Skip to main content
All Posts By

jtji2

Vaststelling inpassingsplan N318 Varsseveld-Winterswijk

Provinciale Staten hebben ingestemd met het inpassingsplan N318 Varsseveld-Winterswijk. Dit inpassingplan ziet erop toe dat er op twee plekken in totaal vier landbouwpasseerhavens worden gerealiseerd op het traject Aalten-Varsseveld. Het CDA is blij met dit inpassingplan omdat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Landbouwverkeer kan in de toekomst veilig gepasseerd worden terwijl de doorstroming verbeterd wordt. Daarnaast zal landbouwverkeer niet meer over B wegen of door kernen hoeven te rijden. Dat levert namelijk onveilige situaties op tussen het steeds groter wordende landbouwverkeer en de kwetsbare verkeersgroepen die zich daar ook verplaatsen. Op de N wegen kan in de toekomst landbpouwverkeer veilig samen met het autoverkeer. Door de landbouwpasseerhavens zullen er minder gevaarlijke inhaalmanoeuvres gestart worden.
Nieuws

Goed rentmeesterschap betekent dat we de aarde goed willen doorgeven aan de generaties na ons.

Klimaatverandering is één van de grote maatschappelijke vraagstukken voor de komende decennia. Goed rentmeesterschap betekent dat we de aarde goed willen doorgeven aan de generaties na ons. 

En laat goed rentmeesterschap nu net een van de grondbeginselen zijn onze partij zijn, de comeback-democraten, grapje: Christendemocraten.

Deze verantwoordelijkheid om goed voor onze aarde te zorgen dienen we met z’n allen te dragen, wij als CDA-ers maar ook de inwoners en ondernemers in onze provincie. Voor de Gelderlanders van nu en voor de volgende generatie.  

We hebben grote uitdagingen en worden bijna dagelijks met nieuwe hobbels op de weg geconfronteerd. Maar we moeten ook niet gaan doemdenken en met een zwaar gemoed de toekomst in gaan. We zetten met elkaar de schouders onder onze klimaatopgaven en kunnen op die manier stappen zetten naar een realistisch klimaat beleid. Wij bieden zekerheid door keer op keer te kiezen voor een realistisch maar ambities klimaatbeleid. Dit doen wij als CDA-ers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Als we dat maar blijven doen, dan ben ik hoopvol gestemd.

In 2050 is heel Gelderland klimaatneutraal en van alle sectoren en op alle terreinen wordt een extra bijdrage gevraagd. Voor deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is de Kadernotitie Klimaat en het Klimaatplan van de provincie noodzakelijk. Uiteraard staan wij als CDA dan ook achter de plannen van de provincie. Waar ik nog wel extra aandacht voor blijf vragen zijn de energie coöperaties in onze provincie. 

Gelderland loopt namelijk voorop in het aantal energie coöperaties voor zon- en wind.  Dat betekent dat bewoners zelf proactief bezig zijn met verduurzaming van hun gebied. 

Vanuit onze visie op een sterke samenleving zien we een belangrijke rol voor energie coöperaties, niet alleen voor de opwekking van energie maar bijvoorbeeld ook voor de onderzoeken naar een buurtbatterij. Daarnaast hebben wethouders namens de RES-regio’s aangegeven de voorfinanciering nodig te hebben om lokaal eigenschap te borgen. 

En zoals in ons coalitieakkoord Gewoon Doen staat omschreven willen wij dat de opbrengsten van energieprojecten meer terugvloeien naar de directe omgeving. Hierbij kunnen de coöperaties juist een cruciale rol spelen.

Tot slot kijken wij als CDA verder uit naar de verdere plannen van de gedeputeerde als het gaat om de aanpak van netcongestie en naar het onderzoek naar een SMR (een kleine kerncentrale). Maar wij zijn ook benieuwd naar de stappen die verder gezet worden om het bedrijfsleven te ondersteunen. De Gelderse industrie van de toekomst is een groene industrie.

Ons verzoek aan de gedeputeerde is daarbij wel om bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen uit het Klimaatplan altijd rekening te houden met de haalbaarheid, betaalbaarheid. Maar ook dat initiatieven met draagvlak worden gerealiseerd.

