Skip to main content
Category

Agenda

CDA blij met extra opleidingsplekken bouw

Engelina van Steenbrugge spreekt over extra personeel voor de bouw. En roept op ook de logistiek en transportsector niet te vergeten. Ook daar moet flink extra personeel voor worden opgeleid. 

Bijdrage Engelina:
Bouwen. Wat is er nodig om voldoende woningen te bouwen? Juist ja, voldoende personeel.

De sector verdient onze steun om te kunnen gaan zorgen dat er voldoende woningen gebouwd gaan worden. Want we willen namelijk 100.000 woningen bouwen in Gelderland tot aan 2030. Opleiden van vakpersoneel voor de bouw is daarbij een must.

De stichting bouwopleidingsbedrijven Gelderland wil de succesvolle werkwijze van het Transitiehuis vergroten naar 10 opleidingsbedrijven om meer mensen vakinhoudelijk voor de bouw op te leiden.

Dat is een mooie stap om meer mensen op te leiden en te laten instromen voor een bouwopleiding en de installatie- en elektrotechniek. Maar er zijn meer sectoren die een gebrek aan vak personeel hebben en die wel nodig zijn om die huizen te kunnen gaan realiseren. Denk daarbij aan de transport sector of de logistiek.

CDA is blij met de toezegging van GS om in gesprek te gaan of eenzelfde constructie als het transitiehuis van de stichting kan worden opgezet voor de logistiek en transport sector.

We wensen de stichting bouw opleidingsbedrijven Gelderland veel succes met het opleiden en hopen snel het vakpersoneel op de bouw te zien.

Nieuws

Campagnestart

We gaan een zeer spannende tijd tegemoet. Meer dan ooit gaat het in de komende verkiezingen over de toekomst van onze regio, onze eigen leefomgeving. Daarover wordt besloten in de Provinciale Staten, het Waterschap én de Eerste Kamer. Wij gaan ons vol inzetten om deze toekomst op christendemocratische wijze vorm te geven.

In alle ontwikkelingen en uitdagingen die op ons af gaan komen staat de leefbaarheid van de stad en de buitengebieden onder druk. Wij willen een leefbare provincie. Een buitengebied waar ruimte is voor boeren om ons voedsel te produceren en natuur die we koesteren en van genieten. Met bruisende dorpen en steden, met goede en bereikbare voorzieningen in de buurt. Zorg, onderwijs, verenigingen en ontmoetingsplekken zijn dichtbij.

Om de campagne op een leuke, ontspannen maar ook inhoudelijke wijze af te trappen organiseren we op maandag 30 januari de campagnestart! Deze zal plaats vinden om 19.30 uur bij Stadion de Vijverberg aan de Lijsterbeslaan 101-A in Doetinchem.

De avond zal, inmiddels traditiegetrouw, gepresenteerd worden door Mark Buck en Daisy Vliegenthart en zal in het teken staan van leefbaarheid. Verrassende gasten vertellen vanuit hun perspectief over initiatieven op het gebied van leefbaarheid. Speciale gast deze avond is Hugo de Jonge.

Het tweede deel van de avond organiseren we een goede doelen veiling onder leiding van veilingmeester Robert van Dijk. De gehele opbrengst gaat naar de campagne. Er zal onder andere een bezoek aan de Tweede Kamer en een rondleiding door het Provinciehuis met aansluitend een lunch met Peter Drenth geveild worden.

We hebben dringend aanvullende fondsen nodig om vol zichtbaar te zijn in aanloop naar de verkiezingen van 15 maart. Heeft u nog een leuke of unieke ‘dienst’ die u wilt veilen? We zijn nog op zoek naar een aantal items.

We hopen u te ontmoeten op maandag 30 januari om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Agenda

Familiedag in Burgers Zoo

Om onze leden te bedanken voor hun steun en om elkaar te ontmoeten organiseert het CDA Gelderland op zaterdag 18 februari 2023 een familiedag in Dierentuin Burgers Zoo te Arnhem.

Tijdens deze dag staat ontmoeting en plezier centraal voor zowel CDA-leden als niet CDA-leden. Introducé(e)s zijn dus van harte welkom!

Programma:

10:00 ontvangst en ontmoeting

Na de ontvangst kunt u het park op eigen gelegenheid verder bezoeken.

 

Aanmelden:

Kaarten kosten 10 euro per persoon (max. 4 kaarten)

Aanmelden kan via dit formulier: 

* beperkt aantal kaarten beschikbaar

Nieuws

14 oktober – themabijeenkomst Pensioen

cda senioren

Hoe is het met ons pensioen?

Voor veel senioren zijn het spannende tijden. Hoe zal mijn financiële positie eruit zien als de nieuwe pensioenwet wordt aangenomen? Deze vraag zal u zich vast wel eens stellen en dan bent u niet de enige.

CDA Seniorennetwerk wil proberen u op de hoogte te stellen van de actuele situatie en organiseert daarom een themamorgen hierover op 14 oktober a.s.

