En het is een moment om in te kunnen springen op ontwikkelingen die er in het voorjaar van 2019 nog niet waren.

Nieuwe opgaven
Is die wereld van nu anders dan twee jaar geleden? Drie droge zomers en een stikstofcrisis gaven al de nodige nieuwe uitdagingen. En wat te denken van de vraagstukken op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, leefbaarheid en ondermijning? En daar kwam vorig jaar Covid nog overheen. O ja zeker, we hebben als Provinciale Staten ook de afgelopen 2 jaar al besluiten genomen om de verschillende opgaven aan te pakken. Zo hebben we als provincie vorig jaar al zo’n 60 mln. beschikbaar gesteld om de enorme gevolgen van Corona te helpen dragen. De MTR, of tussenbalans zoals je de MTR ook wel kan noemen, is bedoeld om niet de losse maatregelen te bespreken maar om juist goed te kijken naar de opgaven waarmee we aan de bak moeten en de impact van ons handelen op Gelderland. Hoe kunnen we meters maken, oplossingen kiezen die hout snijden en waarmee kunnen en willen we als provincie het verschil maken.

Meer doen met minder
De MTR-benadering is niet nieuw. Ook in de vorige statenperiode is een MTR doorlopen. Er zijn wel een paar essentiële verschillen die maken dat de huidige MTR anders zal zijn. Niet alleen omdat we voor een deel met nieuwe en grote opgaven geconfronteerd worden, maar ook omdat we minder geld hebben. Dat klinkt wellicht heel raar, Gelderland heeft immers een kleine 3 miljard euro uit het oude stamkapitaal. Vier jaar geleden konden we 150 miljoen aan rendement van dit stamkapitaal gebruiken, o.a. voor nieuwe opgaven. Deze stamkapitaalkip, zoals onze financiële woordvoerder Bert Komdeur hem noemt, legt alleen nog amper gouden eieren. Het geld, belegd in obligaties, brengt amper nog rendement op.

Weloverwogen keuzes
We zullen met de middelen en instrumenten die we inzetten dus moeten kiezen voor de zaken waarmee we Gelderland echt vooruit helpen. Wat zijn dan die zaken? Waarmee kunnen we gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen om Gelderland sterker, mooier, veiliger en schoner te maken? We moeten dus keuzes maken en we willen die keuzes weloverwogen maken. Gelderland is groot, de opgaven in de regio’s/gemeenten zijn soms wezenlijk anders.

In dat kader wil ik graag met u in gesprek om te horen waar wat u betreft de nadruk bij de MTR op moet liggen: wat zijn de grootste opgaven, en welke zaken kunnen wellicht wat minder? Daarom organiseren wij, als CDA-statenfractie, voor onze leden een webinar op woensdag 24 maart vanaf 19.30 uur. Daar hoort wel een hele duidelijke disclaimer bij: ons coalitieakkoord is leidend en het geld is beperkt.
Doet u mee? Aanmelden: maaike@cdagelderland.nl

Bent u geen lid maar heeft u wel input, dan staan we daar uiteraard ook open voor. Mail dan naar maaike@cdagelderland.nl

Gerhard Bos
Fractievoorzitter

Ga Terug
Nieuws

Klimaatplan: zorg voor beleid t.a.v. draagvlak

Bertine van Hooff spreekt vandaag over het beleidsprogramma Klimaat. CDA is blij dat er stappen zijn gezet en ook gaan worden. Er is werk aan de winkel, het plan helpt hierbij. Een aantal opmerkingen van Bertine:

Participatie
Reeds eerder hebben we als CDA het belang van participatie aangegeven. Het Rekenkamerrapport wijst ook op dat belang. We hebben dan ook de gedeputeerde gevraagd of hij inderdaad in het provinciaal beleid regels gaat opnemen met betrekking tot draagvlak en inspanningen initiatiefnemers zoals door de Rekenkamer wordt aanbevolen?

Doorkijk 2050
Wat betreft het beleidsprogramma klimaat mist het CDA een doorkijk naar 2050. We moeten ons niet blind staren op de doelen van 2030, maar alvast kijken naar wat er nodig is op de weg naar 2050. Bijvoorbeeld als het gaat om de planning van infrastructuur. Kan zo’n doorkijk nog worden toegevoegd in het beleidsprogramma?

Gedragsverandering
Ook willen we meer aandacht voor gedragsverandering. Wij vragen veel van inwoners, hoe krijgen we ze zover dit te veranderen? Bij het ontwikkelen van aanvullend beleid zal kennis van gedragseffecten een belangrijke rol moeten spelen.

Last mile
Last mile discussie: vrachtwagens en busjes die de laatste kilometer tot aan de klant afleggen en daarmee voor relatief veel vervuiling zorgen. Hoe zit het op het platteland: hoe gaan we dit daar aanpakken?

Ga Terug
Nieuws