 

Diede Balduk 

Woordvoerder Klimaat en Energie 

Nieuws

Agenda ALV 25 mei 2024

Locatie: De Fietser, Akulaan 2, Ede

Inloop 9:30-10:00 uur 

 1. Opening en vaststelling agenda 10:00 uur
 2. Omgevingsvisie 10:10 uur

Onder leiding van Nick Bakker gaan we op een interactieve wijze in
gesprek over de omgevingsvisie voor de Provincie Gelderland

 1. Pauze                                                                                                                  30 uur
 2. Huishoudelijk deel 50 uur
  • Vaststellen verslag ALV 27 januari 2024
  • Vaststellen Jaarverslag
  • Kennisnemen van rooster van aftreden
  • Vaststellen Begrotingswijziging CDA Familiedag
  • Save the date ALV
  • Dag van afdeling op 15 juni
  • Werkbezoek Henri Bontebal aan de Provincie Gelderland op 18 oktober
 1. Bestuursaangelegenheden 10 uur
 • Afscheid vicevoorzitter Anita Sörensen en Myrthe Kuiper
 • Voorstellen Floris de Niet, nieuw bestuurslid AB namens CDJA Gld

 

 1. Sluiting 12:30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Provinciale Staten stemt in met inpassingsplan N825

Provinciale Staten Gelderland heeft met steun van het CDA het inpassingsplan voor de N825 vastgesteld. In de ogen van het CDA is het inpassingsplan de juiste manier om het landbouwverkeer veilig over deze weg te laten gaan. Dat komt door de geplande passeerhavens. Daardoor hoeft het landbouwverkeer niet meer door de dorpen en over B-wegen waar zich ook kwetsbare groepen begeven. De passeerhavens zorgen ervoor dat andere gebruikers van de provinciale weg geen gevaarlijke inhaalmanoeuvres gaan uitvoeren. Dit plan past in de lijn van het CDA omdat we hier eerder ook al vragen over hebben gesteld. Het CDA is blij dat Gedeputeerde Staten hier in de praktijk nu aandacht aan geeft.

Nieuws

Behandeling Tussendocument

Tijdens de Statenvergadering van 10 april hebben wij als Provinciale Staten het zogeheten Tussendocument behandeld. Het tussendocument laat zien wat het college aan het doen is en waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld. Als fractie hebben wij vooral gekeken wat er mist en zagen dit tussendocument als een mooie kans om toezeggingen binnen te halen. En dat is gelukt.  

In de oordeelsvorming hebben we o.a. de volgende toezeggingen gehoord: 

 • De subsidie voor biodiversiteit lag stil. De gedeputeerde heeft toegezegd om op korte termijn te komen met een voorstel om deze weer op te starten zodat gemeenten hier via partijen als Stichting Landschap Gelderland (SLG) en IVN Natuureducatie voor projecten weer gebruik van mogen maken. 
 • Er speelt rond luchtvaart veel in Gelderland. We worden op korte termijn geïnformeerd over de stand van zaken rond het luchtvaartbesluit en de 4e aanvliegroute. 
 • Wij willen in elk dorp een straatje erbij en in elke stad een wijk. Maar we hebben het idee dat er vooral naar grootschalige woningbouw wordt gekeken en niet naar die straatjes erbij. Wij hebben hier nogmaals aandacht voor gevraagd. 
 • Defensie is een belangrijke werkgever in Gelderland en heeft grote plannen voor Gelderland. Wij weten nog niet wat die plannen inhouden. GS zorgt nu voor een bijeenkomst om ons hierover te informeren. 
 • De provincie is aandeelhouder van Alliander. Dit jaar krijgen wij weer meer dividend dan we hadden verwacht, meer dan 50 miljoen euro. Maar inwoners van Gelderland moeten dit jaar meer betalen aan Alliander. Dat is natuurlijk vreemd, zo draaien de inwoners op voor ons dividend. We hebben aangegeven dat er een maximum moet worden gesteld zeker in tijden waar de kosten voor ondernemers en inwoners steeds meer stijgen. 
 • In een Dorpen- en Wijkendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland afspraken om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp. Als coalitie hebben we het doel om 100 van deze deals te sluiten in deze coalitieperiode. Maar hoe zorgen we ervoor dat na afloop van deze deals de betrokken vrijwilligers verder worden geholpen? De gedeputeerde gaf aan dat de provincie initiatieven ook verder helpt na afloop van een deal en dat evt. meerdere opvolgende deals ook een optie zijn.