We hebben twee inleiders die u zullen bijpraten te weten:

 • de heer Jaap v.d. Spek, vice- voorzitter van de Koepel Gepensioneerden hij zal ons bijpraten over wat de nieuwe wet precies inhoud en welke consequenties dit voor ons heeft
 • mevr. Hilde Palland woordvoerder voor o.a. pensioenen van de CDA Tweede Kamer fractie, zij praat ons bij hoe de wet er voor staat na de behandeling in de Tweede Kamer en de CDA visie daarop

Na de pauze ruime gelegenheid voor discussie met de sprekers en elkaar.

Hebt u nu al vragen/opmerkingen stuur die dan via de mail naar r.aartsen@hetnet.nl

Waar: Het symposium wordt gehouden in Zalencentrum Wielemam Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort tel 026-311 82 85.

Tijd :  9.30 uur inloop, 10.00 uur start bijeenkomst, 12.00 uur einde bijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd! Ook introducés zijn welkom. Neem dus gerust belangstellenden mee.

Aanmelden is niet verplicht, maar kan via r.aartsen@hetnet.nl

Wij hopen u op 14 oktober te mogen begroeten.

Namens het CDA Seniorennetwerk Gelderland,

Ria Aartsen,voorzitter                                 Maria van Schaijik, secretaris

Nieuws

25 juni ALV voordracht lijsttrekkers

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022.

In deze vergadering kiezen de leden de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Daarnaast gaan we in gesprek over ideeën voor het verkiezingsprogramma. U kunt zich aanmelden via myrthe@cdagelderland.nl.

Locatie: Ede (adres volgt)

Het programma van de ALV is als volgt:

Inloop vanaf 9:15 uur

De ALV begint om 10:00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag ALV 22 april 2022
 4. Rondvraag
 5. Verkiezing lijsttrekker Provinciale Staten. (Het bestuur draag Peter Drenth voor als kandidaat-lijsttrekker).**
 6. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel. (Het bestuur draag Hans Martijn Ostendorp voor als kandidaat-lijsttrekker).**
 7. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rivierenland. (Het bestuur draag Esther Groenenberg voor als kandidaat-lijsttrekker).**
 8. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Vallei en Veluwe. (Het bestuur draag Marja van der Tas voor als kandidaat-lijsttrekker).**
 9. Gesprekstafels verkiezingsprogramma 2023
 10. Sluiting

** Een voordracht van één of meer tegenkandidaten moet uiterlijk tien dagen voor de vergadering waarin de lijsttrekker wordt gekozen schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur. U kunt deze voordracht richten aan Liza Kozlowska secretaris CDA Gelderland, via liza@cdagelderland.nl met een cc naar de bestuurssecretaris myrthe@cdagelderland.nl. Een voorstel van gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende afdeling te zijn ondertekend. Een voorstel van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend.

Graag begroeten wij u op 25 juni aanstaande!

Agenda

24 juni – Bijeenkomst intergemeentelijke samenwerking met Rien Fraanje (ROB)

CDA fractie Gelderland organiseert i.s.m. de CDA Bestuurdersvereniging en CDA in Rivierenland een bijeenkomst voor raadsleden, Statenleden, wethouders, burgemeesters over intergemeentelijke samenwerking. Secretaris-directeur van de Raad voor Openbaar Bestuur Rien Fraanje zal zijn visie op dit thema geven. En er is uiteraard veel gelegenheid voor vragen en discussie. Let op: aanmelden is verplicht!

Intergemeentelijke samenwerking
Veel gemeenten zijn te klein om alles zelfstandig aan te pakken. En werken dus samen via allerlei gemeenschappelijke regelingen. Zo regelt in Rivierengebied de AVRI het ophalen van het huisvuil in diverse gemeenten. Voorafgaand aan vaststelling van dit soort regelingen wordt aan de gemeenteraden van de gemeentes gevraagd hun visie op een beleidsplan kenbaar te
maken, daarmee een gezamenlijk uitgangspunt en helderheid verschaffend voor aankomende begrotingen. Waardoor je als gemeente je niet overvallen hoeft te voelen door plotselinge tekorten of overschrijdingen. Helaas is de werkelijkheid vaak anders… En worden gemeenten dus opeens geconfronteerd met grote tekorten.

Ook rijzen er steeds meer vragen over de democratische legitimatie van Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Raadsleden zouden te weinig beïnvloedingsmogelijkheden hebben. Door deze regelingen kan de raad niet goed grip houden op de kosten en uitgaven.

Belangrijke en interessante vraagstukken die steeds vaker zullen gaan spelen. Doe daarom mee en meld je aan!

Parkeren: Als je naar het Huis der Provincie rijdt kun je je melden bij de slagboom. Druk op de intercom om door de slagboom te komen. Direct links en rechts na de slagboom zijn parkeerplaatsen buiten. Als die vol zijn rijd dan door naar de volgende paal en kies P2. Dat is de parkeergarage aan je rechterhand (de ’toren’). Daarin kun je parkeren. Vanaf daar loop je in 1 minuut naar de hoofdingang.

Agenda