Skip to main content
Category

Agenda

24 juni – Bijeenkomst intergemeentelijke samenwerking met Rien Fraanje (ROB)

CDA fractie Gelderland organiseert i.s.m. de CDA Bestuurdersvereniging en CDA in Rivierenland een bijeenkomst voor raadsleden, Statenleden, wethouders, burgemeesters over intergemeentelijke samenwerking. Secretaris-directeur van de Raad voor Openbaar Bestuur Rien Fraanje zal zijn visie op dit thema geven. En er is uiteraard veel gelegenheid voor vragen en discussie. Let op: aanmelden is verplicht!

Intergemeentelijke samenwerking
Veel gemeenten zijn te klein om alles zelfstandig aan te pakken. En werken dus samen via allerlei gemeenschappelijke regelingen. Zo regelt in Rivierengebied de AVRI het ophalen van het huisvuil in diverse gemeenten. Voorafgaand aan vaststelling van dit soort regelingen wordt aan de gemeenteraden van de gemeentes gevraagd hun visie op een beleidsplan kenbaar te
maken, daarmee een gezamenlijk uitgangspunt en helderheid verschaffend voor aankomende begrotingen. Waardoor je als gemeente je niet overvallen hoeft te voelen door plotselinge tekorten of overschrijdingen. Helaas is de werkelijkheid vaak anders… En worden gemeenten dus opeens geconfronteerd met grote tekorten.

Ook rijzen er steeds meer vragen over de democratische legitimatie van Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Raadsleden zouden te weinig beïnvloedingsmogelijkheden hebben. Door deze regelingen kan de raad niet goed grip houden op de kosten en uitgaven.

Belangrijke en interessante vraagstukken die steeds vaker zullen gaan spelen. Doe daarom mee en meld je aan!

Parkeren: Als je naar het Huis der Provincie rijdt kun je je melden bij de slagboom. Druk op de intercom om door de slagboom te komen. Direct links en rechts na de slagboom zijn parkeerplaatsen buiten. Als die vol zijn rijd dan door naar de volgende paal en kies P2. Dat is de parkeergarage aan je rechterhand (de ’toren’). Daarin kun je parkeren. Vanaf daar loop je in 1 minuut naar de hoofdingang.

Agenda

ALV CDA Gelderland

Wij nodigen u daarom van harte uit voor de ledenvergadering van CDA Gelderland op vrijdag 22 april in Apeldoorn. Na meerdere digitale vergaderingen kijken wij er naar uit om elkaar weer gezellig te kunnen ontmoeten onder het genot van een drankje in het voormalig ketelhuis van de Zwitsalfabriek.

Programma
Met elkaar blikken wij terug op de Gemeenteraadsverkiezingen en kijken wij vooruit naar de verkiezingen van 2023. De voorbereidingen voor de verkiezingen volgend jaar voor de Provinciale Staten en de Waterschappen zijn in volle gang. Het bestuur presenteert u onder andere de commissies die aan de slag gaan met de selectie van kandidaten en het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. Tijdens het huishoudelijk gedeelte staan we stil bij de jaarrekening en de herbenoeming van Elaine van Haren als penningmeester.

Tijd & locatie
De zaal is open om 17:00 uur. De ALV begint om 17:30 uur.
Locatie: Stoom, Vlijtseweg 114 te Apeldoorn.

Vervoer & parkeren
Op het Zwitsal-terrein is voldoende parkeergelegenheid. De wandeling vanaf station Apeldoorn is ongeveer 20 minuten. Mocht u met het OV komen meldt u dan bij de bestuurssecretaris dan kan er waarschijnlijk een lift geregeld worden vanaf het station.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via een antwoord op deze e-mail (myrthe@cdagelderland.nl). Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 15 april.

Voorafgaan en na afloop van de ALV is er gelegenheid een drankje te drinken. Wie na de ALV zin heeft in een maaltijd kan op eigen gelegenheid terecht in het nabijgelegen restaurant Soap.

Agenda