Na een levendig debat is het Tussendocument met een ruime meerderheid vastgesteld. 

 

Nieuws

Vacature: Communicatiemedewerker Statenfractie

De fractie van het CDA Gelderland is op zoek naar een enthousiaste Communicatiemedewerker voor 8 tot 12 uur per week vol met creatieve ideeën.

Over politieke thema’s schrijf jij politieke (nieuws)berichten voor ons social mediakanalen en website. Verder gebruik jij je creativiteit om relevante en verrassende content te bedenken en te plaatsen. Je verrast ons met jouw ideeën die wij samen kunnen uitvoeren.

De functie

Jij bent verantwoordelijk voor de online en offline communicatie van het CDA Gelderland. Je vertaalt de standpunten naar online berichtgeving om het bereik van social media te vergroten en nieuwe doelgroepen te bereiken. Samen met de fractiemedewerker zorg je ervoor dat de persberichten geschreven worden en worden onze Instagram, Twitter en Facebook door jou bijgehouden. Ook ben jij degene die politieke campagnes online zet en naar interessante kansen zoekt voor de verschillende CDA-Statenleden.

Wij zijn op zoek naar iemand die in alles wat wij als fractie doen communicatiekansen ziet. Die het leuk vindt om in een politiek dynamische omgeving aan de slag gaat en weet hoe de verschillende communicatiemiddelen zo goed mogelijk in te zetten.

Functie-eisen:

 • Je volgt of bent klaar met mbo, hbo of universitaire opleiding in de richting van communicatie, marketing of ander relevant vakgebied
 • Je draagt het christendemocratisch gedachtegoed een warm hart toe
 • Je bent communicatief vaardig met een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • Je hebt kennis en ervaring met social media en schrijven van artikelen
 • Inzicht in (maatschappelijke) ontwikkelingen en politieke verhoudingen
 • Je bent enthousiast, creatief, proactief en zelfstandig.
 • Je bent flexibel en ongeveer 8 uur per week beschikbaar. Het werken in een politieke omgeving gaat soms met pieken en dalen en vindt ook in de avondhuren en weekenden plaats.

Wij bieden:

Een interessante werkplek bij de leukste Statenfractie van de Gelderse politiek met de mogelijkheden om in een dynamische omgeving communicatie en politieke ervaring op te doen. Je leert van dichtbij hoe het provinciale politieke proces werkt. Je ontvangt training en begeleiding. Er is volop ruimte voor jouw eigen initiatieven en wij worden dan ook erg blij van enthousiaste collega’s die nieuwe, creatieve ideeën aandragen.

De aanstelling betreft een tijdelijk dienstverband van één jaar (met inachtneming van een proeftijd) van 8 tot 12 uur per week (op jaarbasis). Dit kan na een jaar verlengd worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Diede Balduk (0626044929). Enthousiast geworden? We ontvangen je motivatie en CV op een creatieve wijze passend bij de functie die je gaat vervullen. Deze kun je sturen naar diede.balduk@psgelderland.nl.

Nieuws

Vacature: Bestuursondersteuner

Sta op en maak deel uit van de beweging naar een vernieuwd en toch vertrouwd CDA Gelderland! Met onze partijleider, Henri Bontenbal bevinden wij ons op een historisch keerpunt, een moment waarop we opnieuw de fundamenten leggen voor een krachtiger en weer voor het midden CDA – een vernieuwend CDA dat staat voor de kernwaarden van normen en waarden, en de belofte van een fatsoenlijk land. Daaraan werkt het CDA Gelderland. CDA Gelderland heeft drie taken: het ondersteunen van de 50 Gelderse lokale afdelingen, het zorgdragen voor het goed functioneren van de provinciale afdeling en de Statenfractie en ten slotte de verbinding naar het landelijk bestuur. 

Ter ondersteuning van deze taken is het bestuur van CDA Gelderland per 1 mei 2024

op zoek naar een nieuwe:

BESTUURSONDERSTEUNER

Het betreft een functie voor (gemiddeld) 8 uur per week.

