Skip to main content
Category

Agenda

14 oktober – themabijeenkomst Pensioen

cda senioren

Hoe is het met ons pensioen?

Voor veel senioren zijn het spannende tijden. Hoe zal mijn financiële positie eruit zien als de nieuwe pensioenwet wordt aangenomen? Deze vraag zal u zich vast wel eens stellen en dan bent u niet de enige.

CDA Seniorennetwerk wil proberen u op de hoogte te stellen van de actuele situatie en organiseert daarom een themamorgen hierover op 14 oktober a.s.

We hebben twee inleiders die u zullen bijpraten te weten:

 • de heer Jaap v.d. Spek, vice- voorzitter van de Koepel Gepensioneerden hij zal ons bijpraten over wat de nieuwe wet precies inhoud en welke consequenties dit voor ons heeft
 • mevr. Hilde Palland woordvoerder voor o.a. pensioenen van de CDA Tweede Kamer fractie, zij praat ons bij hoe de wet er voor staat na de behandeling in de Tweede Kamer en de CDA visie daarop

Na de pauze ruime gelegenheid voor discussie met de sprekers en elkaar.

Hebt u nu al vragen/opmerkingen stuur die dan via de mail naar r.aartsen@hetnet.nl

Waar: Het symposium wordt gehouden in Zalencentrum Wielemam Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort tel 026-311 82 85.

Tijd :  9.30 uur inloop, 10.00 uur start bijeenkomst, 12.00 uur einde bijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd! Ook introducés zijn welkom. Neem dus gerust belangstellenden mee.

Aanmelden is niet verplicht, maar kan via r.aartsen@hetnet.nl

Wij hopen u op 14 oktober te mogen begroeten.

Namens het CDA Seniorennetwerk Gelderland,

Ria Aartsen,voorzitter                                 Maria van Schaijik, secretaris

Nieuws

25 juni ALV voordracht lijsttrekkers

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022.

In deze vergadering kiezen de leden de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Daarnaast gaan we in gesprek over ideeën voor het verkiezingsprogramma. U kunt zich aanmelden via myrthe@cdagelderland.nl.

Locatie: Ede (adres volgt)

Het programma van de ALV is als volgt:

Inloop vanaf 9:15 uur

De ALV begint om 10:00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag ALV 22 april 2022
 4. Rondvraag
 5. Verkiezing lijsttrekker Provinciale Staten. (Het bestuur draag Peter Drenth voor als kandidaat-lijsttrekker).**
 6. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rijn en IJssel. (Het bestuur draag Hans Martijn Ostendorp voor als kandidaat-lijsttrekker).**
 7. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Rivierenland. (Het bestuur draag Esther Groenenberg voor als kandidaat-lijsttrekker).**
 8. Verkiezing lijsttrekker Waterschap Vallei en Veluwe. (Het bestuur draag Marja van der Tas voor als kandidaat-lijsttrekker).**
 9. Gesprekstafels verkiezingsprogramma 2023
 10. Sluiting

** Een voordracht van één of meer tegenkandidaten moet uiterlijk tien dagen voor de vergadering waarin de lijsttrekker wordt gekozen schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur. U kunt deze voordracht richten aan Liza Kozlowska secretaris CDA Gelderland, via liza@cdagelderland.nl met een cc naar de bestuurssecretaris myrthe@cdagelderland.nl. Een voorstel van gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende afdeling te zijn ondertekend. Een voorstel van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend.

Graag begroeten wij u op 25 juni aanstaande!

Agenda

24 juni – Bijeenkomst intergemeentelijke samenwerking met Rien Fraanje (ROB)

CDA fractie Gelderland organiseert i.s.m. de CDA Bestuurdersvereniging en CDA in Rivierenland een bijeenkomst voor raadsleden, Statenleden, wethouders, burgemeesters over intergemeentelijke samenwerking. Secretaris-directeur van de Raad voor Openbaar Bestuur Rien Fraanje zal zijn visie op dit thema geven. En er is uiteraard veel gelegenheid voor vragen en discussie. Let op: aanmelden is verplicht!

Intergemeentelijke samenwerking
Veel gemeenten zijn te klein om alles zelfstandig aan te pakken. En werken dus samen via allerlei gemeenschappelijke regelingen. Zo regelt in Rivierengebied de AVRI het ophalen van het huisvuil in diverse gemeenten. Voorafgaand aan vaststelling van dit soort regelingen wordt aan de gemeenteraden van de gemeentes gevraagd hun visie op een beleidsplan kenbaar te
maken, daarmee een gezamenlijk uitgangspunt en helderheid verschaffend voor aankomende begrotingen. Waardoor je als gemeente je niet overvallen hoeft te voelen door plotselinge tekorten of overschrijdingen. Helaas is de werkelijkheid vaak anders… En worden gemeenten dus opeens geconfronteerd met grote tekorten.

Ook rijzen er steeds meer vragen over de democratische legitimatie van Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Raadsleden zouden te weinig beïnvloedingsmogelijkheden hebben. Door deze regelingen kan de raad niet goed grip houden op de kosten en uitgaven.

Belangrijke en interessante vraagstukken die steeds vaker zullen gaan spelen. Doe daarom mee en meld je aan!

Parkeren: Als je naar het Huis der Provincie rijdt kun je je melden bij de slagboom. Druk op de intercom om door de slagboom te komen. Direct links en rechts na de slagboom zijn parkeerplaatsen buiten. Als die vol zijn rijd dan door naar de volgende paal en kies P2. Dat is de parkeergarage aan je rechterhand (de ’toren’). Daarin kun je parkeren. Vanaf daar loop je in 1 minuut naar de hoofdingang.

Agenda