 

Jouw taken

Als bestuursondersteuner verricht je werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur van CDA Gelderland. Bij verkiezingen ben je de spin in het web: je neemt proactief werkzaamheden m.b.t. de kandidaatstelling op je en je ondersteunt de campagne.

 • Secretarieel-administratieve ondersteuning;
 • Inhoudelijk en organisatorisch vormgeven bijeenkomsten (bestuursvergaderingen, ALV)
 • Opstellen bestuursagenda en verzorgen onderliggende notities, in samenwerking met

de voorzitter, secretaris en/of andere bestuursleden;

 • Onderhouden van contacten met het landelijk partijbureau en aan CDA Gelderland gelieerde organisaties de CDA Statenfractie, het CDAV Gelderland, CDJA, CDAS, de bestuurdersvereniging (BSV).
 • Bewaking procedures rondom verkiezingen;

Wat heb je daarvoor nodig

De bestuursondersteuner:

 • Heeft een passend opleidingsniveau;
 • Begrijpt de politiek-bestuurlijke context waarin de werkzaamheden plaatsvinden en handelt daar ook naar;
 • Heeft een duidelijke affiniteit met het CDA-gedachtegoed;
 • Kan goed zelfstandig werken maar weet wanneer aan de bel te trekken;
 • Weet hoe te plannen, te prioriteren en (eigen werk) te organiseren;
 • Spreekt en schrijft uitstekend Nederlands;
 • Heeft een flexibele instelling en is bereid om regelmatig ’s op dinsdagavond en incidenteel op zaterdagen te werken.

Ons aanbod

De bestuursondersteuner van CDA Gelderland komt in dienst van de Stichting

Personeelsdiensten CDA en wordt met een payroll-overeenkomst ingehuurd door de

Stichting CDA Gelderland. Hiermee valt de functie onder de CAO van de Stichting

Personeelsdiensten met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een goede reiskostenregeling. We bieden een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring binnen schaal 7 (2848 – 3764 bruto per maand op basis van een 40- urige werkweek). Een pensioenregeling is onderdeel van de CAO. Het betreft een tijdelijk arbeidscontract van 1 jaar met uitzicht op een vervolgcontract bij goed functioneren. De werkzaamheden zijn voor een deel flexibel en vinden grotendeels plaats vanuit huis. De uren en dagdelen worden in overleg afgestemd. De bestuursondersteuner wordt aangestuurd door de secretaris van het bestuur van CDA Gelderland.

Inlichtingen en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert de Wilde (secretaris : bestuur@cdagelderland.nl.

Heb je interesse in deze vacature en herken je jezelf in dit profiel? Dan ontvangen wij graag

jouw sollicitatie (motivatiebrief en curriculum vitae) vóór 15 april 2024 via e-mailadres bestuur@cdagelderland.nl.

Wij werven onze eigen mensen. Acquisitie wordt dan ook niet op prijs gesteld.

 

Nieuws

Terugblik: fractiedag in de regio foodvalley

Foto VLNR: Statenleden Nick Bakker en Daisy Vliegenthart, burgemeester Verhulst en statenlid Arjan Tolkamp.

Tijdens onze fractiedag waren we in Ede om te praten over uitdagingen rondom onderwijs, economie en landbouw in de regio. Zo spraken we met René Verhulst (burgemeester van Ede, te zien op de foto), het MBO en HBO in Ede en waren we op bezoek bij bedrijven op het gebied van voedseltechnologie. De regio foodvalley is een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de provincies Gelderland en Utrecht, in Gelderland zijn de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen onderdeel van deze regio. Ondanks het feit dat we enkel in Ede en Wageningen zijn geweest, ging het bezoek over de gehele regio.

We begonnen de dag bij het technova college, een Mbo-school met opleidingen op het gebied van techniek, waar we spraken met Jan Jacob van Dijk (voorzitter van de Christelijke Onderwijs Groep) en Jan Hol (voorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede). Er werd gesproken over de activiteiten van de scholen, de economische uitdagingen en het ondernemersklimaat (ook belangrijk voor stageplekken) en de samenwerking met de overheid.

Vervolgens gingen we naar het raadhuis van Ede voor een lunch met burgemeester René Verhulst en CDA-wethouder Jan Pieter van der Schans. We zijn heel blij dat beide heren uitgebreid de tijd namen om met ons te spreken.

We vervolgden onze reis naar het NIZO, een particulier testinstituut voor voedingsproducten. Het bedrijf doet onderzoek naar de kwaliteit van voedselproducten en ingrediënten en is expert op gebied van eiwitten, bacteriën en processing. Het bedrijf behoort op dit gebied tot de wereldwijde top.

We vervolgden gingen vervolgens naar, waar we te gast waren bij foodvalley.nl. Foodvalley.nl is een initiatief partner van bedrijven die een rol willen spelen in de eiwittransitie (het omvormen van een voedingspatroon met overwegend dierlijke ingrediënten naar een voedingspatroon met overwegend plantaardige bestanddelen) of die op een andere manier willen overschakelen naar duurzamer voedsel.

Nieuws

Vacature HRM-commissie CDA Gelderland

Als HRM-commissie van CDA Gelderland zijn we in ontwikkeling. Met onze nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal gaan we voor een vernieuwend CDA met onze vertrouwde kernwaarden. Als HRM-commissie zijn we binnen ons team hiermee hard aan de slag en we kunnen hierbij jouw hulp gebruiken.  We zijn op zoek naar enthousiaste leden die zich willen aansluiten bij onze commissie en willen bijdragen aan het versterken van ons team en het realiseren van onze doelen.

 

Wat doet de HRM-commissie?

1.     Werving en selectie: We ondersteunen bij de werving en selectieprocedure voor en en het aantrekken van gekwalificeerde kandidaten voor posities binnen de Provinciale Staten en waterschappen. Hierbij streven we naar diversiteit en inclusiviteit om een representatieve vertegenwoordiging te waarborgen.

2.     Wethouderspool: We bieden een wethouderspool aan voor mensen die interesse hebben in het worden van wethouder of die wethouderservaring hebben en op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen als wethouder bij een andere gemeente.

3.     Coachingpool: We hebben een pool van ervaren coaches die ondersteuning bieden aan nieuwe wethouders, lijsttrekkers en fractievoorzitters. Daarnaast bieden wij begeleiding bij conflicten in o.a. de fractie.

4.     Nazorg: We bieden nazorg aan leden die geen positie meer bekleden na verkiezingen, waarbij we ondersteuning en begeleiding bieden om hun transitie naar nieuwe mogelijkheden soepel te laten verlopen.

5.     Opleidingen: CDA Gelderland staat voor kwaliteit. Samen met de aanvrager bieden we een passend opleidingsaanbod rondom kennisverwerving & vaardigheden

Door lid te worden van de HRM-commissie van CDA Gelderland krijg je de kans om een directe impact te hebben op de toekomst van onze partij en de gemeenschap die we vertegenwoordigen.

Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onze commissie en een bijdrage te leveren aan ons werk, nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen via j.goossen68@gmail.com. Of als je nadere vragen hebt, kan je contact opnemen met Johannes Goossen 06-22244452. We kijken ernaar uit om nieuwe leden te verwelkomen en samen te werken aan onze gedeelde doelen.

Nieuws

Op bezoek in Culemborg!

Wat kan Gelderland betekenen voor de inwoners van Culemborg? Om daarover in gesprek te gaan waren we afgelopen maandag op bezoek bij de Culemborgse CDA fractie.

We spraken over de manier waarop we elkaar kunnen helpen om de uitdagingen waar Nederland, Culemborg en de provincie Gelderland mee te maken hebben, aan te gaan. In den lande zijn er namelijk een hoop een initiatieven waar een gemeenten als Culemborg van zou kunnen leren, zo zijn er meerdere gemeenten in onze provincie die al ervaringen hebben opgedaan met nieuwe woonvormen voor ouderen.

Een andere uitdaging op het gebied van huisvesting is de huisvesting van asielzoekers, zeker na de invoering van de spreidingswet. Binnen deze wet zijn er mogelijkheden voor kleinere opvanglocaties waar het gaat om opvang van vluchtelingen.

Het CDA Gelderland vond het fijn om met onze partijgenoten in Culemborg in gesprek te gaan. Samen bouwen we aan een beter Nederland.

Nieuws